Uutiset

Yleinen

Riippumatonta sähkövoimaa GenPowex-dieselgeneraattorein

GenPowex-dieselgeneraattoreiden historia juontaa vuodesta 1947. Silloin valmistui Nokian Linnavuoressa ensimmäinen varavoimageneraattori, jonka moottori oli samanlainen kuin silloinen kiskobussi ”Lättähattu” käytti voimanlähteenään. Pitkään generaattorit menivät pääasiassa suurten julkisten rakennusten, kuten sairaaloiden, varavoimanlähteiksi. Kriisitilanteisiin varautumiseen on myös toinen tuote, dieselpumppu, joita käytetään sprinklerijärjestelmien syöttämiseen.

Tänä päivänä Agco Sisu Dieselin GenPowex-tuotteet valmistetaan Tampereen Tesomalla. Generaattori- ja pumpputuotanto siirtyi vuonna 2006 Linnavuoresta moottorituotannon kasvun myötä tarvitun lisätilan takia.

Tampereella sijaitseva toimipaikka on itsenäinen liiketalousyksikkö. Rakennuksessa ovat tuotekehitys-, valmistus-, testaus-, markkinointi-, konttori- ja huoltotoiminnot. Henkilöstöä tässä toimipisteessä on 45 henkilöä, joista puolet huolto- ja tuotantotehtävissä.
Tuotekehitykseen ja suunnitteluun on panostettu jo senkin takia, että monesti yksiköt suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Myynti tapahtuu pääsääntöisesti GenPowexin omien myyjien välityksellä. Myös Tampereen Projektityö Ky, Tuomo Hammar, jonka toimipiste on niin ikään Tampereella, toimii Suomessa dealerina lähinnä maatalouteen suuntautuvassa myynnissä.

Valmistus on lähes pelkästään kokoonpanoa. Valmiit komponentit tulevat monilta alihankijoilta ja ne yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi Tampereella. Kokoonpanolinjoja on kaksi, joista toinen on satamalaitteiden voimanlähteiden valmistusta varten ja toisella valmistuvat varavoima- ja pumppuyksiköt. Satamalaitteissa voimansiirto tapahtuu tänä päivänä sähköisesti ja siten niissä käytetään generaattoriyksiköitä, joissa GenPowex-generaattoriella on hyvin vahva asema. Varavoimakoneita valmistuu linjalta noin sata vuodessa.

Ennen tehtaalta lähtöä yksiköt testataan. Tätä varten on rakennettu testauslaboratorio, jossa voidaan samanaikaisesti koekäyttää neljää generaattoria ja yhtä vesipumppua. Koekäyttö ottaa vastaan jopa 2 megawattia kuormitusta.

Neljä generaattorisarjaa ja pumput

Dieselgeneraattorit kattavat tehoalueen 12-1600 kW. Niissä on käyttövalmis pakettimallinen rakenne, johon sisältyy myös polttoainesäiliö. Varavoimakäyttöön näihin on saatavana joko käsi- tai automaattiohjaus, automaattinen syötönvaihto sekä automaattinen tahdistus verkon kanssa. Generaattorit jakaantuvat neljään sarjaan, jotka ovat pienimmästä suurimpaan: AJ, SD, VP ja PE.

AJ-sarjan generaattorit ovat teholuokkaan 12-24 kW. Niissä käytetään Deutzin dieselmoottoreita. Tyypillisesti tämä kokoluokka on liian pieni suomalaiseen maatalouteen, mutta monissa maissa sopiva kyseiseen käyttöön.

Etsittäessä täkäläiseen maatalouteen sopivaa GenPowex-generaattoria, löytyy ratkaisu yleensä SD-sarjasta. Teholuokaltaan ne ovat 50-250 kW ja niissä käytetään Agco Sisu Powerin omia moottoreita.

Satamalaitteissa käytetään tyypillisesti VP-sarjan laitteita. Niissä teholuokka on 200-500 kW. Moottorina yleisimmin on Volvo, mutta myös Scanian ja Cumminsin valmisteita käytetään asiakkaan toivomusten mukaan. Toki muissakin kokoluokissa voidaan halutessa generaattori varustaa eri merkkisellä moottorilla.

Suurimmassa PE-sarjassa moottorina on Perkins ja tehoissa mennään 640:stä reiluun 1600 kW:iin.

Dieselpumpuissa voimanlähteenä on Agco Sisu Powerin moottori. Siinä on vastaava pakettimallinen käyttövalmis rakenne kuin generaattoreissa.

Huolto takaa toimivuuden

Niin varavoimalaitos kuin dieselpumppu on oltava hyvin luotettava. Sen takaamiseksi tarvitaan säännöllistä ja ammattitaitoista huoltoa. GenPowex tarjoaa tuotteilleen huoltosopimukset, varaosapalvelun sekä huolto- ja korjauspalvelun asiakkaan kohteessa. Myös uusien laitosten käyttöönotot ja koulutukset kuuluvat huollon palveluun.

Vanhojen laitosten modernisointi on merkittävä osa toimintaa. Näihin kuuluvat niin vanhojen laitosten peruskunnostukset kuin automatiikkojen modernisoinnit. Kaikista valmistetuista generaattoreista on arkistossa asiakirjat, joista selviää yksilökohtainen rakenne koeajopöytäkirjoihin asti. Näiden perusteella on helppo hakea yksilöön juuri oikea varaosa tai suunnitella modernisointi.

Mahdollisuuksia ”sähköurakointiin”

Generaattorit ovat kovasti yleistyneet maataloudessa. Paitsi varavoimana, niitä käytetään huipputehotarpeen täydentämiseen. Maatilojen sähkötehon tarve on jatkuvasti kasvanut, mutta huipputehoa tarvitaan yleensä kuitenkin vain lyhyehkön ajan vuorokaudessa. Sähköliittymän suurentaminen vaadittavine muuntaja- ja linjatöineen saattaa olla hinnaltaan hyvinkin kallis. Siinä tapauksessa saattaa generaattori olla huomattavan edullinen vaihtoehto, vaikka yleisesti generaattorilla tuotettu kilowattitunti on selvästi verkkosähköä kalliimpi.

Automatiikalla saadaan laite tunnustelemaan verkon tilaa ja generaattori käynnistymään tarvittaessa. Esimerkiksi katkoksen jälkeen verkon palauduttua elektroniikka tunnustelee vielä verkon vakautta ja kytkee sen vasta tilanteen rauhoituttua, generaattori kytkeytyy itsekseen jäähdytyskäytölle ja palautuu sitten valmiustilaan.

Maatilan generaattorin käyttöä voisi ajatella tarpeen ulkopuolella käytettävän muualla. Käytännössä on kuitenkin yleisesti havaittu, että varavoiman saatavuus on turvattava jatkuvasti. Siten ei ole järkevää rakentaa siirrettävää ratkaisua, sillä kiinteä laite on edullisempi toteuttaa ja käyttövarmuus on parempi.

Esimerkiksi koneyhtymillä saattaisi olla hyvinkin järkeviä mahdollisuuksia siirrettävän generaattorin vuokraukseen. Generaattori voidaan rakentaa hyvinkin maastokelpoisen perävaunun päälle, kuten puolustusvoimille on tehtykin. Tällaisella laitoksella voidaan ratkaista vaikkapa rakennusaikainen sähköntarve tai joki muu hetkellinen sähkövoiman tarve. Konttiratkaisuihin verrattuna tällaisen saaminen käyttöpaikalle haastavaan maastoon on huomattavan helppoa.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi