Uutiset

Yleinen

Kokopuupaalien metsäkuljetuksen tuottavuus on hyvä

Pitkällä kuitupuulla autokuorma koostuu kolmesta nipusta, kun taas paaleilla vetoautossa on kaksi peräkkäistä paalinippua ja perävaunussa kolme. Ajanmenekkiä lisää myös se, että kuormaus- ja purkupaikan siivoamiseen kuluu paalien käsittelyn jäljiltä enemmän aikaa kuin karsitulla kuitupuulla.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on yhdessä Metsäteho Oy:n kanssa mukana hankkeessa, jossa kehitetään täysin uutta pieniläpimittaisen harvennuspuun paalaukseen ja joukkokäsittelyyn perustuvaa puunkorjuumenetelmää (www.fixteri.fi). Menetelmä on uusi, jossa metsässä sekä aines- että energiapuu laitetaan samaan paaliin ja erottelu tapahtuu vasta käyttöpaikan kuorimorummussa.

Kokopuupaalien metsä- ja kaukokuljetuksesta tehtiin aikatutkimukset helmikuussa 2008 Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Kenttätöissä kootun aineiston perusteella laadittiin tuottavuusyhtälöt ja tutkimuksesta tehtiin referoitu julkaisu.

www.metla.fi

Lue seuraavaksi