Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvitiepäivät käynnistyivät – Teiden talvikunnossapito on haasteiden edessä

Teiden talvikunnossapito on haasteiden edessä

”Vaikka talvet ovat muuttuneet haastavimmiksi kunnossapitäjien kannalta, alan toimijat eivät ole jääneet toimettomina seuraamaan sivusta vaan kehitystyötä on tehty aktiivisesti”, kiittelee Suomen Tieyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Ojala kansainvälisten Talvitiepäivien avajaisissa Tampereella.

Hoitourakoiden kilpailutuksessa on otettu käyttöön uudet toimintamallit vuonna 2019 kilpailutetuissa urakoissa. Malli jakaa vastuuta ja riskiä urakoitsijan ja tilaajan välillä. Toimintatapa tuo kaivattua joustoa tilanteisiin, joissa talvien kelit ja olosuhteet vaihtelevat runsaasti talvien välillä. Olosuhteet vaihtelevat myös Suomen sisällä voimakkaasti talvikunnossapidon osalta.

Runsaat vesisateet ja lämpötilan pyöriminen 0 –asteen ympärillä aiheuttavat ongelmia niin päällystetylle tieverkolle kuin sorateillekin. Nastarenkaat ja talvellakin märkä tienpinta kuluttavat päällysteitä entisestään. Reikäiset ja rapautuneet päällysteet päästävät veden läpi tien runkoon rikkoen myös sen. Sorateillä pintakelirikko vaivaa entistä useammin myös talvella ja tiet eivät talvisin jäädy ja mahdollista raskaita tukkikuormia.

”Meidän on päästävä tilanteeseen, jossa tiet päällystetään uudelleen jo ennen kuin ne vaurioituvat. Kunnossapidon pitää olla entistä enemmän ennakoivaa, jolloin säästetään kustannuksissa. Nykyisin ei voida myöskään luottaa siihen, että pakkastalvi mahdollistaisi raskaat kuljetukset alemmalla tieverkolla. Teiden kantavuuksia pitää nostaa, jotta emme vaaranna teollisuuden kuljetuksia”, vaatii Juha Ojala Suomen Tieyhdistyksestä.

”Käyttö- ja kunnossapitovaihe on tien elinkaaren tärkein vaihe. On hienoa, että digitaalisia työkaluja teiden kunnon seurantaan ja kunnossapidon tekemiseen kehitetään voimakkaasti. Tässä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, kiittelee Ojala.

Talvitiepäivät ovat avoinna Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 12.-13.2. kello 9-15. Näyttelyyn ja työnäytöksiin on vapaa pääsy.

Lue myös: Maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tulokset selvinneet – markkinoille uusia urakoitsijoita.


Lue seuraavaksi