Uutiset

Kuljetuskalusto

Stora Enso testaa puumäärän mittaamista konenäön avulla

Stora Enso kokeilee puumäärän mittaamista konenäkötekniikan avulla yhtiön Heinolan tehtaan puuterminaalissa. Normaalisti puumäärä mitataan punnituksilla, mutta konenäön avulla tavoitellaan entistä tarkempaa tietoa paitsi puukuutioista, myös puutavaran pituus- ja halkaisijamitoista. Kameroilla kerätty entistä tarkempi data raaka-aineen riittävyydestä auttaisi tehdasta optimoimaan puunkuorintaa ja vähentämään puuhäviötä kuorintaprosessissa.

”Tarkoituksemme on testata konenäön ja automatiikan avulla, miten voimme hyödyntää puuta entistä tarkemmin ja saada tehtaan tuotantoprosessin suunnitteluun monipuolisempaa dataa käytettävissä olevasta raaka-aineesta. Puumäärän arvioimiseen ja puulajin tunnistamiseen tarkoitettua kameratekniikkaa ei ole saatavilla valmiina, minkä vuoksi kehitämme ja kokeilemme sitä ensiksi Heinolassa”, sanoo operaatiojohtaja Lauri Kuusisto Stora Ensosta.

Heinolan tehtaalla valmistetaan flutingia eli aallotuskartonkia aaltopahviteollisuuden käyttöön. Kyseessä on pahvilaatikon keskimmäinen, aallotettava kerros. Tehtaalle kuljetetaan joka päivä noin 50 rekallista lähiseudun lehtipuuta, pääosin harvennuksilta kertyvää puuta. Puutoimitukset tulevat runsaan sadan kilometrin säteeltä tehtaan ympäriltä pääasiassa alueen yksityismetsänomistajilta.

”Puumäärää mitataan normaalisti punnituksilla, kun puutavara-auto saapuu vaa’an kautta tehtaan terminaaliin. Kun kuitupuupölkky päätyy prosessissa eteenpäin, sen laatua ja mittoja tarkennetaan manuaalisesti ja samalla tunnistetaan, mikä puulaji on kyseessä. Konenäkö täydentäisi ja sujuvoittaisi tämänhetkistä toimintamallia sekä optimoisi kartongintuotantoa entisestään”, tehtaanjohtaja Katja Metsäranta sanoo.

Stora Enson tavoitteena on hyödyntää puuraaka-aine mahdollisimman tarkkaan. Heinolan tehtaan käyttämä raaka-aine on enimmäkseen koivua, mutta joukossa on myös muuta lehtipuuta. Lisäksi tehtaalla hyödynnetään haketta, jota syntyy sahojen sivutuotteena.Lue seuraavaksi