Uutiset

Kuljetuskalusto

VAK-vaihtolavalaitteet ja -perävaunut

Koukkuvaihtolavayhdistelmä

Vahdolla, Turun naapurissa, toimiva VAK Oy on jo 50 vuoden ajan tuottanut asiakastarpeisiin räätälöityjä kuorma-autojen päällirakenteita ja perävaunuja mitä moninaisimpiin kuljetustehtäviin. Koukkuvaihtolavalaitteet ja niihin liittyvät perävaunut ovat tuotteita, joita VAK:lla on valmistettu jo 1980-luvulta lähtien.

VAK:lla vaihtokuormatiloihin liittyy yhtiön historiankin kannalta merkittäviä asioita. Ensimmäinen VAK:n valmistama perävaunu valmistui nimittäin vuonna 1984, ja se oli nimenomaan jalkalavakonttien kuljettamiseen tarkoitettu vaihtolavaperävaunu. Leipomotuotteiden jakeluun tarkoitettuja melko pienikokoisia kontteja perävaunuun otettiin kyytiin kolme. Vaunu on nyt entisöity ja siihen kuuluva konttikin on jo kunnostuksen kohteena. Vaihtolavaperävaunut ovat edelleen tärkeä osa tuotevalikoimaa.

Ensimmäinen VAK-perävaunu
VAK:n ensimmäinen perävaunu on nyt entisöity. Taustalla näkyy alkuperäisen pajan pääty, joka on säilytetty muistoksi yrityksen alkuajoista.

Samalla vuosikymmenellä koukkuvaihtolavalaitteet tekivät tuloaan suomalaiseen maantielogistiikkaan. VAK:lla kehitettiin koukkulaite, jota valmistettiin vuoteen 2010 saakka. Vuonna 2014, niin sanotusti yleisön pyynnöstä, otettiin koukkulaite jälleen tuotantoon täysin uudistettuna.

Pienestä kaikkein suurimpaan

VAK:n koukkulaitemallisto on hyvin laaja ja monipuolinen. Malliston pienin laite on viiden tonnin LK-5, joka sopii kokonaispainoltaan 6–7,5 tonnin kuorma-autoihin. Malliston toisessa ääripäässä on 32 tonnin LK-32, joka on tarkoitettu viisiakselisiin autoihin. Väliin mahtuvat 7-, 10- ja 14-tonniset koukkulaitteet kaksiakselisiin autoihin, 21 tonnin laite kolmeakselisiin sekä 26 tonnin laite neliakselisiin autoihin.

Kolmessa pienimmässä sekä kaikkein järeimmissä VAK-koukkulaitteissa koukkupuomi on aina kiinteä, muihin malleihin saa myös taittuvan koukkupuomin. 14 ja 21 tonnin laitteisiin on taittuva koukkupuomi saatavissa kahtena versiona: puomin keskeltä tai juuresta taittuvana.

VAK-koukkulaite
VAK-koukkulaite, jossa koukkupuomi taittuu keskeltä. Se mahdollistaa eri koukkukorkeudella olevien lavojen käsittelyn.

”Laitteella, jossa on keskeltä taittuva koukkupuomi, voidaan käsitellä myös 930 millimetrin tartuntakorkeudella olevia lavoja, eli samoja, joita 5–10 tonnin koukkulaitteilla käsitellään. Keskitaitto ei rajoita teleskooppipuomin liikematkaa”, kertoo tekninen päällikkö Timo Vuorila, ja jatkaa: ”Juuritaitto mahdollistaa hyvin alhaisen päällevetokulman, mutta sen yhteydessä teleskoopin liikematka on lyhyempi.”

Tukeva rakenne

VAK:n koukkulaitteiden suunnittelussa päämääränä on pidetty ennen muuta kestävyyttä ja tukevaa rakennetta, jotka takaavat hyvän kippausvakauden ja turvallisen lavojen käsittelyn huonoimmissakin olosuhteissa.

VAK-koukkulaite
Koukkulaitteen takapään rakenteet ovat kovalla rasituksella. VAK:n koukkulaitteessa kippiakselin tuenta on järeä ja silti rakenteeltaan melko avonainen, jotta se ei kerää tarpeettomasti epäpuhtauksia ja on helppo puhdistaa. Ristikot sekä takarungossa että apurungossa tukevoittavat rakennetta.

”Kippiakseli on yhtenäinen ja kestävä, sillä se tulee meille valmiina, tarkalleen oikean mittaisena kovakromattuna osana, joka vain asennetaan paikalleen. Kippiakselin tuentaa on kehitetty niin, että rakenne on avoimempi. Näin rakenteisiin kerääntyy vähemmän epäpuhtauksia, ja nekin on aiempaa helpompi puhdistaa”, Vuorila kertoo.

VAK
Tekninen päällikkö Timo Vuorila (vas.) hallitsee VAK:n koukkulaitteet. Myyntipäällikkö Jari Vesala (kesk.) ja myyntijohtaja Matti Virtanen edustavat VAK:n myyntiryhmää, johon heidän lisäkseen kuuluu myös Jani Oikia sekä yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Lassi Virtanen.

Kippausvakauden varmistavat teleskooppirungon lavatuet, jotka tukevat vaihtolavaa etupäästä rungon alta kippaustilanteessa. Tuki on erityisen tärkeä, jos lava on kuormattu toispuoleisesti.

Harkittuja ratkaisuja

VAK:n koukkulaitteissa on useita huolellisesti suunniteltuja yksityiskohtia, joiden toteutuksen takana on usein ollut asiakkailta tullut toive tai palaute. Yksi esimerkki on kippausavustin, jolla kippausliike aloitetaan, ja jolla lavan alastulon viimeiset senttimetrit vaimennetaan.

”Nostosylinterit ovat sellaisessa asennossa, että kippauksen aloituksessa ne tarvitsevat apua. Samoin kippiä laskettaessa tarvitaan vaimennusta viimeisille kymmenille senttimetreille. Malliuudistuksen jälkeen käytössä olivat nostettavat rullat, mutta alaslaskun vaimennus ei toiminut mielestämme tarpeeksi tehokkaasti. Palasimme rungon alla olevaan sylinteriin, joka on nyt todella lyhyt teleskooppisylinteri. Se toimii hyvin”, Timo Vuorila kertoo.

VAK-koukkulaite
VAK:n koukkulaitteen kippausavustin on toteutettu hyvin lyhyellä kolmejatkeisella teleskooppisylinterillä. Sama komponentti toimii käänteisesti vaimentimena, kun kippi lasketaan alas.

Käyttäjiä on ilahduttanut myös se, että VAK-koukkulaitteessa takarungon lukitus apurungon ja eturungon suhteen ei perustu teleskoopin asentoon vaan on sarjaan kytketty lavalukkojen kanssa. Se mahdollistaa lavan liu’uttamisen kipattuna, jos lavan rungon rakenne sen sallii. Ominaisuudesta on hyötyä yllättävän monessa tilanteessa.

”Laitteen ohjaus tapahtuu sähköllä ja pneumatiikalla, mutta väylätekniikka ei ole käytössä. Valinta on tietoinen: Järjestelmän vianetsintään ei tarvita tietokonetta, pelkällä virtakynällä pärjää pitkälle”, Vuorila sanoo ja jatkaa, että laitteissa on pyritty käyttämän mahdollisimman vähän erilaisia komponentteja. Niinpä elintärkeän tunnistimen tai venttiilin voi korvata laitteen toista toimintoa hoitavalla, samanlaisella osalla, jota ilman koukkulaitetta voi tilapäisesti käyttää esimerkiksi päivän loppuun.

VAK-koukkulaite
Teleskooppirungon ja takarungon keskinäinen lukitus on kytketty sarjaan lavan lukitusten kanssa. Se mahdollistaa lavan pituussuuntaisen liikuttelun myös kipattuna.

Perävaunu täydentää kokonaisuuden

Varsin usein koukkulaitteella varustettuun autoon kytketään myös perävaunu. Kuten jutun alussa mainittiin, VAK:n perävaunutuotanto on alkanut nimenomaan vaihtolavaperävaunusta.

”Me pystymme toimittamaan omaa tuotantoamme olevan täsmälleen asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn koukkulaitteen ja perävaunun, jotka sopivat parhaalla mahdollisella tavalla yhteen”, sanoo VAK:n myyntijohtaja Matti Virtanen.

Mittamuutokset näkyvät myös vaihtolavaperävaunuissa, ennen kaikkea pituuden kasvamisena. VAK onkin valmistanut perävaunuja, joilla kuljetetaan kahta jopa 8,5 metrin pituista vaihtolavaa.

Täysin alas laskeutuva vetoaisa on melkeinpä välttämättömyys vaihtolavaperävaunussa, kun lavoja käsitellään myös vaunun etupäästä. Vetoautojen takaosassa alustassa on usein hyvin ahdasta, mutta maata vasten olevalla aisalla sinne on mahdollisuus sopia vahinkoa tuottamatta.

VAK:n vaihtolavaperävaunuihin on tarjolla täysin alas laskeutuva vetoaisa, jollaista taittoaisaksikin monesti kutsutaan. Perävaunun etuvaunun ja vetoaisan välissä oleva nivelkappale mahdollistaa aisan laskemisen maata vasten, jolloin auton akselituennat eivät osu siihen lavoja auton ja perävaunun välillä siirreltäessä. VAK:n taittuva aisa on nykyisin rakenteeltaan varsin yksinkertainen ja viimeisimpänä uudistuksena lukitustapit ovat saaneet automaattisen voitelun.

Huolto ja kunnossapito kannattaa

Hyvästäkin koukkulaitteesta tai perävaunusta saa huonon, jos laitteen huolto ja kunnossapito laiminlyödään. VAK:lla on huomattavan laaja omien huoltopisteiden verkosto Suomessa yhteensä kuudella paikkakunnalla. Lisäksi Ruotsissa on yksi oma huoltopiste.

”Tarvittaessa tukena on vielä tehdas. Täällä meillä on runsas varaosien varasto kaikista osista, esimerkiksi hydrauliikan pumppuja meillä on monipuolisesti. Tehtaalla on väkeä arkisin paikalla aamuseitsemästä puoleen yöhön, joten tiukan paikan tullen apua on saatavissa”, Timo Vuorila kertoo.

Kehitys ei pysähdy

VAK on valmistanut koukkuvaihtolavalaitteita yli kolmen vuosikymmenen ajan, ja vaihtolavaperävaunuja vieläkin pidempään. Tuotteet ovat kehittyneet tuona aikana huikeasti, vaikka toiminnan perusperiaatteet ovatkin ennallaan. Asiakastarpeet, lainsäädännön muutokset sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien kehittyminen ovat pitäneet ja pitävät tulevaisuudessakin huolen, että kehitys ei pysähdy.

Koukussa vuodesta 1987

Kuljetus Tuominen Oy on kahdella vaihtolavayhdistelmällä operoiva vahtolainen kuljetusliike. Yrittäjä Ari Tuomisella on oma tärkeä osuutensa VAK:n vaihtolavatuotteiden kehittämisessä.

Ari Tuominen
Ari Tuominen on jo pitkään tehnyt yhteistyötä VAK:n kanssa. Vahtolaisella yrittäjällä on jatkuvasti testattavana erilaisia koukkulaitteeseen tai perävaunuun liittyviä ratkaisuja. Monet niistä ovat syntyneet hänen pohdintojensa tuloksena.

”Lassi toi meille koukkulaitteen, ja sanoi, että rikkokaa toi”, Ari Tuominen kertoo tarkoittaen Lassilla tietenkin VAK:n perustajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Lassi Virtasta. ”Ei me sitä rikki saatu, ja lokakuusta 1987 ollaan oltu koukussa.”

Tuominen on siitä lähtien käyttänyt VAK:n koukkulaitteita, ja on osallistunut tuotekehitykseen ideoimalla ja testaamalla käytännön työssä uudenlaisia ratkaisuja. Kierros Tuomisen yhdistelmän ympäri osoittaa, että nytkin on testattavana yksityiskohtia, jotka kenties tulevaisuudessa otetaan laajemminkin tuotantoon. Lisäksi useamman kerran Timo Vuorila sanoo jotakin yksityiskohtaa osoittaessaan sen olevan alkujaan Tuomisen ideasta syntynyt.

”Olen kyllä ollut tyytyväinen yhteistyöhön VAK:n kanssa. Laitteet ovat nopealiikkeisiä, mikä on lyhyillä ajomatkoilla merkityksellistä. Huolto toimii hyvin ja tässä, kun toimitaan lähellä, on hyvä testailla uusia asioita”, kertoo Tuominen, joka on liikkeellä tänä vuonna käyttöön otetulla, neliakselisella DAF CF 530 -autolla. Tuomisen toisen yhdistelmän vetoautona on MAN.

”Itse asiassa Ari on yksi niistä asiakkaista, jotka toivoivat meidän aloittavan koukkulaitetuotannon uudelleen vuonna 2013 muutaman välivuoden jälkeen”, toteaa Matti Virtanen.Lue seuraavaksi