Uutiset

Kuljetuskalusto

Vt3 Hämeenkyrönväylän viimeiset päällystystyöt aloitetaan ensi viikolla

Vt3 Hämeenkyrönväylä

Vanhaa valtatietä hyödynnetään kesällä uuden tieosuuden päällystystöissä, ja liikenne ohjataan ajosuunnittain ramppien kautta Tippavaarassa ja Hanhijärvellä kiertotiereitille vanhalle tielinjalle. Vaasan suunnasta tuleva ajoneuvoliikenne ohjataan viikon 22 alussa vanhalle vt3-väylälle ja päällystystöitä tehdään suljetulla osuudella Tippavaarasta kohti Hanhijärveä. Liikennejärjestelyiden teko alkaa 22.5. alkavalla viikolla ja liikennejärjestelyt ovat voimassa noin kuukauden ajan.

Kun Vaasan suunnasta tulevat ajokaistat on päällystetty, suljetaan vuorostaan Tampereen suunnasta tulevat ajokaistat yhdeksi kuukaudeksi päällystystöitä varten. Tampere – Vaasa -ajosuunnan päällystystyöt alkavat arvioidusti viikosta 27 alkaen. Heiskan eritasoliittymässä on rampeille ajo kielletty aina kyseisen suljetun valtatieosuuden mukaisesti.

”Liikennejärjestelyillä halutaan varmistaa ensisijaisesti liikenteen turvallisuus sekä tienkäyttäjillä että päällystystöiden tekijöillä. Lisäksi työt saadaan toteutettua sujuvasti ja nopeasti sekä ilman merkittävää haittaa tienkäyttäjille. Tämä vanhan ja toimivan valtatielinjan käyttäminen kiertotienä mahdollistaa myös muiden viimeistelytöiden tekemisen tielinjalla”, kertoo projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirastosta.

Vt3 Hämeenkyrönväylän varsinaiset päällystystyöt aloitetaan viikolla 21 Kylmänojantien päällystämisellä. Työt kestävät arvioidusti yhden viikon ajan. Maantien päällystystöitä tehdään saattoauton ja liikenteen ohjaajien avulla ajokaista kerrallaan.

Päällystystöiden ohella hankkeessa tehdään kevään ja kesän aikana kunnostustöitä sekä metsityksiä, nurmetuksia ja muita istutustöitä. Kasvillisuusrakenteiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Ristamäen kohdalla tehdään kiveyksiä, ja St1-huoltoaseman kohdalla olevan kiertoliittymän pintarakenteita parannetaan.

Kylmänojantien pohjoisosassa rakenteilla olevan kevyen liikenteen väylän on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Muut rakenteilla olevat kevyen liikenteen väylät pyritään avaamaan liikenteelle kesän lopussa ennen koulujen lukuvuoden alkua.Lue seuraavaksi