Uutiset

Kuljetuskalusto

Porokan kolme vuosikymmentä

Ensituntuman metsästä ja puutavara-autoilusta kaikkien suomalaisten puutavara-autoilijoiden tuntema Jouni Porokka sai veljensä harjoittaman puutavara-autoilun kautta.

”Kahdeksan kuukautta on pisin jakso puutavara-auton kuljettajan työssä”, laskee Porokka Joensuun Salpatien toimipisteessä aurinkoisena kesäpäivänä reilut kolme vuosikymmentä myöhemmin.

Ennakkoluulottoman asenteen ja kaikkien kanssa toimeen tulevan luonteen turvin Porokka päätyi kesällä 1981 kiertämään Suomea tulevaisuutta valottavan puutavara-auton kanssa.

”Sisu, Tehdaspuu ja Peku rakensivat 1980-luvun oppien mukaisen keveän puutavara-auton, jota kävin esittelemässä puutavara-autoilijoille eri puolilla Suomea”, muistelee Porokka tulevaisuuttaan viitoittanutta aikaa.

”Kesän kestäneen kiertueen jälkeen huomasin työskenteleväni Peku-nosturimyyjänä. Tuotemerkkinä Peku vaihtui yritysostojen kautta ensin Foresteriksi ja sittemmin Keslaksi. Tuotemerkkien vaihtuminen on aina harmillista, mutta Keslan myötä nostureiden tuotekehitykseen saatiin tarvittavaa voimaa Myymämme nosturit tosin kantavat taas perinteikkäitä Kesla Foresteri -tunnuksia”, valottaa Porokka lähihistoriaa, joka pitää sisällään niin hyviä kuin vaikeampiakin aikoja. Oman yritystoiminnan Porokka aloitti syvimmän taantuman aikaan vuonna 1993. Nykyisiin, edelleen ajanmukaisiin toimitiloihin Joensuun Salpatielle yritys siirtyi vuonna 2005.

Varustelut omaan tilaan

Pitkän uran suomalaisten puutavara-autoilijoiden ja päällirakennekaupan parissa tehnyt Jouni Porokka ei ole jäänyt lepäämään laakereilleen edes juhlavuotenaan.

”Toimintaa on kehitettävä ja uudistettava määrätietoisella tavalla asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Asiakkaamme ovat metsäalan ammattilaisia, jotka keskittyvät oman liiketoimintansa kehittämiseen. Meidän tehtävänä taasen on löytää asiakkaille heidän tarpeet täyttävää kalustoa”, linjaa Porokka toimintansa strategiaa, johon kuuluu olennaisena osana myös käytetyn kaluston kauppa.

”Vaihtokoneita varten pitää olla toimiva ja hyvin vetävä vientimarkkinakanava, jonka suunta vaihtuu nykyisin todella nopeasti. Suomalaisautoilijoiden aktiivikäytöstä poistamia nostureita ja pankkoja viedään tällä hetkellä muun muassa Portugaliin, Romaniaan ja Baltian maihin. Venäläismarkkinat ovat myös piristyneet kevään jälkeen ilahduttavasti”, luettelee Porokka nykytilannetta käytetyn kaluston kaupasta.

Asiakaspalvelutason takaamiseksi ja parantamiseksi yritys on päättänyt panostaa kaluston varusteluun entistä vahvemmin.

”Alkukesällä aloitetun palvelukeskuksen rakennustyöt on määrä saada päätökseen ensi vuoden alkupuolella”, kertoo Porokka Forest Oy:n varatoimitusjohtajana huhtikuussa aloittanut Markku Penttinen, joka kertoo palvelukeskuksen lisäävän Salpakadulla työskentelevän henkilökunnan määrää kahdella tai kolmella asentajalla.

Valmistuttuaan uusi palvelukeskus työllistää viisi asentajaa, jotka työskentelevät yksinomaan uusien ajoneuvojen, nostureiden ja perävaunujen varustelussa. Porokka Forestin myymät nosturit asennetaan lähes poikkeuksetta Joensuun toimitiloissa, missä osaaminen on korkeatasoista.

Nykyisin käytössä oleva korjaamotila taasen jätetään ainoastaan huoltoja ja korjauksia varten.

”Uuden palvelukeskuksen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavampia kokonaisuuksia aikaisempaa paremman toimitusvarmuuden turvin”, muistuttaa Porokka, joka on jättänyt varustelun yhdessä huoltojen ja korjausten kanssa VMP-Kone Oy:n ammattilaisten huomaan.

Valittiin kasvusuunta

Toimintaa on kasvatettu myös panostamalla aikaisempaa voimakkaammin varaosapuolelle kasvattamalla varastoitavien nimikkeiden määrää, minkä ansiosta asiakkaan seisonta-ajat jäävät lyhyemmiksi.

”Asiakaskuntamme työskentelee jatkuvan paineen alla, minkä vuoksi meidän on toimittava asiakaslähtöisesti hiomalla toimintamme täsmälliseksi, mutta samalla myös joustavaksi”, toteaa Penttinen, jonka mukaan kooltaan pienen toimijan on suhteellisen helppo joustaa esimerkiksi aukioloajoissa.

Tulevaisuudesta kysyttäessä Penttisellä on varsin selvä näkemys Porokka Forestin kehittämisestä.

”Kymmenen vuoden aikajänteellä kasvamme merkittäväksi metsä-, kierrätys- ja bioenergia-alan osaamiskeskukseksi, jonka liikevaihto kasvaa nykyiseen verrattuna noin kolmanneksella”, linjaa Penttinen.

”Olemme valinneet hallitun kasvustrategian, johon ei kuulu toiminnan laajentaminen usealle eri sektorille”, painottaa Porokka uskoen henkilökohtaisten kontaktien merkitykseen kaupankäynnissä.

”Mielestäni meidän on palveluntarjoajana oltava aktiivisia tarjoten asiakkaillemme tuotteita ja palveluita myös harvakseltaan tehtävien nosturi- tai perävaunukauppojen välillä”, painottaa Porokka, jonka mukaan laitekauppias voi osaamisellaan vaikuttaa myös kuljetusyrittäjän taloudelliseen tilanteeseen.

”Esimerkiksi puutavaraperävaunujen myyntimäärät ovat viime vuosina olleet todella alhaisia, minkä vuoksi maanteillämme liikkuu huomattavan vanhoja ja ennen kaikkea painavia perävaunuja. Metsäyhtiöiden painoleikkurin ansiosta alhaisen omamassan merkitys on kuitenkin korostunut”, tietää Porokka, jonka mukaan tuhannen kilon pudotus yhdistelmän omamassassa kasvattaa kuljetusyrittäjän liikevaihtoa helposti kymmenillä tuhansilla euroilla.

Kiinteä yhteistyö asiakaskunnan ja valmistajien välimaastossa on siivittänyt Porokan toimintaa ensimmäisen kolmen vuosikymmenen ajan.

”Olemme henkisesti hyvin lähellä asiakaskuntaa, minkä vuoksi voimme ja pääsemme osallistumaan aktiivisesti myös tuotekehitykseen”, kiittelee Porokka, jonka mukaan niin kuljetusyrittäjän kuin kuljettajankin on tykättävä lopputuotteesta.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi