Uutiset

Kuljetuskalusto

Tornion ratapihan rakentamisurakka alkaa

Torniossa ratapihan rakentamisurakkaan kuuluvat siltojen korjaus- ja purkutyöt aiheuttavat muutoksia liikenteeseen maaliskuusta syyskuuhun. Muuttuvat liikennejärjestelyt koskevat moottoriajoneuvoliikennettä sekä jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä. Tornion ratapihan rakentamisurakka on osa Väyläviraston Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistämishanketta.

Viime syksynä alkaneen Tornion ratapihan rakentamisurakan varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät maaliskuun 2024 alkupuolella. Urakka aiheuttaa liikennejärjestelyjen muutoksia Torniossa Perämerentiellä maaliskuun alusta lähtien. Väliaikaiset liikennejärjestelyt tulevat voimaan viikon 10 aikana maanantain 4.3. ja tiistain 5.3. välisestä yöstä lähtien. Muutokset koskevat moottoriajoneuvoliikennettä sekä jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä. Väliaikaiset liikennejärjestelyt liittyvät rautatiesiltojen korjaus- ja purkutöihin. Urakassa puretaan Perämerentien ylittävä Ruotsin puoleinen rautatien alikulkusilta ja toinen ratasilta peruskorjataan.

Perämerentiellä muutokset koskevat liikennettä Röytäntien ja Jokivarrentien välillä. Normaalisti nelikaistainen valtatie 29 muuttuu töiden ajaksi kaksikaistaiseksi vajaan kilometrin pituiselta matkalta. Väliaikaisten liikennejärjestelyjen ajan Kemin ja Haaparannan suuntaan on työmaa-alueen läheisyydessä käytössä vain yksi kaista molempiin suuntiin. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylä Röytäntien kohdalta Jokivarrentien suuntaan suljetaan. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti kulkee Röytäntieltä kohti Aukiokatua ja jatkuu Amarinkadun alikulkua pitkin kohti Perämerentietä.

Siltatöiden vuoksi Perämerentiellä on osan aikaa maaliskuun ja syyskuun välillä korkeusrajoitus. Yli 3,8 metriä korkeat ajoneuvot ohjataan kulkemaan Haaparannan suuntaan kiertoreittiä. Reitti kulkee Raumontien kautta Torpin rinnakkaiskatua ja Jokivarrentietä pitkin. Muutosten aikaiset kiertoreitit on merkitty kyltein korkeusrajoituksen ollessa voimassa.

”Töistä aiheutuu liikennehaitan lisäksi melua ja pölyä. Tornion ratapihan rakentamisurakkaan liittyen raskas liikenne alueella lisääntyy ja etenkin Amarinkadulla kulkee aiempaa enemmän työmaaliikennettä. Pahoittelemme töiden aiheuttamaa häiriötä”, urakoitsijan työpäällikkö Jari Hinttala Kreatelta kertoo.

Tornion ratapihan urakassa tehdään tarvittavia raiteistomuutoksia ja -korjauksia. Lisäksi rakennetaan tarvittavia huoltoteitä ja kuivatusrakenteita ja uusitaan myös radan turvalaitteita. Urakkaan kuuluu myös uuden matkustajaliikenteen laiturin rakentaminen. Laurila−Tornio−Haaparanta-rataosan sähköistyshankkeella käynnistyy kevään aikana myös muita rakennustöitä, joista tiedotetaan erikseen.

”Tämän vuoden aikana töitä tehdään Tornion ratapihan lisäksi myös Tornionjoen ratasillalla ja Haaparannan ratapihalla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

Seuraa hanketta: https://vayla.fi/laurila-tornio-haaparanta

Lue seuraavaksi