Uutiset

Kuljetuskalusto

Keveyttä kävelevälattiaisella

– Kävelevälattiasta kalustoa on käytetty Euroopassa jo vuosikymmenten ajan. Suomessa sen sijaan on totuttu käyttämään kippiautoja ja ketjupurkavaa kalustoa, kertoo Antalone Oy:n nokkamies Pekka Aapro Kotkassa.

Kävelevälattiaisen kuormatilan sydämenä voidaan pitää lattiarakennetta, joka koostuu 21 pitkittäisestä alumiinilankusta. Kuorman purkaus ja tarvittaessa myös lastaus hoituu näiden pitkittäin liikkuvien lankkujen avulla. Lankkujen liike saadaan aikaan keskellä perävaunua, lattian alla sijaitsevan kolmen sylinterin avulla. Kävelevälattiainen kuormatila soveltuu irtomassatavaran ohella myös kappaletavaran kuljettamiseen.

– Kuorman purku tapahtuu siirtämällä ensin koko lattiaa 200 milliä taaksepäin, jonka jälkeen joka kolmatta lankkuriviä siirretään eteenpäin. Tätä liikettä jatkamalla saadaan kuorma ajettua ulos seinien välistä 10-15 minuutissa.

Kappaletavaran kuormaus hoituu vastaavaa liikettä hyödyntäen, joskin päinvastaisessa suunnassa. Täysin tasainen lattia mahdollistaa kuormankäsittelyn myös pumppukärryllä tai kevyellä trukilla. Lattiamateriaalin vahvuus voidaan valita kuljetettavan materiaalin mukaan. Keveimmät materiaalit kulkevat seinämältään kuuden millin lattialla, kaikkein raskaimpiin ja kuluttavampiin tehtäviin tarjotaan kymmenen millin vahvuutta.

Kuormatila saadaan purkauksen yhteydessä puhtaaksi, koska liikkuvassa etuseinässä roikkuu kuormapeite, joka liukuu kuorman mukana taakse puhdistaen lattian. Purkauksen jälkeen seinä työnnetään kiskoja pitkin takaisin etuseinää vasten.

– Valmistaja suosittelee täyspitkää lattiapeitettä käytettäväksi hankalien materiaalien kuljettamisessa. Lattialle levitettävä peite kelautuu purun aikana kuormatilan taakse, joten sen käyttö ei aiheuta kuljettajalle paljoakaan lisätöitä, painottaa Aapro.

Tähän mennessä Aapro on tuonut Suomeen muutamia kymmeniä käytettyjä kävelevälattiaisia perävaunuja, jotka ovat päätyneet lähinnä Venäjän liikenteeseen juuri keveytensä ansiosta. Aapron mukaan Knapen Trailers BV:n valmistaman alumiinirakenteisen, teräsrungolle rakennetun kävelevälattiaisen perävaunun omamassa asettuu noin 7500 kilon tienoille.

– Se on jopa pari tonnia alle ketjupurkuvaunun omamassan, laskee Aapro.

Räätälöityjä ratkaisuja

Knapenin valmistamissa perävaunuissa alumiinirakenteinen kori on osa rakennetta, joten varsinainen runkorakenne voidaan toteuttaa keveämpänä. Kaikki Knapenin valmistamat perävanut on rakennettu 18 tonnin vetotappipainolle, joten ne soveltuvat painojen puolesta myös kolmiakselisen vetäjän perään. Useimmat valmistajat käyttävät Keski-Euroopassa 12 tonnin vetotappipainoa.

Aapron mukaan asiakkaat ovat valinneet Venäjän liikenteeseen teräsrunkoisia perävaunuja niiden lujuuden ja helpomman korjattavuuden vuoksi. Pääasiassa hyväpintaisille asfalttiteille Aapro suosittelee kuitenkin keveämpää alumiinirunkoista perävaunua.

Kävelevälattiaisen perävaunun huolto- ja korjaustoimet ovat varsin yksinkertaisia, koska normaaliin perävaunuun verrattuna komponenttien määrä kasvaa varsin niukanlaisesti.

– Ohjausjärjestelmän ohella perävaunussa on kolme hydraulisylinteriä, joiden huolto ei vaadi erikoisosaamista, painottaa Aapro.

Kävelevälattiainen perävaunu vaatii vetoautoon hydrauliikkajärjestelmän, jonka pumpun tuotoksi suositellaan noin 120 litraa minuutissa. Aapro suosittelee yhdistelmään varsin suurta, tilavuudeltaan noin 150 litran öljysäiliötä. Kuorman purkaus tai lastaus hoidetaan joko langallisen tai langattoman kauko-ohjaimen avulla. Tehtaiden sisällä tapahtuvaa käyttöä varten perävaunut voidaan varustaa myös voimavirtasähkökäytöllä.

Knapen valmistaa perävaunuja asiakkaan mittojen mukaan, yleisimmin käytössä on neljän metrin kokonaiskorkeus, mutta suomalaiskäyttäjille voidaan rakentaa tarvittaessa myös kokonaiskorkeudeltaan 4,20 metrin perävaunuja, jolloin 13,6 metrin pituudella tilavuudeksi saadaan reilut 100 kuutiota. Tuotanto-ohjelmaan kuuluu myös vetoautojen kuormatilat, joten Knapenin tehtaalla syntyy tarvittaessa myös suomalaismitoituksen mukainen moduuliyhdistelmä noin 150 kuution tilavuudella.

Perävaunujen varustelumahdollisuudet ovat varsin laajat. Kooltaan 2×6,2 metrin sivuovet mahdollistavat pitkien tavaroiden sivulastauksen, hydraulinen takaovi sen sijaan nopeuttaa toimintaa ja lisää työturvallisuutta purkupäässä. Vakiovarustukseen kuuluu käsin levitettävä peite, mutta Aapron mukaan varsinkin lyhyellä ajomatkalla suositaan hydraulikäyttöistä peitettä.

Ari Perttilä

Käytetyistä uuteen

Kohta kahden vuosikymmenen ajan kuorma-autojen ja perävaunujen kauppaa harjoittanut Aapro perusti Antalone Oy:n vuonna 2002. Alkuun toimenkuvana oli paljolti käytetyn kaluston tuontia Euroopasta suomalaisille, venäläisille ja baltialaisille asiakkaille.
– Käytetyn kaluston tuominen suomalaisasiakkaiden tarpeisiin on tällä hetkellä merkittävin työllistäjä, kertoo Aapro, joka tuo kalustoa aina asiakkaan tarpeen mukaan. Omaa myyntivarastoa kotkalaistoimijalla ei siten ole.
– Mielestäni kaluston etsintä asiakkaan tarpeeseen on asiakkaan kannalta parempi tapa. Silloin asiakas saa juuri tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisen työkalun.
Kuluvan vuoden aikana Aapro on aloittanut myös uusien Knapen- ja Langendorf-perävaunujen maahantuonnin ja markkinoinnin suomalaisasiakkaille.

Lue seuraavaksi