Uutiset

Yleinen

Kelit ja kiintiöt vaikeuttavat puunkorjuuta

Puuliiton metsäkonealan johtokunta on huolestunut puun talvikorjuun vaikeutumisesta pitkään jatkuneen lauhan sään takia.

– Etelä-Suomen talvi ei ole ollut normaali. Maa ei ole ehtinyt jäätyä lainkaan, minkä lisäksi laajat alueet ovat lumettomia. Talvileimikoiden korjuun pitäisi olla rapsakassa vauhdissa, mutta osa töistä on jo jouduttu siirtämään seuraavaan talveen.

– Pohjoisessa ja siinä osassa muuta Suomea, missä lumi jonkin verran suojaa korjuutyötä, asettuvat kuukausittaiset korjuukiintiöt rajoittavaksi tekijäksi. Varsinkin Lapissa kuitupuun huono menekki on haitannut korjuuta jo pidemmän aikaa.  Lyhyiden ”eurotalvien” yleistyminen on huolestuttava kehityspiirre, johtokunta arvioi.

Puunkorjuun vaikeutumisen seurauksena alkavat lomautusvaroitukset koskettaa suurta osaa metsäkonealan työntekijöistä. Johtokunta muistuttaa työehtosopimuksen mukaisesta 14 vuorokauden ilmoitusajasta ennen varsinaisen lomautuksen alkamista.

– Isot metsäyhtiöt keskeyttävät puunkorjuun monesti lyhyellä varoitusajalla, mikä aiheuttaa metsäkoneurakoitsijoille ongelmia töiden järjestämisessä ja työntekijöille lomautuksista aiheutuvia hankaluuksia kuten esimerkiksi tulojen menetyksen.

– Tilannetta helpottaisi, jos metsäyhtiöiden ja metsäkoneurakoitsijoiden välisissä sopimuksissa varauduttaisiin nykyistä paremmin työsopimuslain ja metsäsertifioinnin kriteerien vastaisiin äkillisiin korjuun pysäytyksiin.

Puuliiton metsäkonealan johtokunnan tehtävänä on kehittää alan työehtoja ja olosuhteita sekä valmistella neuvottelutavoitteet ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin

Lue seuraavaksi