Uutiset

Työkoneet

Motivalta työkoneiden vähäpäästöisyysasiaa verkkokoulutuksena

Päästövähennyksistä puhuminen tuntuu tänä päivänä olevan aina verenpainetta nostattava aihe. Valtiovallan asettamat tavoitteet puhuttavat alituiseen. Päästöttömyydestä ja vähäpäästöisyydestä tulee yleisesti mieleen sähkökäyttöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttö. Henkilöautopuolella ne ovat jo tulleet jäädäkseen. Työkonepuolella sähkökoneiden invaasio on vasta alkamassa. Mutta kokonaiskuvassa ratkaisu ei ole pelkästään sähkökoneissa. Polttomoottorit ovat voimanlähteinä työkoneissa vielä pitkään. Niiden osalta voidaan saavuttaa suuriakin päästövähennyksiä uusien teknologioiden ja oikeiden työtapojen avulla. Motiva on julkaissut aiheeseen liittyvän Vähäpäästöiset työkoneet -nimisen tietopaketin, johon voi nyt tutustua verkkokurssin muodossa.

Motiva on suomalainen valtionyhtiö. Sen tehtävänä on selvittää ja tiedottaa energian ja materiaalien tehokkaaseen sekä kestävään käyttöön liittyvää tietoa niin kuluttajille, yrityksille kuin julkishallinnolle. Valtionhallinnon eri tahot ovat merkittäviä tilaajia maarakennuspuolellakin ja kiertotalous on vahvassa kasvussa.

Työkonepuolella päästöjen rajoittaminen ei ole yksin sähkökoneiden harteilla. Polttomoottoripuolella on vielä paljon vielä tehtävissä uusia polttoaineita, oikeita työmenetelmiä ja kunnollisia laitteita käyttämällä. Vinkkejä näihin saa Motivan toteuttamasta verkkokoulutuksesta, joka on maksuton ja kaikille avoin. Isot täyssähkökaivukoneet tekevät vasta tuloaan. Kuvassa Caterpillarin viime syksyn Bauma-messuilla esittelemä 22 tonnin sähkökaivukone.

Kurssi onkin suunnattu lähinnä näiden alojen kanssa tekemisissä oleville, niin työn tilaajille kuin toteuttajille konekauppiaita ja -valmistajia unohtamatta. Suurin paine koulutus- ja tietomateriaalin saamiselle tuli julkiselta sektorilta.

Konevalmistajat ovat toki jo pitkään painineet vähäpäästöisyysasioiden kanssa. Siitä konkreettisia esimerkkejä meille ovat jo pitkään julkaistut, eri Stage-normit täyttävät polttomoottorit ja viimeaikoina kiihtyvällä tahdilla julkaistavat täyssähkötyökoneet. Suuressa mittakaavassa asian ratkaisu ei kuitenkaan ole yksistään teknologian ja sen saatavuuden varassa. Myös käyttövoiman, oli se sitten mikä tahansa, ominaisuudet ja saanti vaikuttavat asiaan. Yhtä suuri vaikutus lienee koneiden ja laitteiden käyttötavoilla. Näihin kaikkiin verkkokurssi kiinnittää huomiota.

Hybridikoneita on nähty maarakennuksessa jo kauan. Komatsun ensimmäinen hydridikaivukone esiteltiin jo vuonna 2008. Siinä hyödynnettiin käännön liike-energiaa, mikä pienensi polttoaineenkulutusta ja näin päästöjä. Konepörssi koeajoi tämän Komatsun hybridikoneen vuonna 2012.

Ympäristöministeriön aloitteesta

Ympäristöministeriön tilaama ja Motivan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toteuttama työkoneiden päästövähennyksiin liittyvä verkkokoulutuspaketti on maksuton ja se on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Vähäpäästöiset työkoneet -koulutuskokonaisuus koostuu neljästä eri osa-alueesta, joita ovat (1) yleinen osio, (2) työkoneen käyttäjälle, (3) urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja työmaavalvojille sekä (4) hankinnoista vastaaville.

Kunkin osa-alueen läpikäynti vie aikaa reilut puoli tuntia, viimeisin ehkä vähän enemmän. Aineisto on toteutettu kurssimuotoiseksi eli läpikäyty rasti kuitataan aina luetuksi, jonka jälkeen pääsee seuraavalle rastille. Todistuksen saa tällä hetkellä työkoneen käyttäjälle suunnatusta kurssista.

Koulutusmateriaalissa on keskitytty lähinnä kaivukoneisiin, pyöräkuormaajiin, traktoreihin ja trukkeihin. Koulutuspaketti tukee työkonealan ja päästöttömät työmaat green dealin toteutusta.

Kurssin suorittaminen edellyttää kirjautumista todistuksen saamiseksi. Toiseksi näin pystytään seuraamaan kävijämäärää. Motivan Nina Teirasvuon mukaan kurssin suorittaneita on tällä hetkellä jo noin 400 henkilöä.

Norcarin sähkökuormaaja esittäytyi Baumssa.

Myös oppilaitoskäyttöön

Oppilaitokset ovat Nina Teirasvuon mukaan kurssin yksi suuri kohderyhmä. Yhtä lailla materiaali on yritysten käytettävissä henkilökunnan perehdyttämisessä. Siitä voi hyvin olla rahallistakin etua, kun yrityksen kilpailuetu paranee.

Huomioitavaa on myös, että oppimateriaalia päivitetään sitä mukaan kuin teknologia kehittyy ja vaatimukset kiristyvät.

Verkkokurssiaineisto on jaettu lyhyisiin kokonaisuuksiin. Navigointi sivustolla tapahtuu vasemmanpuoleisen valikkopalkin avulla. Sivusto pitää lukijakohtaisesti kirjaa läpikäydyistä kappaleista. Kurssin läpikäynnistä saa todistuksen.

Konealan koulutuksissa yksi tärkeä osa-alue on kunnossapito. Ja näissä päästövähennysasioissa myös se huomioidaan. Kone oikein huollettuna ja säädettynä on päästöjen kannalta se paras ratkaisu. Uusi teknologia lisääntyy koko ajan, ja sitäkin on jatkossa huollettava ja korjattava. Näihin tehtäviin on saatava uusia tekijöitä. Siinä kohderyhmiä, joiden käyttöön verkkokoulutusmateriaali hyvin soveltuu.

Osansa aineistossa saa myös työkoneiden käyttö- ja ajotapa. Rallipolulla ei kaasusta paljon kannata hellittää, mutta työkoneiden käytössä se on välttämätöntä. Moottorin huudattaminen suurilla kierroksilla ei aina takaa sitä parasta tulossa, eikä varsinkaan päästömielessä. Koneiden käyttöön liittyy myös paljon tilanteita, joissa oikein toimiminen vähentää päästöjä. Yleensä päästövähennykset ovat seurausta pienemmästä polttoaineenkulutuksesta, joka näkyy heti pienempinä käyttökuluina. Rauhallinen ja alalla paljon puhuttu nykimätön käyttö näkyy päästöjen alentumisen ohella myös konerikkojen vähenemisenä. Se jos joku kiinnostaa koneyrittäjää. Näihinkin seikkoihin kurssimateriaalissa kiinnitetään huomiota.

Tilaajapuoli isossa osassa

Päästöistä puhuttaessa vastuu sysätään yleensä suorittajapuolelle, vaikka huomiota tulee kiinnittää yhtä lailla tehtävän asetteluun eli tässä tapauksessa tilaajapuoleen. Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki. Se puolestaan on täynnä erilaista päästöihin liittyvää termistöä sekä viittauksia lakiteksteihin, joita kurssitekstissä käydään läpi.

Kurssimateriaalissa syvennytään hankintoihin liittyvien strategioiden luomisesta aina rakentamisen toteuttamiseen huomioiden eri vaiheiden päästöt ja niiden vähentäminen. Muutoinkin hankinnoista vastaavien osio on hyvä tietopaketti erilaisten hankintaprosessien vaiheisiin.

Konepörssinkin koeajama täyssähköinen JCB 19C-1E.

Kaikille avoin

Kurssi-nimestään ja edellä mainituista kohderyhmistä huolimatta Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokurssi on kattava tietopaketti päästövähennyspyrkimyksiin, ja se sopii kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Kurssin voi suorittaa omassa rauhassa ja omaan tahtiin vaikka sohvalla löhöten. Kerralla ei koko pakettia tarvitse kahlata läpi, vaan rastit voi käydä läpi silloin, kun ehtii.

Kurssi tuo selvyyttä asian moninaisuuteen. Ratkaisu ei yksin ole se sähkökone, vaan kokonaiskuvassa instrumentteja päästövähennyksiin on monia. Niitä tämä verkkokurssi käsittelee monesta eri lähtökohdasta.

Tässä linkki Motivan verkkokurssivalikkoon, josta myös tämä Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuspaketti löytyy.


Lue seuraavaksi