Uutiset

Kuljetuskalusto

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonta-asetus tarkentuu

Tienvarsivalvontaa

Valtioneuvosto hyväksyi 21.9.2023 asetusehdotuksen, jolla muutetaan eräitä asetuksia tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta. Tarkoitus on päivittää asetuksia vastaamaan EU-direktiivin vaatimuksia. 

Asetukseen lisättiin, että maantien tavaraliikenteen kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyden pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon sellaisten todisteiden toimittamiseksi ennen tienvarsitarkastuksen päättymistä, jotka puuttuvat ajoneuvosta. Kyseisellä kohdalla varmistetaan kuljettajalle kuuluva oikeus tienvarsitarkastuksen yhteydessä.

Asetuksen mukaan yrityksissä tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Yrityksissä tehtäviä tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu ajo- ja lepoaika-asetuksen tai ajopiirturiasetuksen tai työaikalain vakavia rikkomuksia.

Valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan otetaan mukaan maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen.

Asetuksen muutoksilla ei ole käytännön vaikutuksia, koska kyseiset lisäykset kuuluvat jo nyt valvontaviranomaisten toimintatapoihin.

Asetusluonnos ja siihen liittyvä perustelumuistio olivat lausuntokierroksella 16.8.-30.8.2023 välisen ajan lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 25.9.2023.Lue seuraavaksi