Uutiset

Uutiset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsausJuuri julkaistussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liiketeen katsauksessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen keskeiset tienpitotoimet vuodelle 2024. Katsauksessa esitetään myös ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen ajankohtaiset toimet, luodaan katsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneturvallisuustyöhön sekä esitellään keskeisiä suunnitteluhankkeita.

Maantieverkon korjausvelan kasvua pystytään tänä vuonna taittamaan hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteiden sekä kävely- ja pyöräilyväylien päällysteitä uusitaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 450 kilometrin matkalla; määrä on liki kolminkertainen viime vuoteen verrattuna. Viime vuosina on pystytty päällystämään vain kaikkein vilkkainta verkon osaa, mutta tänä vuonna päällystetään myös paljon keskivilkasta tiestöä sekä tehdään muutamia rakenteen parantamiskohteita vähäliikenteisemmällä tieverkolla.

Alkuvuodesta Hailuodon kiinteä yhteys sai vihdoinkin lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osoittaa, että tehdyt selvitykset on tehty laadukkaasti ja riittävän kattavasti. Pitkään suunnitellun hankkeen toteuttaminen käynnistyy keväällä 2024. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpitoon käytettävissä oleva rahoitus on kuluvana vuonna noin 109 miljoonaa euroa. ELY-keskus kohdentaa perustienpidon rahoituksen koko maassa noudatettavien yhtenäisten linjausten mukaisesti korjaukseen, parantamiseen, suunnitteluun sekä maanteiden päivittäiseen liikennöitävyyteen eli hoitoon.

Lue seuraavaksi