Uutiset

Kuljetuskalusto

Puunkorjuussa jaetaan niukkuutta

Puunkorjuumäärien pitkään jatkunut kasvu taittuu laskuun loppuvuonna. Tästä kertovat jo monet merkit markkinoilta sekä jo annetut varoitukset puunkorjuun rajoituksista. Kun edessä on niukkuuden jakamista, se on tehtävä vastuullisesti, vaatii Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Mika Jormakka.

”Asiakkaiden ja pääurakoitsijoiden on muistettava vastuunsa siitä, että puunhankintaketjun toimijoiden toimintaedellytyksistä pidetään huolta tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Kaikkia tarvitaan kuitenkin tulevina vuosina”, Jormakka sanoo.

Viime vuoden aikana koneyritykset venyivät ja paikkasivat vuoden 2017 huonojen säiden aiheuttamat raakapuuvarastojen vajeet sekä korjasivat ennätysvuoden 2018 puuntarpeen.  Korjuumäärät kasvoivat paljon, kaikkiaan noin 10 % yhdessä vuodessa.  Koneyrittäjät investoivat kalustoon, palkkasivat uusia kuljettajia sekä saivat olemassa olevat kuljettajat tekemään ylitöitä, jotta teollisuuden kaipaamat puut saatiin korjattua ja kuljetettua.

”Vaikka takana on työteliäs aika, siitä ei pidä vetää johtopäätöstä, että puunkorjuuyritykset olisivat erityisen vahvoja kohtaamaan supistuvaa liiketoimintaa”, Jormakka sanoo.

”Taloudellisesti vuosien 2017 ja 2018 venymisestä näyttää yrityksissä jääneen käteen aiempaa heikompi liiketulos tuoreen kannattavuusselvityksen mukaan. Venyminen maksaa, koneet ovat kovilla ja ylitöinä tekeminen on kallista. Työvoimavaje on kasvattanut palkkatasoa. Puunkorjuualalla urakkahinnat eivät ole nousseet kysynnän ja kustannusten nousujen mukaan”, Jormakka sanoo.

Viime vuosina on paljon puhuttu ja korostettu yritysvastuuta ja ympäristövastuuta.  On korostettu työntekijöiden olevan tärkein voimavara ja puhutaan entistä enemmän työhyvinvoinnista.

”Kasvun aikana se on ollut helppoa. Nyt sanat punnitaan, kun täytyy jakaa niukkuutta. Näyttää siltä, että ei ole estettä puunjalostuksen ja siten myös metsätalouden ja puunkorjuun kasvulle tulevaisuudessa. Tarvitsemme kaikkia viime vuonna venyneitä ihmisiä tulevaisuudessakin”, Jormakka muistuttaa.

”Meidän on säilytettävä virinnyt kiinnostus alan ammatteja kohtaan. Siksi odotan etenkin koneyritysten asiakkailta, mutta myös pääurakoitsijoina toimivilta koneyrityksiltä hallittua jarrutusta tämän vuoden loppupuolella. Jarrutusvaiheessa käy liian helposti niin, että kaikki jarrutuspaine kohdistuu jonon viimeisenä olevaan aliurakoitsijaan. Muistetaan, että pian häntä taas tarvitaan”, Jormakka jatkaa.

Sertifiointi velvoittaa kestävään toimintaan – siihen on sitouduttu

Suomen metsät ovat lähes 90-prosenttisesti PEFC-metsäsertifioinnin piirissä. Sen vaatimuksia noudattamalla toiminta katsotaan kestäväksi. PEFC-metsäsertifiointi vaatii muun muassa, että urakanantajat noudattavat hyviä hankintakäytäntöjä ja ilmoittavat alihankkijoilleen tiedossa olevista merkittävistä urakointitoiminnan tuotantokatkoksista tai tuotannonrajoituksista riittävän ajoissa ennen niiden aloittamista. Edelleen PEFC-vaatimukset edellyttävät, että urakointisopimusten päättämiseen varataan riittävä 2–4 kuukauden siirtymäaika. Nämä kaikki siksi, että alihankkijat voivat hallitusti sopeuttaa toimintaansa muutostilanteissa. PEFC edellyttää myös, että verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut on maksettu asianmukaisesti ja että yritykset noudattavat työ- ja sosiaalilainsäädäntöä sekä alan työehtosopimuksia. Näiden noudattaminen tulee lähes mahdottomaksi, jos hakkuurajoituksista ilmoitetaan kovin lyhyellä varoitusajalla.

www.koneyrittajat.fi

LUE MYÖS: Netistä kaivettua: Vetoapua rinteeseen

Lue seuraavaksi