Uutiset

Autot

Uusi hiilikädenjäljen laskentamenetelmä paljastaa ilmastohyödyt Neste MY -uusiutuvan dieselin käyttöönotosta

Neste on osallistunut vuodesta 2016 alkaen teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimaan projektiin, jossa kehitetään maailman ensimmäistä tieteellistä menetelmää hiilikädenjäljen laskemiseksi ja siitä viestimiseksi.

Hiilikädenjälki-menetelmä täydentää olemassa olevia hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä uusilla määritelmillä ja yhdenmukaisilla ohjeilla, joiden avulla voi vertailla kahta samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettua tuotetta sekä havainnollistaa kehittyneemmän, vähempipäästöisen tuotteen ilmastohyötyjä.

Nesteen tutkijat aktiivisessa roolissa

Marraskuussa 2018 valmistuneessa projektissa Nesteen elinkaariarvioinnin asiantuntijat sovelsivat uutta laskentamenetelmää yhdessä projektikumppaneiden kanssa tutkiakseen 100-prosenttisen Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen hiilikädenjälkeä vertailemalla sen ja samalla maantieteellisellä markkinalla tarjolla olevan fossiilisen vaihtoehdon kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä tapauksessa vertailu tehtiin perinteiseen dieseliin, joka sisälsi 12 prosenttia biopohjaista dieseliä. Projektin aikana tutkijamme auttoivat kehittämään menetelmää ja sen soveltamisohjeita niin, että tulokset tuovat esiin tosielämän ilmastohyödyt, jotka polttoaineen vaihtaminen korkeapäästöisestä vähempipäästöiseen tarjoaa. Menetelmä pohjautuu standardisoituihin hiilijalanjälkeä koskeviin elinkaariarvioinnin menetelmiin.

Vastakehitetty menetelmä ei keskity vain positiivisiin vaikutuksiin negatiivisten sijaan, vaan se perustuu kahden täsmälleen samaan tarkoitukseen tarjotun tuotteen vertailuun samalla maantieteellisellä alueella. Tämä tarkoittaa, että Suomessa tutkittua uusiutuvaa dieseliä verrattiin samalla markkinalla tarjolla olevaan perinteiseen dieseliin eikä esimerkiksi eurooppalaisten markkinoiden keskimääräiseen dieseliin. Lisäksi tämän tapauksen laskelmat tehtiin potentiaalisen, markkinalla olevan käyttäjän näkökulmasta, minkä johdosta päästöihin vaikuttivat vuotuisten ajettujen kilometrien lisäksi myös lisämatka, jonka kuljettaja joutuisi ajamaan saadakseen kehittyneempää tuotetta. Silti hyöty, positiivinen kädenjälki, oli selkeä. Tässä tapauksessa fossiilisen polttoaineen vaihtaminen Neste MY uusiutuvaan dieseliin vähensi ammattikäytössä olevan ajoneuvon kasvihuonekaasupäästöjä 21 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin kolmen suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

”Laskelmien tulokset vahvistavat, että uusiutuvan dieselin käyttäjä voi odottaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenevän selvästi, vaikka vertailukohtana olisivat paikallisesti saatavilla olevat, korkealaatuiset perinteiset dieselit. Uusiutuvan dieselin positiivinen kädenjälki voisi olla vieläkin suurempi, jos tämä kehittyneempi tuote olisi saatavilla lähempää tai jos paikallisesti tarjolla olevan fossiilisen dieselin kasvihuonekaasupäästöt olisivat suuremmat, mikä onkin totta monilla markkinoilla Suomen ulkopuolella”, kertoo Nesteen tutkija ja elinkaariarvioinnin asiantuntija Asta Soininen.

VTT:n mukaan nyt kehitetty tieteellinen menetelmä tuotteiden ja palveluiden positiivisten ilmastovaikutusten laskemiseksi ja viestimiseksi sisältää ohjeet myös menetelmän soveltamiseen käytännössä. Hiilikädenjälki vaikuttaakin hyödylliseltä työkalulta kehittyneen, vähempipäästöisen tuotteen tai palvelun tarjoamien hyötyjen korostamiseen. Viime kädessä positiivinen hiilikädenjälki voi auttaa kuluttajia päätöksenteossa ja ohjata heitä valitsemaan vastuullisempia tuotteita ja palveluita.

Lue seuraavaksi