Uutiset

Kuljetuskalusto

Palveluun panostava Raskone

Raskone tarjoaa elinkaaripalveluitaan 20 toimipisteen voimalla läpi Suomen. Valtakunnallinen toimija haluaa panostaa asiakastyytyväisyyteen muun muassa lupaamalla kaluston nopeasti takaisin tielle. Työhön on lähdetty uusien, tuotteistettujen palveluiden ja pidempien aukioloaikojen turvin.

Valtakunnallisesti toimivalla Raskone-ketjulla on merkittävä asema suomalaisen ajoneuvo- ja työkonekaluston huolto- ja korjaustoimissa. 19 paikkakunnalla sijaitsevassa 20 korjaamossa työskentelee liki 270 asentajaa, jotka hoitivat viime vuonna kuntoon noin 100 000 työtehtävää. Liikevaihdolla mitattuna noin puolet yrityksen työkuormasta kertyy raskaista kuorma-autoista.

Pitkän ja värikkään historian omaavan yrityksen ruori on viimeisen parin vuoden ajan ollut autoalalla pitkään toimineen Timo Sepän (oik.) otteessa. Toimitusjohtaja Sepän mukaan yrityksessä on reilun vuoden ajan tehty määrätietoista työtä toiminnan kehittämiseksi ja varsinkin asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi on tehty hartiavoimin töitä. Pitkäjänteinen työ on alkanut tuottaa myös hedelmää, sillä mittareiden mukaan suunta niin asiakastyytyväisyyden kuin laadunkin kehittämisen kohdalla on ollut oikea. 

”Keväällä 2014 alkaneen strategiatyön aikana olemme muun muassa ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa käyneet läpi henkilökunnan osaamisen. Tuloksena syntyi osaamiskartta, joka kertoo muun muassa asentajien erikoisosaamisalueet. Tämän ansiosta voimme kohdistaa työkuormaa juuri oman alansa erikoisosaajille, joita voimme tarvittaessa hyödyntää myös yhtiön muissa toimipisteissä”, kertoo Seppä kehityshankkeesta. Sepän mukaan näiden erikoisosaajien hyödyntäminen verkoston eri toimipisteissä synnyttää samalla myös oppimistilanteen muille asentajille. 

Asiakastyytyväisyyttä ja sen kehitystä on mitattu muun muassa helppokäyttöisellä tekstiviestijärjestelmällä viime syksystä alkaen.

”Tekstiviestien avulla saamme kuukausittain noin 1000 vastausta, jotka näyttävät suuntaa toiminnan kehittymiselle. Soitamme henkilökohtaisesti kaikille palvelukykyymme tyytymättömille asiakkaille, jotta voimme edelleen kehittää toimintaamme. Tehty työ on tuottanut myös tulosta, sillä palveluun tyytymättömien asiakkaiden osuus on mittauksen aikana vähentynyt”, jatkaa Vantaa Airportin korjaamopäällikkö Jukka Oksanen, jonka mukaan prosessissa nähdyt virheet halutaan korjata heti.

Toimitusjohtaja Sepän mukaan Raskoneella on vahva halu kasvaa alallaan aiempaa vahvemmaksi toimijaksi tarjoamalla asiakkailleen kokonaisvaltaisia elinkaaripalveluja niin auton alustaan kuin päällirakenteeseenkin.

”Koko ajoneuvon tai yhdistelmän huoltaminen yhdessä pisteessä vähentää seisonnasta aiheutuvaa haittaa, mikä tuo asiakkaalle monia etuja”, summaa Seppä, jonka mukaan yhtiössä haetaan aktiivisesti uusia asiakkaita.

”Monesti maanlaajuisesti toimivilla asiakkaillamme on käytössään useaa eri merkkiä, mikä sopii oivallisesti toimintamalliimme. Haluamme jatkossakin toimia monimerkkiperiaatteella. Merkkikirjon aktiivisen laajentamisen sijaan etenemme mieluummin asiakkaiden ja heidän käytössään olevan kaluston ehdoilla. Useimmiten meillä huolletaan ja korjataan 0-15 vuoden ikään yltänyttä kalustoa”, valottaa Seppä korjaamoiden arkea.

Sepän mukaan Raskone on jo vuosien ajan toiminut normaalina, markkinoiden ehdoilla toimivana kaupallisena korjaamona. Julkispuolen osuus liikevaihdosta on noin 15 prosentin luokkaa, joka sekin on kaikki kilpailutuksella kerättyä.

Korjaamoiden aukioloaikoja on venytetty alati niin aamusta kuin illastakin, joskin Vantaalla toimiva Raskone Airport on tiettävästi ensimmäinen yöpalvelua tarjoava toimipiste. Maaliskuussa käyttöön otettu Raskone Yölinja on yllättänyt toimijat suosiollaan.

”Yölinja-tyyppistä palvelua on mietitty jo pitkään, koska iso osa kuljetuskalustosta seisoo jouten yöaikaan. Myös asiakkaat ovat peräänkuuluttaneet satunnaisesti tätä mahdollisuutta, joten päätös toiminnan aloittamisesta oli lopulta varsin helppo”, kertoo Seppä.

Korjaamopäällikkö Oksasen mukaan yöaikaan tehtävästä työstä ei peritä asiakkaalta lisähintaa, mikä lisää palvelun kiinnostavuutta. Tässä vaiheessa Yölinja työllistää kolme asentajaa ja yhden työskentelyyn osallistuvan työnjohtajan.

”Yöaikaan tehtävät huollot ja korjaukset vaativat tavanomaista enemmän ennakointia muun muassa varaosien suhteen”, kertoo Oksanen, jonka mukaan yötyötä voidaan hyödyntää myös illalla muutoin kesken jäävän työn valmiiksi saattamisessa. ”Työt eivät keskeydy nyt lainkaan, mikä on kiistaton etu toiminnan sujuvuuden kannalta”, painottaa Oksanen, jonka mukaan Yölinjan myötä toimipisteen ovet ovat avoinna 128 tuntia viikossa, mikä lienee ennätys alallaan.

Raskone haluaa jatkossa ottaa entistä suuremman vastuun asiakkaan käytössä olevasta kalustosta. Työhön lähdetään muun muassa maaliskuussa lanseerattujen, asiakkaalle helppojen huoltosopimusten avulla.

”Asiakkaat peräänkuuluttavat kiinteästi hinnoiteltuja huoltosopimuksia, jotka helpottavat siten kustannusten ennakoitavuutta. Voimme tarjota asiakkaille niin kiinteästi hinnoiteltuja paketteja kuin kuukausiveloitukseen perustuvia, ajoneuvokohtaisia kokonaisuuksia”, kertoo Oksanen, jonka mukaan huoltosopimus voidaan laatia myös iäkkäämmälle autolle. Auton ohella sopimukseen voidaan sisällyttää myös päällirakenteet, kuten takalaitanostimet ja kappaletavaranosturit tarkastuksineen.

”Pidemmällä aikajänteellä kartoitamme mahdollisuutta ajoneuvojen etäseurantaan, jolloin voimme ehdottaa asiakkaalle sopivaa huoltoajankohtaa käytössämme olevan huoltohistorian ja ajoneuvon CAN-väylästä saatavan tiedon perusteella”, paljastaa Seppä esitellessään samalla Vantaalla sijaitsevan toimipisteen tiloja.

Suomen suurimman ja samalla merkittävimmän logistiikka-alueen kupeessa sijaitseva korjaamo tarjoaa kaikkiaan 33 korjauspaikkaa. Raskaan kaluston korjauspaikkoja kerrotaan olevan 15, kevyitä ajokkeja saadaan sisälle 9 kappaletta perävaunukorjaamon tarjotessa yhdeksän korjauspaikkaa. Samoissa tiloissa sijaitsee myös korirakenteiden korjaamisessa hyödynnettävä tila, johon kuuluu myös maalaamo.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi