Uutiset

Yleinen

Snowek Trombia on nopea ja helppohuoltoinen

Snowek Trombiassa on runsaasti oivalluksia, jotka parantavat työn tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Alla on esitelty näistä eduista muutamia.
 
Snowek Trombia on nopeampi. Trombian puhdistusteho perustuu koko työleveydeltä mekaanisen irrotuksen ja imuilman yhteistyöhön. Tämä mahdollistaa korkean ajonopeuden ilman, että puhdistusjälki kärsii. Lisäksi Trombian pyörättömyys takaa hyvän puhdistusjäljen myös esimerkiksi mukulakivikaduilla, jotka voivat olla perinteisille imulakaisukoneille hankalia kohteita. 

Snowek Trombiaa ei näe veden haussa. Trombia-puhdistusmenetelmä ei tarvitse vettä pölyämättömyyden varmistamiseksi. Tämän vuoksi aikaa vievät vesitäytöt jäävät pois ja tehollinen työaika kasvaa. Trombiassa on kuitenkin pieni vesisäiliö, jolla roskasäiliössä oleva materiaali saadaan kasteltua tarpeen niin vaatiessa. Tämä kerätyn roskan kastelu vähentää tyhjennyksen aikaista pölyämistä.

Snowek Trombia on helppohuoltoinen. Trombian yksinkertainen rakenne mahdollistaa nopeat ja helpot huollot. Tämän lisäksi Trombian suunnittelussa on keskitytty kulutusosien kestävyyden maksimoimiseen. Esimerkiksi lamellien kestoikää voidaan pidentää ohjaamosta käsin säädettävän pyörintänopeuden avulla.

Lue seuraavaksi