Uutiset

Yleinen

Nurmet kuntoon tulevaa korjuukautta varten

Nurmet ovat karjatilan tärkeä resurssi. Valitettavasti niitä ei hoideta aina niiden arvon mukaan. Nurmen oikea hoito parantaa kotieläintilan taloutta monella tavalla. Jos nurmesta saadaan riittävästi laadukasta rehua, se on kotieläintilan talouden kannalta yksi merkittävimmistä asioista, kun korjuukerralla saadaan määrällisesti ja laadullisesti riittävä sato. Laadukas ja suurempi sato on tavoitteena ja sitä kautta terveempi ja tuottavampi karja.

Sisäruokintakausi on kohta puolessa välissä, maa on ankarasti jäässä, mutta on syytä varata hetki aikaa myös tulevan kauden nurmenhoidolle. Moni on jo päättänyt mitä ensi kasvukautena tehdään, mutta monta asiaa voidaan tehdä mahdollisesti myös paremmin. Pakkaspäivinä voi tavoitella potentiaalisia urakoitsijoita ja kysellä vaikka heidän asiakkailtaan kokemuksia.

Kun hoidetaan ja korjataan satoa monivuotisesta nurmesta, ovat kulkemisesta aiheutuneet raiteet myrkkyä nurmisadon laadulle. Pellon pinnan pitäminen tasaisena ja jopa aktiivinen tasoittaminen on suotavaa. Näin pellon epätasaisuuksista ei kulkeudu korjuussa maata rehuun pilaamaan rehun laatua.

Maanpinnan muotojen korjausta voidaan tehdä monella tapaa; kaivukoneella ja liikuttamalla maata perävaunulla, perälevyllä tai maantasauslanalla. Pinnanmuotoilut olisi kuitenkin syytä tehdä etukäteen. Tässä kuvassa maata tuodaan laskeutusaltaasta pellon pinnan muodon korjaamiseksi. 

Kun pellon pinnanmuotoilu tehdään syksyllä korjuun jälkeen tai talvella, kun maa on jäässä, ei maansiirto häiritse kasvukauden töitä.

Pellon pinnanmuodot saattavat estää veden valumisen pellon reunoille ja vettä jää pellolla lätäköiksi asti, mikä heikentää nurmen talvehtimista. Monesti pienillä korjauksilla hoidetaan pellon pinnan kallistukset sellaisiksi, että pelto viettää reunalle päin, eikä vesi jää pellolle lammikoiksi ja heikentämään pinnan kantavuutta kasvukaudella.

Maantasauslanalla voidaan korjata tarkasti maanpinta viettämään oikeaan suuntaan. Kuvassa on Jari Keräsen yhdistelmä Tyrnävältä. 

Täydennyssalaojitus ei ole turhaa nurmipelloillakaan. Kasvukauden aikana joudutaan joskus ajamaan painavilla kuormilla märilläkin pelloilla, kun sato pitää saada korjattua. Kun ojaväliä kavennetaan, pelto kuivuu nopeammin ja tasaisemmin.

Maanparannus ja pH:n nosto pitäisi tehdä minimissään 6,0-6,5 väliin. Nyt on loistokeli hoitaa pH oikealle tasolle, kun maat ovat jäässä ja lunta on vähän. Kuvassa levitetään suomalaisen terästeollisuuden sivutuotetta, masuunikuonaa, jolla saadaan pH nostettua oikealle tasolle.

Etenkin keväällä, kun pelto on vielä kosteaa ja pintaa voidaan muotoilla, toimii nurmijyrä, jolla samaan aikaan poistetaan vanhan ja kuolleen nurmikasvuston lauttoja, raavitaan pinta ja kylvetään uutta siementä. Samalla saadaan painettua maahan roudan nostamia kiviä.

Nurmen keväthoito haraamisineen, uuden siemenen kylvö ja pinnantasaus onnistuvat yhdellä ajokerralla ja työ on kätevä tilata urakoitsijalta. Hoito ei ole päivän päälle, mutta se pitäisi tehdä heti kun työ vain onnistuu, jotta siemenet saadaan kylvettyä kosteaan maahan.

Sama vannastyyppi sopii sekä lietteen levitykseen että nurmisiementen kylvöön. Esimerkiksi Vredon vannas on alun perin kehitetty nurmisiemenien kylvöön. Se ei tiivistä uran pohjaa, vaan avaa uran leikkaamalla ja painamalla maan sivulle. Kun lietettä sijoitetaan tai mullataan maan alle, on syytä muistaa, että mitä enemmän maata käsitellään, sitä enemmän tarvitaan voimaa. 

Kokoviljankorjuu onnistuu esimerkiksi ajosilppurilla ja niittävällä pöydällä. Kuvassa Capellon niittävä ja taittuva pöytä, joka sopii ”matkatöihin”.

Kun nurmille levitetään lietettä, on suuri etu että kuljetusketju olisi kunnossa. Talouskeskuksen piha ja tiet pysyvät siistimmässä kunnossa, kun tiellä ajetaan vain tielle suunnitellulla kalustolla kuorman kanssa. Väliamme antaa lieteketjuun pelivaraa.

Kiinteää lantaa voidaan levittää nurmea perustettaessa. Kiinteän lannan käyttö ei ole kuitenkaan suositeltavaa maitokarjan nurmikasvustoon. Tätä nurmea syö lihakarja ja levitys tehdään niin aikaisin keväällä kuin mahdollista.

Ensimmäinen Artturi-rehunkorjuukoulutus järjestettiin urakoitsijoille Jyväskylässä helmikuussa 2011. Kurssin läpäisseet saivat Artturi UrakoitsijaPassin. Jotta urakoitsijoilla olisi mahdollisimman paljon korjattavaa laadukasta satoa, on nurmet syytä laittaa kasvukuntoon. Seuraava Artturi-koulutus järjestetään maaliskuussa.

Kun kasvusto on tiheä, ei kasvinsuojelu edellytä erityistä panostusta. Toki, kun kasvinsuojelulle on tarvetta, torjunta pitäisi tehdä hetimiten, kun ongelmaa alkaa esiintyä. Nurmikasvuston kasvinsuojelu on hankala tehdä 100 % peitolla ja ilman päällekäisajoa, jos käytössä ei ole ajouraohjausta. Se on nurmikasvustojen tarkassa kasvinsuojelussa aivan ehdoton varuste.

Nurmikasvuston ruiskutus tarkkaan leveällä työleveydellä ilman ajouraopastusta on hankalaa. Tässä kuvassa siinä onnistutaan ainakin vielä. Voikukkaruiskutus vain jo hieman myöhässä. kun voikukka kukkii jo. Lue seuraavaksi