Uutiset

Autot

Varmuutta takalaitanostimen toimivuuteen MovaLube-voitelujärjestelmällä

Takalaitanostin on ammattikäytössä ajoneuvon tärkeimpiä komponentteja ja sen toimintahäiriöt katkaisevat työnteon välittömästi. Tästä huolimatta takalaitanostinten vaatima säännöllinen voitelu jää usein tekemättä ja pahimmillaan huoltoväli voi kasvaa vuoteenkin saakka. Tästä seuraa vääjäämättä takalaitanostimen vaurioituminen ja seisokkien lisäksi vaarana ovat myös työturvallisuusriskit. Automaattisen MovaLube-voitelujärjestelmän avulla nostimen nivelet tulevat varmasti voideltua, sillä se toimii aina takalaitanostinta käytettäessä.

MovaLube Oy on perustettu vuonna 2015 ja sen taustalla on raskaan kaluston huoltotoimintojen erikoisliike Korihuolto Moksi Oy. Idea uutuustuotteesta syntyi kun toimitusjohtaja Jukka Moksi kiinnitti huomiota takalaitanostinten heikkoon kuntotasoon ja päätti ryhtyä kehittämään toimivaa ratkaisua ongelmaan. Idea Jukalla syntyi jo noin seitsemän vuotta sitten, jolloin ensimmäinen versio laitteesta valmistettiin ja sille haettiin myös ensimmäinen patentti. Tämä laite asennettiin Jari Silvolan autoon. MovaLube ja nostin toimivat edelleen erinomaisesti, eikä nostimeen ole vaihdettu yhtään tappia tai holkkia.

Laitetta kehitettiin hiljalleen ja 2015 Helsingin Kuljetusnäyttelyssä tuote lanseerattiin julkisesti asiakaskunnalle. Uusin, kooltaan paremmin myös mataliin ja kevyisiin jakeluautoihin soveltuva malli esiteltiin ensimmäisen kerran Jönköpingissä Elmia messuilla elokuussa 2016. Ensimmäinen tämän mallin laite asennettiin messuilla esillä olleeseen, Volvo Demo Centerin autoon.

Hydrauliikka toimii vaativissakin olosuhteissa

Uutuustuotetta kehitettäessä Jukka Moksi tutustui tarjolla olleisiin voitelujärjestelmiin ja selvitti niiden toiminnan tarkoin. ”Markkinoilla olleiden sähköisten järjestelmien ongelmana oli niiden heikko toimintavarmuus talvisissa olosuhteissa, sillä jää ja kura aiheuttivat niille runsaasti ongelmia. Päätimmekin kehittää nostimen omaan hydrauliikkaan perustuvan ratkaisun, joka on sekä toimintavarma että riittävän tehokas”, kertoo Moksi. ”MovaLuben toimintaidea on älykkään yksinkertainen, sillä joka kerta kun nostinta käytetään, niin myös nivelet voidellaan juuri oikealla määrällä rasvaa. MovaLuben toimivuus perustuu kovien testien läpäisyyn ja laadukkaisiin komponentteihin, jotka on tehty kestämään maamme vaativat olosuhteet”, korostaa MovaLuben myyntipäällikkö Risto Sinisalo.

Tekninen toimintavarmuus

MovaLubeen tutustuttaessa huomaa heti, että sen suunnittelusta ovat vastanneet alan kokeneet ammattilaiset, jotka tietävät tarkoin voitelujärjestelmän suurimmat haasteet. Esimerkiksi huoltovapaat 400 baarin paineluokan voiteluletkut ovat erittäin kestäviä ja ne on sijoitettu siten, etteivät ne altistu hankaumille missään nostimen liikeradoissa. Itse rasvatankki sekä sen pumppausyksikkö kuuluvat samaan kokonaisuuteen ja yksi säiliöllinen rasvaa riittää kovassakin käytössä jopa puoli vuotta.  ”Olemme tehneet säätöjen suorittamisen tarkaksi sekä helppotoimiseksi. Käytännöllisyyden kautta kukin pumppu sekä nippa muodostavat suljetun piirin, jonka voitelun tai sulkemisen voi säädellä yksittäisesti. Samalla mahdollisten haverien aiheuttamat letkurikot on helppo havaita ja linjan voi sulkea erillisesti”, Moksi kertoo.

Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla

MovaLubea kehitettäessä oli selvää, että tuotteen tulee soveltua kaikkiin hydraulisiin nostimiin ja kokoluokkia tulee myös olla kaikkiin tarpeisiin. ”Olemme onnistuneet kehitystyössä ja palaute sekä nostinvalmistajilta että loppukäyttäjiltä on ollut hyvin positiivista. Ajoneuvoissa MovaLubea on asennettu niin Sprinter-luokkaan kuin isoimpiin jakeluautoihin. Tuotteen toimivuudesta kertoo myös se, että lähes kaikki asiakkaat ovat myöhemmin hankkineet lisää MovaLube-tuotteita ajoneuvoihinsa”, kertoo Moksi. ”Asiakkaat ovat nopeasti nähneet ajoneuvojen käyttöasteen nousun ja tätä kautta taloudellisten säästöjen korkean määrän. Parhaimmillaan MovaLube maksaa itsensä takaisin jopa alle vuodessa”, korostaa Sinisalo. MovaLuben hinta on asennettuna noin kaksi tuhatta ja itse asennustyö ei vie kuin viitisen tuntia.

Rajattomasti käyttökohteita

Vaikka takalaitanostimet ovat yleisin MovaLuben sijoituspaikka, on sen käyttö mahdollista hyvin monipuolisissa kohteissa. Tarkan räätälöinnin kautta MovaLubea on asennettu esimerkiksi kippeihin, jäteautoihin, nostinten kouriin, kaivukoneisiin, tunnelikalustoon ja erilaisiin teollisuusjärjestelmiin. ”Meillä ovat myös patenttisuojaukset kunnossa ja vienti esimerkiksi Ruotsiin sekä Norjaan on alkanut lupaavasti”, Sinisalo lisää.

Silvola luottaa MovaLubeen

Kuljetusyrittäjä Jari Silvola (kesk.) sekä seuraavan polven automies Henri Silvola (oik.) ovat erittäin tyytyväisiä MovaLube-järjestelmien toimivuuteen ja luotettavuuteen yritystensä kalustossa. MovaLuben Risto Sinisalo (vas.) ottaa tarkalla korvalla vastaan ammattilaisten antaman palautteen, joka otetaan huomioon tuotteiden jatkokehityksessä.

Jari Silvola on nykyaikainen kuljetusyrittäjä, jonka Kuljetus Silvola & Co– sekä Tempo Trans Oy -yhtiöt toimivat ennakkoluulottomin ja uudistushaluisin periaattein. Silvola olikin vapaaehtoinen kun MovaLube aikoinaan etsi koekäyttäjää demolaitteelleen. ”Koelaite on ollut todella kovassa, noin kymmenen tuhannen noston vuosikäytössä ja siinä ei ole ollut mitään ongelmia. Tätä kautta MovaLubet ovat löytäneet tiensä muihinkin ajoneuvoihimme Dhollandian nostimiin ja nyt niitä on yhteensä seitsemässä ajoneuvossamme” kertoo Silvola.  Yhteenkään nostimeen, johon on asennettu MovaLube, ei ole vaihdettu tappeja tai holkkeja. ”Vanhin auto ollut käytössä seitsemän vuotta ja toinen, jonka nostinta käytetään 45 kertaa päivässä kuutena päivänä viikossa, on ollut kovassa käytössä neljä vuotta”, Silvola korostaa.

Silvola on hyvin tyytyväinen MovaLuben tuomaan kilpailukyvyn kasvuun. ”Kuljetusala on edelleen hyvin haasteellisessa tilanteessa ja hintakilpailu on veristä. Voitelujärjestelmä nostaa autojen käyttöastetta huomattavasti ja ne maksavat itsensä nopeasti, mikä on nykyisessä markkinatilanteessa hyvin tärkeää”, korostaa Silvola. Hänen yrityksissään MovaLubeja on myös monen kokoisissa ajoneuvoissa ja laitteiden toimivuus ja luotettavuus on ollut huippuluokkaa. ”Yhdellä perusteellisella vuosihuollolla pääsee hyvin pitkälle ja takalaitanostinten toiminnasta ei tarvitse sen jälkeen juuri murehtia”, päättää Silvola.

Lue seuraavaksi