Uutiset

Yleinen

Maatalouskone- ja traktoriurakoinnin hintoja kerätään

TTS – Työtehoseura kartoittaa koneurakoinnin toteutuneita taksoja viime vuodelta. Vastauksia toivotaan mahdollisimman paljon, jotta saadaan luotettava ja kattava läpileikkaus maatalouden ja muiden traktoriurakointitöiden hinnoista ja hintojen kehityksestä. Kysely on postitettu edellisinä kertoina vastanneille, mutta kyselyyn voi internetissä vastata kuka tahansa koneurakointia tehnyt.

Kyselyllä kerätään maatalouskoneurakoinnin ohella maataloustaustaisten yrittäjien muille sektoreille tekemää urakointityötä, kuten tienhoito-, kiinteistö-, maarakennus-, metsä-, energia- tai ympäristöurakointia. Eniten hintoja on saatu maatalouden peltotöistä, mutta myös monista muista, kuten teiden lanauksesta, tienvarsien niitoista, vesakoiden murskauksesta ja puun ajosta. Lumityöt ovat olleet yleisimmin urakoituja töitä peltotöiden ohella.

Urakoidut työt tulisi kuvata mahdollisimman hyvin, jotta myös hintoja voidaan tilastoida koneen ominaisuuksien ja työmenetelmän mukaan. Joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä seurataan urakointihintojen ohella myös urakointitoiminnan kehitystä muutamilla taustakysymyksillä. Tulokset julkaistaan TTS:n tiedote -sarjassa sekä alan ammattilehdissä.

Linkki kyselyyn löytyy osoitteessa www.tts.fi/urakointi otsikolla ”Urakointihintakysely”. Kyselyn voi täyttää netissä, vaikka ei olisi saanut sitä postitse. Lomakkeen voi myös tulostaa netistä postitse lähetettäväksi. Kaikki vastanneet saavat kyselyn tuloksista julkaistavan TTS:n tiedotteen ”Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat”.

Lomakkeet on postitettu TTS:n tiedossa oleville urakoitsijoille perjantaina 11.1. Postikyselyn viimeinen palautuspäivä on 28.1. Nettikysely on auki helmikuun loppuun.

Lue seuraavaksi