Uutiset

Kuljetuskalusto

Varaosakaupalle uusi toimialajärjestö

Tammikuun 18. päivänä Patentti- ja Rekisterihallitus rekisteröi uuden toimialajärjestön nimeltään Suomen Varaosakaupan Keskusliitto ry, lyhennettynä SVOK.

Uusi järjestö edustaa kattavasti koko kansallista varaosakaupan yrittäjäkuntaa maahantuontiyrityksistä alan tukku- ja vähittäismyyjiin. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoitus on toimia autojen varaosien ja lisävarusteiden kaupan etujen valvojana ja yhdyssiteenä, sekä edustaa julkisesti alaa sidosryhmiin, mediaan ja viranomaistahoihin Suomessa ja kansainvälisesti.

Jo 1930-40 -luvuilla perustetut Autonvaraoskaupan Keskusliitto (AVK) ja Autonosatukkukauppiaat (AOT) ovat olleet hankkeen takana ja näiden järjestöjen jäsenet ovat siirtyneet hallitustensa päätöksillä uuden järjestön jäseniksi. Jo tässä vaiheessa uuteen järjestöön on jo nyt liittynyt myös uusia, em. järjestöihin kuulumattomia uusia jäsenyrityksiä.

Kansainvälisesti tärkein yhteistyöjärjestö on Euroopan laajuisesti toimiva vapaan varaosakaupan järjestö FIGIEFA, jonka jäsenenä SVOK jatkaa AOT:n toimintaa.

Rekisteröinnin jälkeen yhdistykselle on nimetty kuusijäseninen hallitus, joka edustaa sekä alan tukku- että jälleenmyyjäportailla toimivia yrityksiä. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Jukka Kock (Koivunen Oy), sekä jäseninä Heikki Laakso (AVK / Hessumobiili Oy), Bengt Wahlberg (Oy Kaha Ab), Veli-Pekka Koskela (Suupohjan Huolto ja Varaosa Oy), Arni Ekholm (Startax Finland Oy) ja Harri Broman (Varaosamaailma Oy).

Käynnistysvaiheessa yhdistyksen asiainhoitajana on toiminut Heikki Lehtinen.

Yhdistyksen ensimmäinen, sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään 27.4. Helsingissä. Tuo kokous mm. vahvistaa hallituksen jäsenet alkavaksi toimintavuodeksi. Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan vuosittain 6 – 10 jäsenyritysten edustajaa. Kokoukseen kutsutaan kaikki nykyiset, sekä vuosikokoukseen mennessä jäsenyyttä hakeneiden ja hyväksytyksi tulleiden yritysten edustajat.

Lue seuraavaksi