Uutiset

Yleinen

Kun käyttötuntihinta ratkaisee -Turun Konekeskus vuokraa koneita

Turun Konekeskus esitteli ensimmäistä kertaa julkisesti vuokrausliiketoimintaansa Helsingin MaatalousKonemessuilla. Maatalouskoneiden vuokraus on Suomessa vielä vähäistä, mutta se lisääntyy vähitellen. Muutamat muut ovat aloittaneet konevuokrauksen jo aiemmin. Keski-Euroopassa vuokraus lisääntynyt ja briteissä ja Saksassa jo noin 10-15 % uudesta konekalustosta päätyy ensin vuokrakäyttöön.

-Rakennemuutos maataloudessa jatkuu Suomessa edelleen ja vauhti ei ainakaan ole hiipumassa. Maatilojen lukumäärä tulee laskemaan seuraavan viiden vuoden aikana merkittävästi. Koneurakointi on voimakkaassa kasvussa ja yhä useampi kotieläintila on siirtänyt tai siirtämässä konetyöt urakoitsijalle. Maitotilojen määrän on ennustettu jatkavan samaa laskevaa kehityskulkua, joka vallitsee sika- ja siipikarjataloudessa. Tilalukumäärän lasku on omiaan muuttamaan rakenteita ja konekaupan on jo nyt otettava huomioon toimialan rakennemuutoksen vaikutukset kaupankäyntiin. Tanskassa ja Ruotsissa karjatilojen työt on ulkoistettu pitkälti urakoitsijoille ja yhä harvemmalla tilalla on omaa konekantaa. Urakoitsijan valikoimista löytyy usein myös laaja valikoima maanmuokkaus- ja kylvökalustoa. Jos ja kun tämä kehityskulku toteutuu Suomessa muuttuvat konemarkkinat oleellisesti. Samalla vaihtokonemarkkinat tulevat muuttumaan nykyiseistä merkittävästi.

-Muutoksiin pitää osata varautua konekaupassa, toteaa Jouni Oksanen, joka on ollut puoli vuotta Turun Konekeskuksella kehittämässä esimerkiksi koneiden vuokrausta. Trendit ovat kuitenkin selkeät.

-Tilojen lukumäärä tulevaisuudessa on toki arvailujen varassa, mutta kaikki aikaisemmat ennustukset tilalukumäärästä ovat olleet varovaisia. Vähennys saattaa jälleen muodostua rajummaksi, kuin mitä ennustukset ovat olleet ja siihen kaikkeen pitää sopeutua ja totutella, Jouni pohtii. Myös konekaupassa muutokset tulevat olemaan vielä suuria, kun toimintaympäristö muuttuu, Jouni ennakoi.

-Euroopassa vuokrakoneita käytetään jo nyt huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Isossa-Britanniassa vuokraus on yleistä. Tanskassa koneasemat täydentävät konevalikoimaansa vuokraamoista tarpeen mukaan. Baltian maissa vuokrakoneiden tarjonta on nopeasti lisääntynyt. Markkinoille on jälleenmyyjien omien vuokrayritysten lisäksi syntynyt useita, pelkästään vuokraukseen keskittyviä yrityksiä.

-Saksassa vuokrakäyttö on tasaisesti lisääntynyt ja kattaa jo noin 15 % uudesta konekannasta, Jouni luettelee. Vuokrakone on monessa tapauksessa joustavin tapa täydentää koneketjua ilman pidempiaikaista sitoutumista kalustoon.

Kaluston hankinta

-Jälkimarkkinoinnin ja jälkimarkkinaketjun toimivuus konekaupassa korostuu asiakkuuksien ja käyttöasteen kasvaessa. Asiakkaiden tarpeet ja palvelu ratkaisevat pitkälti sen, miten kauppa menestyy. Asiakkaat vertailevat tuotetta ja saamaansa palvelua koko tuotteen elinkaaren ajan. Jos huolto- tai varaosatoimitukset eivät toimi jouhevasti ei myöskään konekauppa käy.

-Huoltoverkoston ja varaosapalvelun kehittämiseen pitää jatkuvasti panostaa. Toimiva verkosto ja nykyaikaiset palvelumallit ovat jokaisen konemyyntiyrityksen kehityskohdelistalla kärkipäässä, niin myös Turun Konekeskuksella, Jouni muistuttaa.

-Asiakkaiden hintatietoisuus on koko ajan lisääntynyt ja alan tarjonta on muuttunut verkkokaupan kehittyessä kansainväliseksi. Asiakaskunnan nuori sukupolvi asioi sujuvasti verkossa ja kielitaitokin alkaa olla kohdillaan. Arkipäivää on se, että koneliikkeet kohtaavat päivittäin asiakastyössään ulkomaisia verrokkihintoja, Jouni toteaa.

Laskelmat tärkeitä

-Asiakkaiden ajatusmaailmassa on tapahtunut myös merkittäviä muutoksia, Jouni pohtii. Nykyään lasketaan entistä tarkemmin konekannan aiheuttamia kokonaiskustannuksia. Asiakkaalla on tarve suorittaa työvaiheet jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Omistaminen ei enää ole se ainoa tapa konetöitä tehtäessä. Vuokrakoneen tuottamat kustannukset on helppo laskea niin kuukausi- kuin työtuntikohtaisesti.

-Suomessakin on jo runsaasti esimerkkejä maatiloista, joissa lasketaan tarkkaan, miten töitä tehdään ja laskenta on edellytys vertailun onnistumiselle, Jouni aloittaa vuokrauksesta. Hienoa on havaita se, että useat tilat laskevat tarkkaan jokaiseen hehtaariin kohdistuvat konetyön kustannukset. Montako tuntia kaudessa pellolla työskennellään ja paljonko polttoainetta kuluu hehtaarille. Urakoitsijoille nämä laskelmat ovat jo pitkään olleet kannattavan toiminnan johtavia kulmakiviä.

Tämä kaikki laskeminen liittyy tietenkin tilan työtehtäviin ja resursseihin, kuten kalustoon ja käytettävissä olevaan työvoimaan. Kun tilan tulos halutaan maksimoida, kannattaa kustannuksiin suhtautua ilman tunteita.

-Usein tehokkain vaihtoehto on ostaa koko työ urakoituna, jolloin maksettavaksi jää ainoastaan puinnista vaikka 100 e/h-lasku. Talon väen tehtäväksi jää hoitaa kärry- ja kuivauslogistiikkaa.

-Vuosien saatossa on useiden tilojen kanssa pohdittu kustannustason optimointia. Laskelmia laadittaessa on usein päädytty siihen, että esimerkiksi omalla koneella suoritetun viljanpuinnin kustannukset ovat nousseet jopa yli 200 €. hehtaarilta. Kalliiden investointien käyttöaste jää usein liian alhaiseksi koska työvoimaa ei ole riittävästi. Sadonkorjuuketjun tehokkuuden ratkaisee se, että koneet rullaavat ja työtunnit pystytään maksimoimaan. Jouni muistuttaa.

-Koneesta aiheutuva kustannus on Suomessa merkittävä ja käyttömäärä ratkaisee pitkälti sen, miten suureksi konekustannus muodostuu. Urakoinnissa kustannus asiakkaalle on selkeä, kun urakoitsija laittaa sovitun laskun.

Kun työvoimaa tilalla on käytössä ja työ halutaan tehdä itse, vaihtoehtoja on muutamia. Kone voi olla oma, yhteinen tai kone voidaan vuokrata. Yhteinen kone tai yhteinen koneketju alentavat pääomakustannuksia huomattavasti. Yhteisessä koneessa käyttövuorot sovitaan osakkaiden kesken ja monesti töitäkin tehdään vuorotellen osakkaiden pelloilla.

Vuokrakone, joka on otettu liikkeestä, on määrämuotoinen liiketoimi, sopimus. Kone otetaan käyttöön etukäteen määritellyksi ajaksi, sesongiksi, kuten esimerkiksi kasvukaudeksi tai puintiajaksi. Traktorivuokraus sopii esimerkiksi maatilalle, missä traktoria tarvitaan kevättöissä, rehukorjuussa ja syysmuokkauksissa tai vaikka vain yhdessä työvaiheessa.

Asiakkaan kanssa neuvotellaan paketti, jossa hänellä on sesonkina kone käytössä. Yleensä vuokra-aika on pari viikkoa tai kuukausi, mutta toisaalta se voi olla vaikka puolikin vuotta. Jatkuvasti, pitkäaikaisessa käytössä olevan koneen osalta leasing-vuokraus on hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokrausvaihtoehto on myös 1-3 vuoden mittaisena vakavasti otettava vaihtoehto. Käytössä on aina uusi ja tehokas kone ja vuokrasopimuksen päätyttyä koneesta pääsee eroon helposti. Mikäli vuokrasopimusta tai vuokrakohdetta on tarve muuttaa kesken sopimuskauden, onnistuu myös se jouhevasti.

”Teknisiä” syitä koneen vuokraukseen on monia. Osa liittyy pidempiaikaiseen muutokseen ja ennakointiin. Osa on seurausta äkkinäisistä muutoksista; rakentaminen, pääomien sitoutuminen muualle, tuotantosuunnan vaihdokset ja niihin liittyvät muutostarpeet konekantaan, uusien menetelmien kokeilu ilman sitoutumista, koneiden tuhoutuminen vaikka tulipalossa tai pidempi aikainen jonkun koneen korjaus.

Uutta ja uudehkoa kalustoa

Koneita Turun Konekeskukselta on varattu vuokraukseen jo ensi kesäksi muutamia ja neuvotteluja käydään koko ajan. Kysyntää näyttäisi olevan kohtuullisesti. Tarvittaessa vuokralle koneita saadaan lisää. Konevuokrauksessa käytössä on pääsääntöisesti suhteellisen uusi kalusto, mutta lyhytaikaiseen vuokraukseen voidaan tarjota myös vanhempaa kalustoa. Tarve riippuu toki asiakkaan tekemästä työstä. Esimerkiksi traktoreissa vuokrakoneiden varustukseen on kiinnitetty huomiota ja etunostolaite ja etuvoimanotto niissä melkein pitää olla. Etukuormain kuuluu pakettiin myös useissa vuokratraktorissa.

-Etukoneiden käyttö esimerkiksi niitossa saattaa lisääntyä entisestään vastaisuudessa osaltaan vuokrakoneiden kautta. Suomessa etunostolaite ei kauhean yleinen ole ollut, eikä omaan vanhaan traktoriin etunostolaitetta ja -voimanottoa ei välttämättä ole hankittu, mutta etuniittolaite haluttaisiin käyttöön. Vuokrakoneen kanssa päästään katsomaan, miten esimerkiksi niittotyö etukoneen kanssa onnistuu, Jouni pohtii. Vuokrakäytössä 200 hv-teholuokka tulee olemaan ehkä yleisin, koska yleensä tarve on isolle voimakoneelle.

Liike hoitaa

-Vuokrasopimusneuvottelut käydään asiakkaan ja Turun Konekeskuksen myyjän välillä. Sopimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan, koska esimerkiksi vuokrakoneen varustuksella on merkitys vuokrakoneen hintaan, Jouni toteaa. Vuokrattava kone voi olla mikä vain Turun Konekeskuksen valikoimasta.

-Kun vuokraliiketoimintaa harjoitetaan, tavoitteena on tarjota asiakkaalle sopiva laite. Vuokrahinta vaihtelee hieman sesongin mukaan. Kaikille koneille ei toki löydy käyttöä kuin kiireisenä sesonkina, mutta esimerkiksi talvitöihin urakoitsijat ottavat myös traktoreita vuokralle. Tällöin ainakin traktorikalustolle on saatavilla enemmän käyttöä vuoden aikana.

Koneet toimitetaan asiakkaalle huollettuna. Jos vuokra-aika on pitkä, asiakkaan tulee huolehtia päivittäisistä tarkastuksista, mutta isommat määräaikaishuollot ovat vuokralleantajan vastuulla. Vuokraajan pitää huoltojen lähestymisestä toki ilmoittaa.

-Kun ajatellaan laajemmin yhteiskuntaa, niin rakennusliikkeetkään eivät juuri kurottajia omista vaan ne hankitaan vuokraamosta. Samoin hankitaan maansiirtokoneita. Asfalttifirmat hankkivat jyräkalustonsa vallan konevuokraamoilta. Toimintakulttuuriero vaikka maatalouteen on toki valtava, Jouni pohtii. 

Kiinteistöhuollossa vaikka harjalaite voi olla vuokralla.

Visiot tulevaisuuteen

-Meillä on jo muutamia noin puolen vuoden sopimuksia ensi kaudelle olemassa, jolloin kokemuksia alkaa vähitellen kertyä asiakkaille, Jouni kertoo. Jokaisen asiakkaan tarve on toki erilainen. Nythän koneita vuokrataan varastosta, eikä vuokramarkkinoiden kehitys luultavasti leimahda, mutta toisaalta varautua pitää myös kysynnän kasvuun

Maatalouskonevuokrauksella on toki mahdollisuus päästä myös osaltaan samoille markkinoille rakennuskonevuokraamoiden kanssa. Esimerkiksi isommat kuormaimet, kurottajat tai toisaalta pienkuormaimet ovat vuokrakoneita, joita voidaan käyttää kaikkialla. Broilertilan kurottajatarve saattaa olla muutama päivä kuukaudessa ja lopun aikaa kurottaja voi olla muualla.

Muutoksen puskurointi

Moni kotieläintila on laajentanut ja moni on raivannut lisää peltoa, jolloin kalusto on käynyt vajaaksi. Tilojen laajentuminen ja peltoalan merkittävä kasvu vuokrauksen kautta tuo myös lisää haasteita konekannan riittävyydelle. Vuokrakone on kätevä ratkaisu, jossa ei kuitenkaan sitouduta pitkäksi aikaa kalustoon. Toisaalta vuokraaminen antaa mahdollisuuden tutustua myös uusiin menetelmiin ja työn sujuvuuteen.  

Tulevaisuudessa urakointi tulee lisääntymään ja etenkin verkostoituneet monitoimiurakoitsijat saavat enemmän urakoita. Omien koneiden lisäksi he tarvitsevat varakoneita ja lisäkapasiteettia ja usein myös täydentäviä vaihtoehtoja konerikkotapauksissa. Toisaalta vuokratraktori ja perävaunu voidaan ottaa vaikka siirtoajoon ajosilppuriketjuun viikoksi tai kahdeksi.

-Kustannustehokasta kalustoa löytyy, kun sen hankintaan hieman paneudutaan, Jouni muistuttaa. Huomattavasti haastavampaa tulevaisuudessa on saada ammattitaistoisia konekuskeja, jotka osaavat käyttää kalustoa tehokkaasti. Tulevaisuudessa ammattitaitoinen konekuski pystyy varmasti ansaitsemaan hyvin pelkästään ”vuokraamalla omaa työosaamistaan”.

Laskeminen on tärkeää myös, jos vaihtoehtona ovat vuokrakone ja leasing. Halutaanko tällöin kone yhtenä, kahtena vai useampana vuonna ja miten pitkä tarve on vuosittain? Alle puolen vuoden konetarpeet on pääsääntöisesti edullisinta hoitaa vuokraamalla.Traktori on yleinen vuokrakone. Sen käyttötarve vaihtelee runsaasti eri sesonkeina ja vuokrakone on kätevä, jos sopiva kone saadaan käyttöön sesongiksi. Varustelistan pituus vaikuttaa vuokrahintaan. Kuva vuodelta 2016, kun Turun Konekeskus aloitti Massikan maahantuojana. 

Lue seuraavaksi