Uutiset

Kuljetuskalusto

Säädöshanke ajoneuvojen hankintatukien muuttamisesta alkaa

Kaasutankkausta

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa hallituksen esityksen valmistelun vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien myöntäminen EU-lainsäädännön muutoksista huolimatta myös jatkossa. Samalla lakiin ehdotetaan palautettavaksi henkilöautojen muuntotuet.

Henkilöautojen muuntotuet ehdotetaan palautettavaksi lakiin

Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuista osa myönnetään tällä hetkellä vähämerkityksisenä tukena nk. de minimis -asetuksen perusteella. Euroopan komissio antoi uuden de minimis -asetuksen 13.12.2023 ja sen muutokset tulee huomioida 1.7.2024 alkaen.

Uuden asetuksen perusteella kansallista paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voisi myöntää myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan.

Eduskunta edellytti 14.11.2023 annetussa lausumassa, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla lainsäädäntöön palautetaan mahdollisuus kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotukiin. Lakiin ehdotetaan palautettavaksi henkilöautojen muuntotukia koskeva sääntely.

Kaasukäyttöisiin paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin ja henkilöautojen muuntotukiin varattuja määrärahoja on käyttämättä. Siten esityksellä ei olisi vaikutusta valtion talouteen. Eduskunta tekee lopulliset määrärahapäätökset.

Lakia aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros.Lue seuraavaksi