Uutiset

Yleinen

Julle levittää lietteet Vredolla

Hämeenkyrön Jumesniemellä on vuosia ollut tiivis yhteistyö neljän tilan kesken. Nyt yhteisenä koneena on esimerkiksi ajettava Vredo-lietteenlevitin ja -kuljetusketju. Lietettä levitetään yhteistyökumppanien pelloille ja urakoituna muillekin. Lietettä oli asiakkaalla levittämässä Erkki Kärkimaa ja kuljettamassa Eero Laitila.

– Vredoa ajaa tarvittaessa kaikki osakkaat, mutta pääasiassa levitystä teen minä, Erkki kertoo.

Kun lieteketju on kunnossa, saadaan kuutiota maahan ilman turhia keskeytyksiä. Tässä välikontti on ajettu pellon laitaan ja kontti lastataan ojan yli.

Jumesniemen lietteenlevityksen Julle-kontti kulkee Vredoon kytkettynä.

Lietteenlevityksen hinta muodostuu levityksestä ja kuljetuksesta. Vaikka kuljetus tehtäisiin Vredolla, hinta ei siitä oikeastaan laske. Se vain tarkoittaa sitä, ettei päivässä saada kuutiota levitettyä maksimimäärää, Erkki muotoilee. Lopulta se tulee kalliiksi. Käytämme siirtokalustoa lähes poikkeuksetta, jotta itse levitykseen ei tule katkoja.

Yleensä siirrossa on kaksi siirtovaunua. Yhden siirtovaunun kanssa selvitään noin kilometriin. Vredolla lietettä ei säiliöstä lähdetä siirtämään, ellei siirtomatkaa ole vain muutamaa sataa metriä.

Kuljetuksesta tällä kuten monella muullakin viime kesän työmaalla huolehti Eero Laitila. Monesti liittymät ovat hieman ahtaita, joten kontti jätetään suosiolla tien varteen. Joskus ojat vain ovat niin leveitä, ettei lietevaunua meinaa saada kuormattua.

– Kun levitin saa olla koko ajan pellolla levittämässä, työ etenee nopeasti. Levittimen ja täyden säiliön kanssa tiellä liikkuminen lisää riskiä ja, jos vaikka joskus hieman säästäisi, saattaa kerralla vahinko kasvaa niin suureksi, ettei siirtojen kanssa aleta pelleilemään, Erkki kuittaa. Jos levitinvaunu vaurioituu, pysähtyy levitys ainakin hetkeksi ja siihen ei ole varaa. Erkki jatkaa, että meillä on niin paljon levitettävää, ettei aikaa ole haaskattavaksi keväällä eikä kesällä.

Paineakku nostaa kontin perän ilmaan, kun lietettä on pohjalla vähän. Se on merkkinä tyhjästä kontista. Liete saadaan kontista myös tarkkaa imettyä levitin vaunuun, kun loppuliete on kulmassa.

Kun kontti otetaan Vredon perään, Vredon koukkua ohjataan hydraulisesti ja kiinnitystä helpottaa kamera. Vaunu on nopea irrottaa ja kiinnittää. Alkuun käytössä oli kuorma-auton vetokita, mutta se piti käydä virittämässä kiinnitykseen ja monesti vielä toisenkin kerran.

Lietettä kun sijoitetaan kasvustoon, saadaan ravinteista taloudellinen hyöty irti.

– Alkuun levitimme 35-40 tuhatta kuutiota vuodessa ja se tuntui paljolta. Nyt pari vuotta on levitetty 75 tuhatta kuutiota ja nyt se tuntuu riittävältä, Erkki kuittaa.

Erkki Kärkimaa ja Mauri Penttilä MTY Penttilän osakas ja vanha isäntä pikku palaverissa.

Tähän nurmeen lietteen olisi voinut levittää jo vaikka viikkoa aikaisemmin, mutta kun ei paikalle ehditty muilta asiakkailta aikaisemmin. Hyvin liete on maan poveen uponnut, vaikka käytössä on maksimimäärä.

Tätä säiliötä ei ainakaan vielä päästä kiertämään, mutta paikat ovat kunnossa. Tilaa ja sepeliä on riittävästi altaan ympärillä, jolloin temppuiluun ei mene aikaa. Lietevaunu on kytketty kuulavetolaitteella traktoriin, jolloin yhdistelmä on vakaa.

Mitä monikulmaisemmat lohkot, sitä paremmin ajettavan levittimen hyvät ominaisuudet tulevat esiin. Kun päisteestä päästään peruuttelematta jälleen levittämään, hukka-aikaa tulee mahdollisimman vähän. Levityksessä ajonopeuden noustessa lietettä pumpataan levittimeen automaattisesti enemmän, jolloin kuljettajan tehtäväksi jäävät reittivalinnat ja esteiden väistely.

UU 9/2013


Lue seuraavaksi