Uutiset

Kuljetuskalusto

Tavanomaista ja vaikeaa kelirikkoa Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen

Tavanomaista ja vaikeaa kelirikkoa Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueille ennustetaan tavanomaista ja osalle Koillismaan ja Kainuun teistä jopa vaikeaa kelirikkoa. Paikallisesti kelirikon suhteen voi olla isoja eroja ja kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen. Kuiva ja aurinkoinen sää voivat helpottaa ennustettua kelirikkoa merkittävästi.

Vettä on paljon sulamisvaiheessa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuussa. Sorateille tulee todennäköisesti pintakelirikon lisäksi myös runkokelirikkoa, joka aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta tai sen jälkeen.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä alueen eteläosassa. Sulamisen edetessä voi sorateillä esiintyä runkokelirikkoa, joka aiheuttaa tien rungon pehmentyessä kantavuuspuutteita tiestölle. Tämän vuoksi painorajoituksia voidaan joutua asettamaan pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa suoraan Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Painorajoitukset

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on viime vuosina painorajoitettu keväisin sorateitä 60–300 km. Voimassa olevat painorajoitukset voi tarkastaa liikennetilannepalvelusta, jota ylläpitää Fintraffic.

Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia. Elintärkeitä kuljetuksia ovat mm. hälytysajoneuvot, tienpitoajoneuvot, linja-autot reittiliikenteessä, maidonkuljetukset, teuraseläinten kuljetukset ja talousjätteiden keräily. Sen sijaan esim. puutavara-, maa-aines- ja polttoainekuljetuksia ei sallita painorajoitetuilla teillä.

Lisätietoa painorajoituksista ja kelirikosta Väyläviraston sivuilta:
Kelirikko ja painorajoitukset

Voimassa olevat painorajoitukset Fintraffic:
Voimassa olevat painorajoitukset

Lue seuraavaksi