Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuopiossa alkoi jätteenkeräily kaasuautoilla

Urbasein Scania P340 -autot

Yhteiskunnan toiminnan seurauksena syntyy väistämättä jätettä. Vaikka kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä on pystytty parantamaan, se tapahtuu harvoin jätteen syntypaikalla. Jätteet täytyy keräillä ja kuljettaa jatkokäsittelyyn.

Jotkut veijarit ovat todenneet, että jäteautonkuljettajalla on varma työpaikka, koska kuulemma jätettä riittää kerättäväksi vielä pari päivää maailmanlopun jälkeenkin. Tieto on vahvistamaton, mutta totuus on, että kulutusjuhlaa viettävältä kansakunnalta jätettä syntyy enenevässä määrin kerättäväksi ja jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Jotta jätteiden keräily ei kasvattaisi liiaksi ympäristökuormitusta, on se toteutettava tehokkaasti ja mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Scania P340
Tiettyjä tyhjennystehtäviä varten jäteautossakin voi olla tarvetta nosturille. NTM:n pakkaajan takaportti on valmistettu niin, että se kestää nosturikäytön. PM 4 P -nosturi jää riittävän matalaksi.

Jätekukko Oy on kuntien omistama palveluyhtiö, joka tuottaa toimialueellaan kattavasti jätehuollon palvelut. Jätekukon toimialue kattaa 15 kuntaa neljässä maakunnassa, ja alueella on 215 000 asukasta. Alueen suurin kaupunki on Kuopio, jossa sijaitsee myös Jätekukon jätekeskus.

Ympäristöystävällisyyteen satsataan

Olennainen osa jätehuoltoa ovat kuljetukset, jotka hoidetaan urakkasopimuksin. Jätteen keräilyssä Jätekukon toimialue on jaettu lukuisiin urakka-alueisiin, joiden kuljetukset kilpailutetaan määrävälein. Vuodesta 2018 urakoita kilpailutettaessa biokaasukäyttöiset autot on huomioitu ympäristöbonuksena.

Yhtenä Jätekukon sopimuskumppaneista kuljetuksissa on Urbaser Oy, jonka urakka Kuopion keskustaajaman jätteenkeräilyssä alkoi syyskuussa 2019. Yhtenä tekijänä kilpailussa menestymiseen oli biokaasukäyttöisten autojen käyttö keräilyssä. Urbaser oli ainut tarjouskilpailuun osallistuneista yrityksistä, joka tarjosi urakkaa hoidettavaksi kaasuautoilla.

Urbaser hoitaa urakkaa yhteensä kuudella paineistettua biokaasua käyttävällä Scania P 340 -autolla, joihin jätepakkaajat on toimittanut Oy NTM Ab Närpiöstä. Kahdessa autossa pakkaaja on kaksilokeroinen, muissa kuormatila on yksiosastoinen. Neljä autoista on kolmeakselisia ja kaksi kaksiakselista.

Aivan alkumetriltä saakka kaasuautoilla ei keräilyä tehty, sillä Gasum Oy:n rakentama Kuopion ensimmäinen kaasutankkausasema ei ehtinyt valmistua ennen kuin helmikuun alkuun mennessä. Nyt tankkausasema on toiminnassa, ja se sijaitsee Jätekukko Oy:n toimitusjohtajan Arto Ryhäsen mukaan hyvässä paikassa lähellä valtatie 5:n Karttulantien liittymää.

”Kun autot käyvät tyhjäämässä kuormansa jätekeskukselle, on tankkausasema matkan varrella, eikä urakoitsijan toimipisteeltäkään ole pitkä matka”, Ryhänen sanoo.

Paineistetulla biokaasulla (CBG, compressed biogas) toimivat autot sopivat erinomaisesti kaupunkiympäristöön lyhyille matkoille.

Kaksilokeropakkaajalla voidaan kerätä kahta jaetta samalla ajolla. NTM on Pohjoismaiden suurin jätepakkaajien valmista. Kuljettaja Tomi Tuonanen antaa näytteen työvaiheesta, joka tehdään kymmeniä kertoja päivässä.
Kaksilokeropakkaajalla voidaan kerätä kahta jaetta samalla ajolla. NTM on Pohjoismaiden suurin jätepakkaajien valmista. Kuljettaja Tomi Tuonanen antaa näytteen työvaiheesta, joka tehdään kymmeniä kertoja päivässä.

”Biometaania käytettäessä hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 prosenttia ja typen oksidipäästöt noin 40 prosenttia vähäisemmät kuin fossiilista dieseliä käytettäessä. Lisäksi kaasuauton melutaso on alhaisempi. Toimintamatka paineistetulla kaasulla on riittävä, eikä pidemmänkään pysäköinnin aikana ole huolta siitä, että polttoaine pakenisi hiljalleen ilmaan, niin kuin nesteytetyllä metaanilla toimivissa autoissa saattaa käydä”, sanoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

Biojätteestä polttoaineeksi

Gasumilla on tällä hetkellä Suomessa kahdeksan biokaasua tuottavaa laitosta ja yhdeksäs on rakenteilla. Yksi laitoksista on juuri Kuopiossa. Kiertotalous konkretisoituu aivan todellisesti, kun biokaasulla tankatulla autolla keräillään biojätettä uuden biokaasun raaka-aineeksi.

”Biokaasulaitokselle tuleva biojäte palautuu käytännössä kokonaan uuteen käyttöön. Laitos tuottaa biokaasun lisäksi kierrätyslannoitteita maatalouden käyttöön. Kaikki käytetään hyödyksi”, kertoo Gasumin myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Tarkat laskelmat

Urbaser Oy:n kalustopäällikkö Harri Hietala kertoo, että tankkausverkoston laajenemisen myötä biokaasuautojen osuus yhtiön autokalustossa tulee lisääntymään. Hänen mukaansa tämän vuoden loppuun mennessä Urbaserilla tulee olemaan yhteensä yhdeksän kaasukäyttöistä kuorma-autoa. Taloudellisesti niiden hankinta on kuitenkin oltava kannattavaa.

Kaasun tankkausta
Paineistetun kaasun tankkaaminen on siistiä puuhaa. Täyttyminen hidastuu tankkauksen edetessä, sillä täyttö perustuu paine-eroon. Ajankäytön tehostamiseksi säiliöitä ei kannatakaan aivan täyteen tankata, jos vain hieman vajaalla selviää seuraavan työrupeaman.

”Biokaasun käyttämisestä saatava bonus urakkahinnassa kompensoi tässä tapauksessa korkeammat hankintakustannukset. Teimme tarkat laskelmat, ja totesimme, että kannattavuus toteutuu”, Harri Hietala sanoo. Hän muistuttaa ostajatahoja myös siitä, että kilpailutus on hyvä tehdä riittävän ajoissa, sillä tämän tyyppisen kaluston toimitusaika voi olla yli vuosi.

Jätteen keräilyyn käytettävän auton rakentaminen on kompromissien tekemistä. Autoilla liikutaan ahtaissa tiloissa, kantavuutta pitäisi olla riittävästi ja ohjaamoon nouseminen pitäisi olla vaivatonta. Myös keräilyn aikana muuttuva kuorman painopisteen paikka asettaa haasteita.

Automaattinen ketjunheittäjä
Liukkaissa olosuhteissa automaattiset ketjuheittäjät auttavat etenemisessä. Paineistetun kaasun säiliöt vaativat melko paljon tilaa alustasta, joten varustelaatikoille ei täällä ole tilaa.

”Täällä Kuopiossa maasto ei ole aivan tasaista, joten ergonomian kannalta mainio L-sarjan auto ei ollut mahdollinen vaihtoehto. Sen pitkä ja matala etuylitys ottaisi maahan kiinni tietyissä paikoissa.  Osa autoista on varustettu automaattisilla ketjuheittäjillä, sillä muutamilla reiteillä ne ovat talvella välttämättömät”, sanoo Urbaserin aluepäällikkö Jari Hietala.

Harri Hietala (vas.), Arto Ryhänen, Mika Jukkara ja Juha-Matti Koskinen toteavat biokaasukäyttöisen jätteenkeräilyauton edustavan kiertotaloutta parhaimmillaan.

Oivallinen vaihtoehto jätteen keräilyyn

Biokaasulla toimivan kuorma-auton käyttö jätteiden keräilyssä on tämän päivän mittapuulla varsin ympäristöystävällistä kuljetustoimintaa. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu polttoaine kuormittaa ympäristöä hyvin vähän, ja vaikka jouduttaisiin käyttämään fossiilista maakaasua, hiilidioksidipäästöt ovat dieselmoottoria alhaisemmat. Kaasuautot ovat myös melko hiljaisia, eikä kovakaan pakkanen hyydytä niiden polttoainejärjestelmää.

Lue myös: Tamtronin autonosturivaakoja ympäristölogistiikassa

Lue seuraavaksi