Uutiset

Kuljetuskalusto

Näkemys raskaan kaluston CO2-päästöistä

Vaihtokuorma-autoja

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät ympäristöneuvoston kokouksessa 16.10.2023 yleisnäkemyksen uusien raskaiden ajoneuvojen CO2-raja-arvoista.

Euroopan komissio ehdotti 14.2.2023 hiilidioksidin päästörajojen kiristämistä uusille markkinoille saatettaville raskaille ajoneuvoille. Komission ehdotus muuttaisi CO2-raja-arvoasetusta, jonka tavoitteena on, että ajoneuvovalmistajat parantaisivat ajoneuvojen energiatehokkuutta ja markkinoille tulisi entistä enemmän päästöttömiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja. 

Yleisnäkemyksen mukaan vuonna 2030 uusien EU:ssa ensirekisteröitävien raskaiden ajoneuvojen päästöjen pitäisi olla keskimäärin 45 prosenttia pienemmät. Nykyinen tavoite on vähentää päästöjä 30 prosenttia. Lisäksi ehdotuksen mukaan päästöjä tulisi vähentää 65 prosenttia vuoteen 2035 ja 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Suomi kannatti neuvotteluissa näitä tavoitetasoja. Suomelle oli tärkeää, että vuoden 2040 tavoitetta ei kiristetä, jotta pitkälläkin aikavälillä asetus jättää tilaa useille eri käyttövoimille sähkön ja vedyn lisäksi.

Lisäksi yleisnäkemyksen mukaan uusien kaupunkiliikenteen linja-autojen päästöjen tulisi vähentyä 85 prosenttia vuonna 2030 ja niiden tulisi olla täysin nollapäästöisiä 2035 eteenpäin.

Suomelle merkittävä kysymys neuvotteluissa on ollut myös mitoiltaan ja massoiltaan suuremmissa yhdistelmissä käytettävien ajoneuvojen saatavuuden turvaaminen. Erittäin raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettävät ajoneuvot on huomioitu yleisnäkemyksessä omana kokonaisuutenaan. Euroopan komissio on valtuutettu antamaan erittäin raskaissa yhdistelmissä käytettäviä ajoneuvoja koskevia tarkempia säädöksiä, jotta ajoneuvojen energiatehokkuus otettaisiin jatkossa paremmin huomioon päätöslaskennassa

Mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentti muodostaa kantansa asetukseen loppuvuodesta 2023.

Tämän jälkeen asetuksen neuvotteluja jatketaan Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.Lue seuraavaksi