Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi Sisu Polar Rock Hybridi pääkaupunkiseudulle

Oy Sisu Auto Ab esitteli rinnakkaishybridijärjestelmän kuorma-autojen voimansiirtoon kevään 2017 Kuljetusmessuilla Jyväskylässä. Järjestelmän kehittäminen ideasta myytäväksi tuotteeksi tapahtui nopeasti ja suunnitelman mukaisesti. Sisun diesel- ja sähkömoottorin rinnakkaishybridijärjestelmä on markkinoilla ainoa, joka on tarkoitettu todella raskaisiin ajotehtäviin ja ajoneuvoyhdistelmiin.

”Sisu Polar Hybrid rinnakkaisjärjestelmän hankinta ja käyttö tarkoittaa polttoaineen säästöä ja samalla pienempää ympäristökuormitusta. Lisähyötyjä ovat ajoneuvon käytön helppous ja ajosuoritteen tehokkuuden kasvaminen”, avaa Sisu Polar –liiketoimintajohtaja Petri Kananen Sisun rinnakkaishybridijärjestelmän etuja. 

Suomessa tieliikenteessä on sallittu 76 tonnin yhdistelmämassat. Lainsäädännön mukaan minimiteho suurimmille sallituille massoille on 380 kilowattia (517 hevosvoimaa). Yhdistelmän täyden kokonaismassan syklinen käyttö vaatii vetoauton moottorilta enemmän tehoa. Liikkeelle lähteminen, liikennevalopysähdykset, poikkeukselliset sääolosuhteet tai pääkaupunkiseudun ruuhkaisilla väylillä liikennerytmissä pysyminen vaativat voimalinjalta muutenkin paljon. Sisun rinnakkaishybridijärjestelmällä varustettu kuorma-auto on markkinoiden tehokkain ja tehoonsa suhteutettuna taloudellisin. 

Tehokkaasti ja taloudellisesti
Seepsula Oy:n sopimusajoon luovutettu Aki Simulan Sisu Polar Rock Hybrid kasettiyhdistelmän vetoauton diesel- ja sähkömoottoreiden suurin yhteisteho on yli 900 hevosvoimaa. Sisun rinnakkaishybridiauton voimalinjassa suurin käytössä oleva vääntömomentti on 3 600 newtonmetriä. Sisu Polar Hybridin voimalinja koostuu lisäksi Eaton Fuller -vaihteistosta sekä vedonkatkaisulla varustetulla ja nostettavalla Sisu-teliakselistolla. 

Sisun kehittämä rinnakkaishybridijärjestelmä helpottaa täyteen massaan lastatun ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtöä, kääntämistä, mäennousua tai huonojen olosuhteiden irrotuskykyä. ”Rinnakkaishybridijärjestelmässä diesel- ja sähkömoottorit voivat toimia erillään tai yhdessä. Sähkömoottori saa Sisun ratkaisussa energiansa kondensaattoreista”, kertoo Petri Kananen.  Sähkömoottorin lisäteho on käytössä automaattisesti, kun energiaa on ladattuna kondensaattoreihin. Järjestelmä tunnistaa, kun dieselmoottorin rinnalle kannattaa ottaa sähkötehoa ja liittää sähkömoottorin automaattisesti apuun. Sisu Polar Hybridissä voidaan käyttää lisätehoa myös manuaalisesti.

”Odotukset ovat korkealla erityisesti polttoaineen säästämisen suhteen”, toteaa Aki Simula. Simulan mukaan muitakin järjestelmän ominaisuuksia tulee varmasti hyödynnettyä. Aki ennakoi, että tarvitaan kokemusta rinnakkaishybridin hyödyntämiseen täysin.

Aki Simula vastaanotti uuden Sisu Polar Hybrid kuorma-auton kasettiperävaunuineen, luovuttajana Heikki Hiltunen Sisu Autolta.

Liike-energian hyötykäyttöä
Sisun järjestelmässä kondensaattoreihin varastoidaan sähköenergiaa sähkömoottorilta hidastamalla ajoneuvoa. Kondensaattorit mahdollistavat nopean energian varastoinnin ja purkamisen. Sähkömoottorin käyttö on viiveetöntä. Aki Simulan saaman ensikosketuksen mukaan Sisun rinnakkaishybridin käyttö ajoneuvon kuljettajalle ei eroa tavallisesta Sisu Polar kuorma-autosta. Seepsulan kiviainestehtaalta lähtevä Aki Simula Oy:n Sisu ajoneuvoyhdistelmä joutuu hidastamaan, pysähtymään ja uudelleen lähtemään liikkeelle täydessä kuormassa monia kertoja ennen saapumista murskeen asiakkaalle. Sama toistuu palatessa asiakkaalta tyhjällä yhdistelmällä tehtaalle. Jokainen kuormatulla ja tyhjällä yhdistelmällä tapahtuva rullaaminen voidaan hyödyntää muuttamalla liike-energiaa sähköksi. Sähköenergia lataantuu kondensaattoreihin kolmiportaisella tehoalueella. Sähkömoottori toimii silloin valitulla teholla generaattorina. Lataaminen toimii samalla ajoneuvon hidastimena kolmella eri tehoalueella. Lataamisen hidastintoiminta säästää ajoneuvon käyttöjarruja. Liikkeestä ladattu energia voidaan ottaa käyttöön heti tai säästellen liikenne- tai olosuhdetilanteen mukaan. Sähköenergiaa voi tarvittaessa ladata dieselmoottorilla.

Aki Simula Oy hankki uuden Sisu Polar Hybrid kuorma-auto kasettiperävaunuineen Tuusulaan Seepsula Oy:n asiakaskuljetuksiin. Yhdistelmä luovutettiin Seepsulan kiviainestehtaalla torstaina 17.1.2019. Seepsulasta Simulan Sisulla kuormien kuljetusmatka on keskimäärin 25 kilometriä. Yhdistelmän kantavuuskuormana kulkee kerralla lähes 50 tonnia murskelajikkeita. Seepsulassa jalostetaan kiveä ympäristöystävällisesti. Aki Simulan uusi Sisu kasettiyhdistelmän vetoautona osallistuu ympäristötalkoisiin tehokkaalla ja vähäpäästöisellä hybridiratkaisullaan.

Sisu Polar Rock Hybridillä ajo ja käyttö
Ennakoivalla, rullaavalla ajotavalla kondensaattoreiden varaustilanne saadaan ladattua täyteen tyhjästä muutaman kymmenen sekunnin kuluessa. Varatun energian käyttöaika riippuu valitusta kolmiportaisesta sähkömoottorin tehosta. Täydellä teholla energiaa riittää noin puoli minuuttia. Alimmalla tehoalueella liikkeestä ladattua energiaa riittää useita minuutteja. Kondensaattori ei kulu, sitä voi ladata ja purkaa lähes rajattomasti. Sähkömoottorin avustamana dieselmoottori pääsee vähemmällä kuormituksella. Se tuo polttoainesäästöä. Sisu Polar Hybrid -ajoneuvon liikkeellelähdön tai edestakaisen kääntämistilanteen voi suorittaa käyttämällä pelkkää sähköä. Pehmeällä tai liukkaalla alustalla tarvittavassa heijaustilanteessa sähkömoottori pääsee oikeuksiinsa. Peruutusvaihteen valinnan sijaan Sisu Polar Hybrid kuljettaja voi käyttää sähkömoottorin viiveetöntä suunnanvaihtoa helppokäyttöisellä keinukytkimellä. Sähkömoottori pystyy pitämään täydessä kokonaismassassa olevan yhdistelmän paikoillaan jyrkässä mäessä. Sähkömoottori avustaa dieselmoottoria voimanulosottokäytössä kipatessa tai kasetoidessa. 

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen suurempaa omapainoa kompensoidaan antamalla hybridiajoneuvoille yhden tonnin suurempi kokonaismassa tieliikennekäyttöön. Vetoauton hyötykuorman suuruus on siten Simulan rinnakkaishybridijärjestelmä-Sisussa sama verrattuna vastaavaan pelkästään dieselmoottoriseen kuorma-autoon.

Sisu Polar -myynti jatkaa kasvuaan
Sisu Polar -tuotteiden ensirekisteröintien määrä, 122 autoa, merkitsi 13 prosentin kasvua aiempaan vuoteen verrattuna (108 autoa). Tätäkin suurempi myynnin kasvu on johtanut ennätykselliseen Sisu Polar –tilauskantaan ja tuotantovolyymin nostamiseen, joka tuo positiiviset näkymät myös vuodelle 2019.

”Panostuksemme tuotteidemme laatuun ja ominaisuuksiin vastaa hyvin kasvaviin ajosuoritteisiin ja vahvistaa asemaamme kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä. Sisu Polar puuautojen myynti kolminkertaistui viime vuoden aikana ja markkinaosuutemme maansiirtoautoissa vahvistui edelleen”, toteaa Sisu Polar -liiketoimintajohtaja Petri Kananen. Vuoden 2018 aikana Sisu Auto toi myyntiin ja tuotantoon myös raskaat hybridikuorma-autot.

”Markkinoiden suuri kiinnostus, keskustelu hiilineutraalista Euroopasta ja hybridiautoista saadut tilaukset, sekä asiakkaiden kokemukset uusista tuotteistamme vahvistavat näkemystämme siitä että olemme valinneet oikean suunnan”, kertoo Petri Kananen. Kuluvan vuoden aikana Sisu Auto tulee edelleen vahvistamaan asemaansa puuauto- ja maansiirtoautomarkkinoilta. Kotimaan vahva markkina-asema mahdollistaa myynnin kehittämisen painopisteen siirtämisen vientimarkkinoille, missä Sisu on tehnyt merkittäviä avauksia muun muassa Venäjän suuntaan.

Lue seuraavaksi