Uutiset

Yleinen

Konekoski 30 vuotta

Konekosken yrityksen menestyminen ja etenkin toiminnan laajentuminen on ollut alalla poikkeuksellista; laajentuminen yhden toimipaikan yrityksestä neljän toimipaikan yritykseksi. Useampi toimipaikka tuo yritystoimintaan etuja, mutta myös haasteita. Vuosittainen 10–15 % liikevaihdon kasvu edellyttää myös panostuksia toimipaikkoihin, kalustoon ja henkilöstöön. Yritysjohdon tavoitteiden pitää olla selkeät ja niihin tilaisuuksiin pitää osata tarttua, joita tarjotaan. Jossittelu jälkeenpäin on turhaa.

– Jo pelkästään työkaluissa on tämän kokoisessa yrityksessä melkoinen rahasumma kiinni ja hankinnat onkin keskitetty yhdelle henkilölle, Sami toteaa.

Osaavaa henkilökuntaa

Jotta yritystoimintaa voidaan laajentaa, pitää töissä olla asiansa osaavaa henkilökuntaa. Isäni, Eino Koski on ollut käynnistämässä uusien toimipaikkojen toimintaa, jolloin tyhjäkäyntiä ei tule alussa.

– Uuden henkilöstön rekrytoinnissa ei ole varaa epäonnistua, vaan joukkueeseen pitää saada aktiivisia ja oppimishaluisia kavereita, Sami Koski tiivistää. Olen siinä onnistunut ja vanhojen työntekijöiden esimerkki antaa myös uusille työntekijöille puhtia.

Huoltoa tarvitaan

Huoltoyritys ei ole suhdanneherkällä toimialalla, mutta huoltoyritys ei ole erityisen kiitollisellekaan alalla. Huoltotyön arvostus asiakkaiden silmissä on kaksijakoinen. Jos verrataan traktorihuoltoa vaikka autohuoltoon, niin autopuolella säännöllinen huolto ymmärretään. Traktoripuolella taas huollon merkitystä monesti vähätellään, vaikka traktorin toiminta sesonkiaikaan on taloudellisesti huomattavasti merkittävämpää ja pääomia kalustossa on usein huomattavasti enemmän kiinni kuin vaikka henkilöautossa.

Traktorikalustosta siis kannattaa pitää huolta, jotta se toimii luotettavasti ja jotta traktorikaluston vaihtoarvo pysyy korkeana.
– Kyllähän ammattitaitoinen asentaja on tällä alalla ehdoton valttikortti. Asentaja on asiakkaan kanssa tekemisissä etenkin, jos huoltoa tehdään asiakkaan tiloissa. Toisaalta yhä useammin huollettava traktori tuodaan meille, jolloin asiakas onkin tekemisissä enemmän työn vastaanottajan kanssa. Monesti asiakkaat toki neuvottelevat myös asentajan kanssa, Sami kertoo.

– Säännöllinen koulutus on alalla entistä tärkeämpää, kun uusia malleja ja uusia ominaisuuksia tulee traktoreihin. Ennen kuin uusi malli on markkinoilla, pitää asentajan jo osata se huoltaa, Sami muistuttaa.

Urakointi Uutiset onnittelee 30 -vuotiasta Konekoski Oy:tä

Huoltoyrityksenä ei ole helppo menestyä, mutta Konekoski on osoitus siitä, että myös sillä alalla on mahdollisuus menestyä ja kasvaa. Huoltoyritys tai vielä tarkemmin sanottuna huoltoasentajat ja varaosamyyjät ovat traktorimyyjän jälkeen ne henkilöt, joidenka kanssa traktorin omistaja on eniten tekemisissä traktorin hankinnan jälkeen.

Varaosapalvelussa ja huollossa asiakkaiden kanssa hoidetaan asiakkaiden kannalta joskus vaikeitakin asioita. Palveluhenkisyydellä ja ammattitaidolla saadaan kuitenkin ongelmat ratkottua. Siinä rajapinnassa ratkaistaan myös monesti traktorimerkkiuskollisuus. Onnistuneella huollon toiminnalla ja varasosien saatavuudella varmistetaan traktorimerkin menestys ja arvostus myös vaihtokonemarkkinoilla. Laajempi artikkeli Konekosken toiminnasta on julkaistu 10/2009 Urakointi Uutisissa. Löytyy myös verkkosivultamme.

Lue seuraavaksi