Uutiset

Yleinen

Elmia Wood 2009

Näyttelyssä oli ylipäätään positiivinen perusvire. Odotukset alalla ovat olemassa ja metsää pitää hoitaa korkeasuhdanteiden välilläkin. Yleensähän metsänhoidossa on keskitytty päätehakkuiden oikeaan ajoittamiseen. Niistähän saadaan pääasiassa metsänhoidosta ja omistuksesta aiheutuneet kustannukset peitettyä.

Metsänhoito ei kuitenkaan saisi rajoittua vain päätehakkuiden ”oikeaan” ajoittamiseen vaan metsän kasvatukseen, joka mahdollistaa päätehakkuussa mahdollisimman korkeat tulot. Aina laatupuusta saa kuitenkin paremman hinnan kuin huonompilaatuisesta, mutta oikea hinta ja ajankohta pitää vain ennakoida markkinoilla. Päätehakkuun siirtäminen normaalissa tilanteessa vuodella, kahdella tai viidellä ei muuta metsän tilaa oleellisesti. Tämä siis tilanteessa, että rahaa metsästä ei ole tulipalon kiire saada käyttöön heti.

Elmiassa tarjolla oli runsaasti kalustoa niin harvennuksiin kuin bioenergiaankin. Niihin sektoreihin kannattaa kuitenkin koko ajan kiinnostunut, koska harvennuksia tehdään usein ja bioenergiaa tarvitaan koko ajan.

Katso lisäkuvia tapahtumasta Bioenergia Uutiset -sivulta

Lue seuraavaksi