Uutiset

Kuljetuskalusto

Ruotsi sallii joulukuun alusta 34,5-metriset yhdistelmät

A-duo-yhdistelmä

Joulukuun alussa Ruotsissa on mahdollista käyttää rajatulla tieverkolla enintään 34,5 metriä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä. Vaikka enimmäispituus on sama, kuin Suomessa, muut tekniset vaatimukset poikkeavat jonkin verran. Siksi aivan kaikilla Suomessa käytettävillä HCT-yhdistelmillä ei Ruotsissa voi liikennöidä.

Rajoitettu tieverkko

Pitkille yhdistelmille joulukuun alussa avautuva tieverkko käsittää vajaat 6 000 kilometriä valtion ja kuntien ylläpitämiä teitä. Trafikverket eli Ruotsin liikennevirasto ylläpitää kansallista tietokantaa tiestöstä. Tietokanta eli NVDB (nationell vägdatabas) on vapaasti käytettävissä osoitteessa https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket.

Valitsemalla sivun oikeassa yläkulmassa avautuvasta valikosta ”Fordonståg upp till 34.5 m” kartalle piirtyy sekä valtion että kuntien ylläpitämät tiet, joilla pitkillä yhdistelmillä on lupa ajaa. Karttaa on mahdollista tarkentaa hyvinkin yksityiskohtaiseksi.

Ruotsin HCT-yhdistelmille sallittu tieverkko
Ruotsin HCT-yhdistelmille sallittu tieverkko marraskuussa 2023.

Marraskuun viimeisen päivän tilanteen mukaan näyttää siltä, että etenkään suuremmat kaupungit eivät ole vielä katuverkkoaan ilmoittaneet pitkille yhdistelmille luvallisiksi. Monet satamat ja teollisuusalueet ovatkin vielä HCT-yhdistelmien tavoittamattomissa. Esimerkiksi Uumajan satamassa Holmsundissa luvallinen osuus E12-tiellä päättyy noin kilometri ennen matkustajaterminaalia, kohdassa, jossa valtion tie ilmeisesti muuttuu kunnan ylläpitämäksi. Voisi olettaa, että katuverkkoja avataan lähiaikoina lisää.

Suomesta luvalliselle tieosuudelle pääsee Haaparannasta maayhteydellä, sekä meriyhteydellä Kapellskäristä ja Tukholman Värtahamnenista. Stadsgårdenista ei ole välitöntä yhteyttä pitkille yhdistelmille sallittuun tieverkkoon, ainakaan vielä.

Kahdenlaiset pitkät sallittuja

Aivan kaikenlaisilla pitkillä yhdistelmillä, jotka Suomessa ovat sallittuja, ei Ruotsissa saa liikennöidä. Ruotsissa lähtökohta on moduuliajattelu, ja HCT-yhdistelmä on koostuttava yleiseurooppalaiset mitat täyttävistä ajoneuvoista, aivan niin kuin Ruotsissa on yli 24 metriä pitkien yhdistelmien laita muutenkin.

Sallittuja yhdistelmiä ovat vetoauton, puoliperävaunun, dollyn ja puoliperävaunun muodostama A-dubbel (A-duo), sekä kuorma-auton, dollyn, linkin ja puoliperävaunun muodostama AB-dubbel (AB-duo). Suomessa yleinen kuorma-auton ja pitkän täysperävaunun yhdistelmä ei ole ainakaan vielä sallittu, vaikka pohjoisruotsalaiset liikennöitsijät ovat liikenneturvallisuusseikkoihin vedoten sellaisen sallimista esittäneet. Aiheen ympärillä käydystä julkisesta keskustelusta on aistittavissa, että tulevaisuudessa myös muunlaiset yhdistelmät saattavat tulla luvallisiksi.

Teknisiä vaatimuksia

Transportstyrelse eli kuljetushallitus on antanut 31 pykälän verran erinäisiä määräyksiä koskien pitkiä yhdistelmiä. Niissä määrätään muun muassa yhdistelmän merkitsemisestä, kytkentälaitteista, mitoista ja muista varustevaatimuksista.

Ruotsin mallin mukainen pituuskilpi
Ruotsissa HCT-yhdistelmä on merkittävä sekä edessä että takana kuvan mukaisella pituuskilvellä.

Esimerkkinä mainittakoon, että yhdistelmän vetoauto on aina oltava vähintään kolmeakselinen, ja kahden puoliperävaunun A-duo-tyyppisessä yhdistelmässä ensimmäisen perävaunun viimeinen akseli pitää olla ohjautuva. Yli 64-tonnisessa yhdistelmässä pitää olla vähintään kaksi vetävää akselia ja moottoritehoa on oltava vähintään sinänsä maltilliset 310 kW eli noin 422 hevosvoimaa.

Määräykset löytyvät Ruotsin kuljetushallituksen internetsivuilta: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:42) om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter.

Säädöksiin on syytä tutustua, ennen kuin HCT-yhdistelmällä lähtee länsinaapuriin liikennöimään. Aivan tavattomia poikkeavuuksia ei Suomen säädöksiin nähden ole, mutta tarkkana on silti syytä olla.Lue seuraavaksi