Uutiset

Kuljetuskalusto

Pääkirjoitus: Euroopasta tulikin yhtenäinen markkina-alue

Ari Perttilä

Toimituspäällikkö, kuljetusala
Konepörssi / Ammattiautot

Nopeasti muuttuvassa maailmassa perinteet tahtovat kuitenkin jäädä globaalin markkinatalouden varjoon, mikä näkyy ulkomaisten perävaunumerkkien yleistymisenä myös Suomessa. Standardoitujen puoliperävaunujen markkinat ovat jo vuosien ajan olleet keskieurooppalaisten massavalmistajien käsissä, mutta nyt ulkomaiset valmistajat ovat vahvistaneet otettaan myös paikallisten vaatimusten mukaan viilatulla kalustolla. Vuodentakaisen kokonaismassauudistuksen uskottiin parantavan kotimaisen perävaunuteollisuuden kilpailuasetelmaa, vaikka uudistus tuntuukin avaavan portit lukuisille ulkomaisille toimijoille.

Perimmäinen syy murrokselle löytynee Euroopan taloustilanteesta, jonka seurauksena perävaunutehtaiden tilauskirjat eivät täyty toivottuun tahtiin. Tehtaat hakevat töitä ja tilauksia nyt aiempaa kauempaa – jopa Suomesta saakka, sillä suuriin sarjoihin tottuneiden tehtaiden hyödyntämien suunnittelu- ja valmistustekniikoiden kehittyminen antaa mahdollisuuden yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiseen kustannustehokkaalla tavalla.

Maantieteellisesti Suomi tulee aina olemaan kaukana Euroopan päämarkkinoista ja perävaunutehtaista. Se, kuinka vahvan jalansijan nämä ulkomaiset toimijat tulevat meillä saamaan, riippuu enemmänkin laadusta ja asiakaspalvelusta kuin tehtaan ja käyttäjän välisestä etäisyydestä.

Lue seuraavaksi