Uutiset

Yleinen

Ammattimaisempaa traktoriurakointia

Kun TTS tutkimus teki keväällä urakointihintakyselyn, lähes kymmenellä prosentilla vastanneista urakoitsijoista urakoinnin vuotuinen liikevaihto ylsi yli 100 000 euron. Keskimääräinen liikevaihto kasvoi edellisestä kyselystä neljänneksellä ollen vuonna 2008 vajaa 35 000 euroa.

TTS tutkimus seuraa maatalouskoneurakoinnin toteutuneita taksoja joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä. Uusin kysely tehtiin vuoden 2009 kevättalvella. Kyselyyn vastasi 750 koneurakointia tehnyttä yrittäjää, ja hintatietoja kirjattiin yhteensä 2 700 urakoidusta työstä.

Etäämmälle kuin kotikylälle

Urakointimäärät kasvavat, tosin vaihtelu on suurta. Esimerkiksi puintiurakoinnissa suurimmat ilmoitetut pinta-alat olivat 400–600 hehtaaria ja kasvinsuojeluruiskutuksissa 800–1400 hehtaaria. Suurimmat tilastoidut urakoidut lannanlevitysmäärät olivat 40–50 000 m3 vuodessa.

Keskimääräinen toimintaetäisyys urakoinnissa oli 34 kilometriä, ja vastaajat ilmoittivat olevansa valmiita kasvattamaan etäisyyttä keskimäärin 54 kilometriin.

Ammattimaisuus ja laskentataito nostavat hintaa

Urakointihintojen kehitys on ollut pääasiassa tasaisesti nousevaa. Korotuspaineita vuonna 2008 aiheutti erityisesti polttoaineen hinnan nousu.

Korotusta hintoihin tulee myös siitä, että urakointi mielletään ammatiksi, jonka pitää tuottaa tekijälle taloudellista hyötyä. Koneita ei enää hankita pelkästään omaan käyttöön. Omassa käytössä niiden lopullisia kustannusvaikutuksia ei mietitä ehkä loppuun saakka.

Kun tuntihintaa traktorille ja kuljettajalle lähdetään laskemaan, pitää lähteä perusteista. Kun palkka ja sen päälle laskettavat sosiaalikustannukset nostavat kuljettajan kustannuksen jo vähintään noin 15 euroon, ja päälle tulevat polttoainekustannukset, pitäisi traktorin ja kuljettajan tuntihinnan alkaa kolmosella, useimmiten nelosella ja raskaissa töissä vitosella. Tämän jälkeen pitää laskea päälle työkoneen aiheuttamat kustannukset.

Lumi- ja muissa sesonkitöissä, joita tehdään myös iltaisin ja pyhisin, erikoiset työajat nostavat tuntikustannusta huomattavasti, jos palkkaa maksetaan yleisten ehtojen mukaan.
Kun lähdetään urakoimaan traktorikalustollakin, niin joudutaan miettimään vuosittaisia käyttömääriä ja sitä hintaa, joka asiakkaalta pitää veloittaa, jotta työ kannattaa urakoitsijalle.

Tilastoa lukiessa on syytä myös muistaa, että tilastoitu hinta on työn tekemisen hinta, perushinta, eikä se sisällä esimerkiksi työmaalle siirtymisiä.
Vuoden 2008 toteutuneet urakointihinnat on julkaistu TTS tutkimuksen tiedotesarjassa: www.tts.fi.

Lisätietoja: TTS tutkimus/
www.tts.fi

Lue seuraavaksi