Uutiset

Kuljetuskalusto

Erikoiskuljetusten liikenneohjaajien vaatimuksia kevennetään

TRAFI;

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi pätevöitymiseen riittää ensi vuoden alusta lähtien EKL-koulutuksen suorittaminen, erillistä koetta ei enää tarvita. Uudistetun koulutuksen myötä liikenteenohjaajat saavat oikeuden niin ikään sillanylitysten valvontaan.

Erikoiskuljetusten liikenneohjaajan (EKL) koulutus uudistuu 1.1.2017 alkaen. Jatkossa EKL-kortin saamiseen riittää suoritettu EKL-koulutus, henkilöauton ajamiseen oikeuttava B-kortti ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tieturva 1 –kortti.

”Koulutusuudistuksen tarkoituksena on järkeistää aikaisempia käytäntöjä. Katsomme, että koulutusohjelman läpikäyminen on perusteltua tarvittavien tietojen ja taitojen saamiseksi, mutta emme näe, että erillinen koe toisi enää lisäarvoa sinänsä”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Västilä: ”Jatkossa koulutusohjelman tekijät voivat annettujen raamien sisällä toteuttaa koulutuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Uudistuksen tarkoituksena on karsia yrittäjille tulevaa hallinnollista taakkaa ja yhtenäistää käytäntöjä muiden EU-maiden kanssa.”

Uusi koulutus tuo oikeuden myös sillanylitysten valvontaan

Erityistilanteisiin ja lainsäädäntöön keskittyvä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskoulutus kestää kolme päivää ja viiden vuoden välein käytävä jatkokoulutus päivän. EKL-koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot EKL-kuljetuksissa toimivalle henkilölle. Jatkokoulutuksella pyritään ylläpitämään ja päivittämään näitä tietoja.

”Koulutuksen uudistamisen myötä liikenteenohjaajat saavat myös valmiuden sillan ylityksen valvontaan raskaissa kuljetuksissa”, kertoo tarkastaja Pekka Rahkola: ”Voimassa olevan EKL-oikeuden omaavat saavat sillanvalvontaoikeuden jatkokoulutuksessa ja sillanvalvontakokonaisuuden voi suorittaa myös erillisenä.”

Erikoiskuljetuksesta puhutaan, kun vähintään yksi tiellä yleisesti sallittu massa tai mitta ylitetään. Liikenteenohjaaja ohjaa liikennettä, pysäyttää sen tarvittaessa ja huolehtii, että liikenne on sujuvaa. Trafi myöntää EKL-kortin ja valvoo koulutusohjelmia. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajia on Suomessa noin 1100.

Lue seuraavaksi