Uutiset

Kuljetuskalusto

Alucar varustelee Rovaniemellä

Risto Väärälä Alucar Rovaniemi


Alucar on laajalti Suomessa ja ulkomailla tunnettu raakapuukuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen varustelija. Maksamaalla, Pohjanmaan rannikolla sijaitsevan tehtaan lisäksi yhtiö on vuoden 2022 syksyllä avannut toimipisteen Rovaniemelle. Uusi toimipiste tuo Alucarin palvelut lähemmäs Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa liikennöiviä puutavara-autoilijoita.

Pohjois-Suomi on tärkeää metsätalousaluetta, yksistään Lapin maakunnan alueella sijaitsee 17 prosenttia Suomen metsien puustosta. Luonnonvarakeskus LUKEn tilastojen mukaan Lapissa korjattiin vuonna 2022 lähes viisi miljoonaa kuutiometriä puuta eri käyttötarkoituksiin. Korjuun jälkeen koko tuo määrä lähtee metsästä liikkeelle kumipyörien päällä.

Alucarille Pohjois-Suomi on tärkeää markkina-aluetta, ja myös Ruotsin pohjoisosissa yhtiöllä on paljon asiakkaita. Jotta asiakkaiden palvelutaso saataisiin pidettyä korkeana, Alucar päätti avata toimipisteen Rovaniemelle syksyllä 2022. Toimipisteessä on alusta alkaen sekä rakennettu uusia puuautoja että huollettu ja korjattu jo käytössä olevaa kalustoa.

Vilkas alku

”Viime vuoden lokakuussa valmistui ensimmäinen auto, ja nyt niitä on rakennettu jo yli 30”, kertoo työnjohtaja Risto Väärälä, joka vastaa toimipisteen päivittäisestä toiminnasta. Hän on aiemmin toiminut puuautoilijana, joten asiakaskunta ja sen tarpeet ovat valmiiksi tuttuja.

”Onhan siitä selkeästi etua, että puunajo on tuttua. Meilläkin on suvussa kolme sukupolvea ajanut puuta”, Väärälä sanoo, ja jatkaa, ettei Alucarin uuden toimipisteen työnjohtajan paikan hakeminen aivan päivänselvää ollut.

Rovaniemellä rakennetaan kaiken merkkisiä ja kaiken värisiä puuautoja. Sattumalta kuvaushetkellä valmisteilla oli kaksi punaista Volvoa.

”Piti sitä moneen kertaan harkita, ennen kuin lähetin hakemuksen avoinna olleeseen työpaikkaan. Ajatus siirtymisestä tien päältä työnjohtajan työhön tuntui aluksi vieraalta, mutta houkutteli kuitenkin niin paljon, että hakemus lähti”, hän muistelee runsaan vuoden takaisia aikoja.

Osaava henkilöstö

Väärälän lisäksi toimipisteellä työskentelee neljä asentajaa. Kun töitä tehdään suhteellisen pienellä joukolla, työtehtävät ovat monipuolisia. Asentajien erityisosaaminen jakautuu oivallisesti, sillä joukko koostuu hydrauliikan ja pneumatiikan, sekä sähkö- ja metallitöiden taitajista.

”Niin sanotut ulkopuoliset sähkötyöt hoituvat oman asentajamme voimin, mutta auton järjestelmiin tehtävät kytkennät tulee toistaiseksi tekemään asentaja Maksamaalta. Hänellä on tarvittavat ohjelmistot käytettävissä. Yleensä hän käy täällä kerran kuukaudessa”, Väärälä sanoo ja kertoo, että ilmapiiri työpaikalla on erinomainen.

Alucar Rovaniemi

Jotta työkuorma pysyisi mahdollisimman tasaisena ja tekeminen olisi tehokasta, uusien autojen rakentaminen on pyritty järjestämään niin, että työt etenevät autoissa eri vaiheessa.

”Uutta rakennettaessa komponentit asennetaan autoihin tietyssä järjestyksessä. Jos kahta autoa rakennetaan samassa tahdissa, käy helposti niin, että yhtä asentajaa tarvittaisiin kahdessa paikassa yhtä aikaa, eikä muiden työ pääse etenemään”, Risto Väärälä selventää.

Nostureiden huollot ja tarkastukset

Uusien autojen rakentamisen lisäksi Rovaniemellä tietysti huolletaan ja tarvittaessa korjataan päällirakenteita. Kattava varaosavarasto takaa, että kalusto tulee kuntoon kerralla. Oleellisena osana palvelua on nostureiden huollot, korjaukset sekä tarkastukset. Alucarin Rovaniemen toimipaikka on valtuutettu Hiab- ja Kesla puutavaranostureiden huoltopiste.

Toimitilat Alucarin Rovaniemen toimipisteelle löytyivät Ahjotieltä Teollisuuskylästä, Rovaniemen keskustan lounaispuolelta. Tiloissa on aiemmin toiminut John Deere -metsäkoneiden huolto ja aikoinaan se on ollut myös postiautovarikko. Käytössä on kolme autopaikkaa, joista kahdessa on meneillään uuden auton varustelu ja kolmas pyritään pitämään vapaana mahdollisia huolto- ja korjaustöitä varten.

”Siltanosturin alla korkeutta on hieman niukasti ja metsäkoneiden jäljiltä lattia on kulunut. Lisäksi varasto- ja konttoritiloja tarvittaisiin lisää. Tässä on kuitenkin päästy hyvään alkuun ja nähty, että homma toimii ja töitä riittää”, Väärälä sanoo ja arvelee, että tarkoituksenmukaisempien tilojen hakeminen saattaa olla edessä toiminnan kehittyessä.

Alucarin Rovaniemen toimipiste sijaitsee Ahjotiellä Teollisuuskylässä. Tiloissa on aiemminkin oltu tekemisissä puukuljetuskaluston kanssa, sillä tiloissa toimi ennen John Deere -metsäkonehuolto.

Paikallisuus on tärkeää

Pohjoissuomalaisia puuautoilijoita ajatellen Rovaniemi on keskeinen paikka. Omiin kokemuksiinsa nojaten Risto Väärälä tietää, miten tärkeä asia on, että päällirakenteen toimittajan toimipiste on lähellä. Uuden auton valmistumista voi piipahtaa katsomassa tai noutamassa varaosan pienellä vaivalla.

”Harva lappilainen autoilija lähtee päällirakenteen ensihuoltoon Maksamaalle. Rovaniemi sen sijaan on monella matkan varrella, tai ainakin kohtuullisen ajomatkan päässä”, hän arvelee.

Toistaiseksi Alucarilla Rovaniemellä rakennetaan uusia puuautoja ja tarjotaan huoltopalveluita päällirakenteille ja nostureille sekä suoritetaan nostureiden vuositarkastuksia. Palvelujen laajentaminen myös myyntiin on luvassa myöhemmin.Lue seuraavaksi