Uutiset

Autot

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) uudistetaan. Nyt voimassa oleva laki on tullut voimaan vuonna 1994. Lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, sillä toimintaympäristö ja olosuhteet ovat 25 vuodessa muuttuneet.

Uudistuksella sujuvoitetaan säädöksiä

Uudistus parantaa liikenneturvallisuutta, vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan ja mahdollistaa liiketoimintaa. Uudistuksessa otetaan huomioon myös liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehitys.

Tavoitteena on laki, joka on selkeä ja turvaa jatkossakin korkean kuljetusten turvallisuustason. Tavoitteena on myös, että laista ei aiheudu alan yrityksille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Uudistus valmistellaan useiden eri viranomaisten ja toimialan yhteistyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Ministeriö on perustanut hankkeelle ohjausryhmän. Siihen on kutsuttu jäseniä useilta eri hallinnonaloilta, alan yrityksistä sekä etujärjestöistä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksen sääntely on luonteeltaan teknistä ja yksityiskohtaista.  Niiden kuljettamista säätelevä laki on puitelaki ja yksityiskohtaisemmat säännökset ja määräykset annetaan valtioneuvoston asetuksilla ja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö perustuu pääosin Euroopan unionin lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tärkeimpiä ovat Yhdistyneiden kansakuntien alaisten järjestöjen kuljetusmuotokohtaiset sopimukset.

Mitä seuraavaksi?

Uudistustyön ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan laajasti nykytilannetta lainsäädännön ja käytännön tasoilla. Arviomuistioluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntojen antaminen on mahdollista osoitteessa lausuntopalvelu.fi 8.2.2019 saakka.

Tavoitteena on, että lakiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2019 ja eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2020.

Lue seuraavaksi