Uutiset

Yleinen

Muista rekisteröidä hinattavat laitteet!

Kaikki autojen perässä vedettävät, tieliikennekäytössä olevat hinattavat laitteet, kuten henkilönostimet, työmaakopit, torivaunut tai soppatykit, tulee rekisteröidä tämän vuoden aikana. Jatkossa hinattavia laitteita kohdellaan siis vastaavasti kuin muitakin perävaunuja. Rekisteröinti kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman pian, vaikkei laitetta tällä hetkellä tarvitsisikaan muualla kuin työmaalla tai pihapiirissä, sillä vuodenvaihteen jälkeen ennen vuotta 2011 käyttöönotettujen laitteiden rekisteröinti on hankalampaa.

Auton perässä vedettävien, uusien hinattavien laitteiden rekisteröinti tuli pakolliseksi vuoden 2011 alusta ajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin muutoksen myötä. Samalla käytettyjen hinattavien laitteiden rekisteröinnille annettiin siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun asti.

Rekisteröintivelvoite koskettanee todennäköisimmin kymmeniä tuhansia suomalaisia, arvioi Trafi. Tarkkaa tietoa auton perässä hinattavien laitteiden määrästä ei ole, koska niitä ei ole aikaisemmin tarvinnut ilmoittaa mihinkään rekisteriin. Tällä hetkellä hinattavia laitteita on rekisteröity n. 4000.

Rekisteröinti ja omistusoikeuden selvitys hoituu vuoden loppuun kevennetysti

Jos työmaalta tai varaston nurkista löytyy rekisteröimätön hinattava laite, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 2011, niin se kannattaa rekisteröidä mahdollisimman pian, jotta sen käyttö on mahdollista tieliikenteessä myös vuodenvaihteen jälkeen. Rekisteröinti hoituu kevennetyllä menettelyllä 31.12.2014 asti.

Tässä nopeat ohjeet siirtymäajan rekisteröintiä varten:

  • Vie laite katsastustoimipaikalle, jossa se rekisteröintikatsastetaan. Aika kannattaa varata etukäteen ja varmistaa, että toimipaikalla hoidetaan ko. katsastuksia.
  • Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta sinulle tulostetaan rekisteröintikatsastustodistus, jolla voit rekisteröidä laitteen heti katsastustoimipaikan toimistossa. Huom. kaikilla katsastustoimipaikoilla ei ole rekisteröintipalveluita.
  • Rekisteröintiä varten täytä ja allekirjoita rekisteröintikatsastustodistuksen ilmoitusosa, joka toimii myös omistusoikeusselvityksenä.
  • Laitteella on myös oltava voimassa oleva liikennevakuutus, jonka voit ottaa joko etukäteen haluamastasi vakuutusyhtiöstä tai rekisteröinnin yhteydessä katsastustoimipaikalla.
  • Rekisteröinnin päätteeksi saat katsastustoimipaikalta mukaasi rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilven.
  • Työmailla käytettäviä hinattavia laitteita rekisteröiville vinkkinä, että rekisteröintikatsastusta ja omistajuuden ilmoittamista ei tarvitse tehdä samalla kertaa. Laitteet voi siis käydä näyttämässä yksitellen ja omistaja voi myöhemmin käydä rekisteröimässä kaikki laitteet samalla kertaa.

Osalle laitteista tehdään yksittäishyväksyntä rekisteröintikatsastuksen sijaan, jolloin hyväksynnästä saadulla todistuksella laitteen voi rekisteröidä nimiinsä. Allekirjoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta vastaavasti kuin muissakin rekisteröinneissä, joten huomioithan mahdolliset laitteen rahoitusmenettelystä johtuvat sidokset.

Siirtymäajan jälkeen hinattavien laitteiden ensirekisteröinti hoituu kuten minkä tahansa ajoneuvon rekisteröinti ja omistusoikeus tulee selvittää kevennettyä menettelyä perusteellisemmin. Normaaliin ensirekisteröintiin vaaditaan omistusoikeuden selvitys valmistajasta lähtien, jos ajoneuvo on valmistettu Suomessa, tai viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen.

Jos hinattava laite on otettu käyttöön 1.1.2011 jälkeen, niin se rekisteröidään aina normaalin ensirekisteröimiskäytännön mukaan. Rekisteröintivelvoite koskee vain auton perässä hinattavia laitteita eikä se ulotu esim. traktorilla hinattaviin laitteisiin.

TP

Lue seuraavaksi