Uutiset

Yleinen

Käpyjen keruuseen – nostokorityötä maastossa

Siementuotanto metsänuudistuksessa edellyttää pitkäjänteisyyttä. Siemenviljelykset on perustettu ja niitä perustetaan edelleen valikoitujen pluspuiden jälkeläisistä. Nämä pluspuut on aikoinaan valittu laadullisten ja kasvullisten ominaisuuksien perusteella. Puiden hyvä laatu ja kasvunopeus on testattu koeviljelyksillä.

Siemenviljelysten perustamisesta siementuotannon alkuun kuluu aikaa noin 10 vuotta. Siemenviljelyksillä tuo­tetut puunsiemenet ovat metsänomistajalle metsänuudistamisessa kannattava investointi. Parempi perimä varmistaa nopeamman ja laadukkaamman kasvun. Tilavuuslisäkasvu on parhaimmillaan yli 20%, joka näkyy suoraan kasvaneina puunmyyntituloina.

Monia kohteita

Käpyjen kerääminen puista on käsityötä ja siementuotantoon perustetut siemenviljelmät ovat eri puolilla Suomea. Urakoitsijat keräävät kaikki kävyt, joista myöhemmin karistetaan siemenet. Tilaaja eli siementuottaja määrittelee milloin ja miltä siemenviljelykseltä kävyt kerätään. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon käpysadosta talteen syksyn aikana, mutta käpyjen kerääminen jatkuu kelien salliessa myös talvella, aina kevättalvelle asti.

Talvella puihin tarttunut lumi ja pakkanen hidastavat keräämistä. Tästä johtuen syyskaudella on tärkeää saada paljon kerääjiä liikkeelle.
Siemen Forelialla on urakoitsijana 10–15 käpyjen kerääjää, joilla on oma nostoka­lusto henkilökoreineen. Yksi vaihtoehto tulevaisuudessa, etenkin uusien urakoitsijoiden saamiseksi, on tarjota heidän käyttöönsä ainakin aluksi nostokalustoa.

Traktorialustaista tai itsekulkevaa kalustoa

Siemenviljelyksiä on perustettu monenlaisille alueille takavuosina. Osa on vanhaa suhteellisen tasaista peltomaata ja osa on epätasaista metsämaata. Joka paikasta kävyt jatkojalostukseen on tarkoitus kerätä ja siihen tarvitaan sopivaa kalustoa. Käytännössä nosturiautoja pellolle ei kannata ajaa ja ainoat vaihtoehdot ovat traktoripohjainen tai itsekulkeva nostoka­lusto.

– Mielellään kalustolla pitäisi ylettyä 20 metriin, jotta pelivaraa on myös täysikasvuisten puiden kanssa. Käytössä olevan kaluston nostokorkeudet vaihtelevat 10–24 metriin.
Siemenviljelyksiltä pyritään leikkaamaan puiden latvoja tarpeen mukaan, jotta puiden pituus ei kasvaisi keräämistä ajatellen liian korkeaksi. Puiden leikkaaminen myös lisää puiden ”oksittumista”, jolloin puuhun tulee enemmän paikkoja kävyille.

Madalletaan yrittämisen kynnystä

Siemen Forelia järjesti kesällä ”omassa piirissään” tapahtuman, jossa tutustuttiin muutamaan markkinoilla olevaan itsekulkevaan henkilönostimeen.
– Tarvetta meillä on itselläkin henkilönostimille, kun siementuotantopuustoa pitää leikata nuoruusvaiheessa. Leikkaaminen helpottaa käpyjen keräämistä tulevaisuudessa, kun puut pensastuvat ja tekevät enemmän oksia. Tuotannossa olevien siemenviljelysten leikkaaminen laskee viljelyksen siemenpotentiaalia parina seuraavana vuonna leikkaamisen jälkeen, kertoo Siemen Forelian toimitusjohtaja Matti Kallio.

– Hankimme henkilönostinkalustoa myös uusien yrittäjien käyttöön, jotta kynnystä käpyjenkeräysurakointiin voidaan alentaa. Onhan uuden kaluston hankinta kuitenkin kallista ja keräystyötä on kätevä koittaa ensin ennen kalustoinvestointeja, Matti perustelee.

www.siemenforelia.fi
www.leguanlifts.fi
www.nostolift.com

Lue seuraavaksi