Uutiset

Autot

Mercedes Pro -palvelukokonaisuus kaluston ja kuljettajien hallintaan

Daimler on aloittanut tänä vuonna uuden digitaalisen toimintaympäristön, Mercedes Pro -palvelukokonaisuuden (MPro:n) lanseerauksen. Kysymys on autokaluston hallinnasta ja käyttäjien, niin kuljettajien kuin työnjohdon työkalusta kaikkiin auton käyttöön ja ylläpitoon liittyvässä viestinnässä. Tavoitteena on auton tarjoaman hyödyn maksimoiminen kaikilla osa-alueilla. Mercedes Pro -palvelusta on tällä hetkellä julkaistu Mercedes Pro connect sekä muutamia muita osioita. Lisää on tulossa.

Veho on varustanut yhden uuden mallisen Sprinterin Mercedes Pro -järjestelmän koulutuskäyttöön, jota tehdään ympäri maan jälleenmyyjille ja loppuasiakkaillekin. Sitä varten ohjaamossa on iso näyttö toimisto-olojen simuloimiseksi. Koulutusautossa istuttaessa ovat kaikki osapuolet samassa paikassa; työnjohtokeskus, auto ja kuljettaja älypuhelimineen.

Mercedes Pro connect -kytkeytyvyyspalvelu on osa suurta Mercedes Pro -kokonaisuutta. Sitä tullaan soveltamaan pelkästään merkin pakettiautokalustoon. Henkilöautopuolella on käytössä puolestaan Mercedes ME connect sisältäen vastaavia ominaisuuksia. Esimerkiksi Mercedes-Benzin V-sarjan autoissa tämä palvelu on jo ollut käytössä.
Pro connect on otettu tuotannolliseen käyttöön viime kesänä esitellyn uuden Mercedes-Benz Sprinterin myötä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että auto on varustettu kiinteällä, tehdasasennetulla kommunikaatiomoduulilla. Moduuli tulee olemaan kaikissa Vehon maahantuomissa uusissa Sprintereissä.
Se on kytkettynä kiinteästi auton virtajärjestelmään ja CAN-väylään. Moduuli ei kuluta ajoneuvon akkua, kun auto ei ole käynnissä. Moduuli sisältää vaihdettavan SIM-kortin valitun teleoperaattorin mukaan kuten älypuhelimetkin. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen data-liikennöinnin auton ja pilvipalvelun tavoin toimivan Pro connect -ohjelmiston välillä. Pakettiin kuuluu vielä oleellisesti käyttäjäkohtainen (kuljettaja-) älypuhelinsovellus (apps), jonka myötä autokalustoa (ja myös kuljettajia) voidaan hallita moninaisin toiminnoin MPro:n dataviestinnän avulla. Kiinteän moduulin kaksisuuntaisuuden myötä ajoneuvosta saadaan ulos myös runsaasti reaaliaikaista tietoa, joka tallentuu Pro connectin pilvipalveluun myöhäisempiä tarkasteluja ja analysointeja varten. Yksi hyödyllinen toiminto on varmasti autokohtaisen ajopäiväkirjan tietojen tallentuminen. Näin raportti on helposti tulostettavissa paperille tai välitettävissä digitaalisessa muodossa eteenpäin. Ja nimenomaan kuljettajakohtainen älypuhelinsovellus tekee tästä ajopäiväkirjan käytöstä/täytöstä helppoa.
Kiinteän moduulin ohella on tarjolla OBD-pistokkeena käytettävä Mercedes Pro Adabter, joka mahdollistaa tietoliikennöinnin vain autosta ulospäin. OBD-pistokkeen välityksellä Sprinterit vuodesta 2006 sekä Vitot vuodesta 2010 alkaen ovat liitettävissä Mercedes Pro connect -kytkeytyvyyspalveluun edellä mainituin rajoittein.

Kaksisuuntaisuus
Mercedes Pro connect mahdollistaa tiettyjen etätoimintojen käytön autoon liittyen. Muun muassa missä tahansa seisovasta autosta voidaan nähdä onko sen ovet lukossa tai ikkunat kiinni. Ovet pystyy lukitsemaan kännykkäsovelluksella, kuten myös pystyy käynnistämään auton polttoainekäyttöisen lisälämmittimen. Samoin ajoneuvon navigaattorin karttatiedot voidaan päivittää etätoimintona, jos auto on varustettu navigaattorilla. Lisää toimintoja on varmasti tulossa, nyt kun työkalut niiden käyttämiseksi ovat olemassa.

Kuljettajan työkalu Mercedes Pro:ssa on älypuhelin. Kaikki järjestelmän viestintä tapahtuu puhelimeen ladattavan appsin avulla. Päivän tai työtehtävän aluksi kuski kirjautuu hänelle määrättyyn ajoneuvoon. Kuski näkee tuolloin heti kännykästään auton polttoainetilanteen ja toimintasäteen.
Ohjelma tarvittaessa paikallistaa auton, jos se on jätetty normaalista poikkeavaan paikkaan. Kännykällä hoituu myös ovien avaus, jolloin auton käynnistämiseen tarvittava avain voi olla sisällä.

Ajopäiväkirja syntyy aina automaattisesti, kun kuljettaja on kirjautunut johonkin autoon. Hänen tulee vain syöttää kännykkäänsä, mistä ajosta on kyse, työ- tai muu ajo. Paikka- ja aikatiedot päivittyvät auton moduulin välittämän tiedon perusteella.

Ovien kännykkäavaus tuo arkirutiineihin mieluisan helpotuksen sekä luo samalla uusia mahdollisuuksia ajoneuvojen helppoon yhteiskäyttöön (sharing). Minne tahansa jätetyn auton ovet voidaan siis avata kuljettajan älypuhelimen avulla siihen lähetetyn valtuutuksen avulla. Ovien avaus-/lukitustoiminnot hoituvat siis kännykkäsovelluksen lähettämillä komennoilla. Auton käynnistämiseen tarvittavan avaimen voi jättää aina auton sisälle. Näin yksittäistä autoa voidaan helposti käyttää vaikka kokonaan eri yritysten toimesta, kunhan auto ja käyttäjät ovat liitettynä yhteen Pro connectilla. Esimerkiksi kun toinen yritys ajaa vain päiväajoja ja toinen yöajoja, mahdollistaa Pro connect auton helpon yhteiskäytön. Paikkatietojen läsnäolo mahdollistaa auton nopean paikallistamisen, jos jättöpaikka ei ole aina sama. Reaaliaikaisia sijaintitietoja voidaan hyödyntää myös kalustojen valvonnassa. Jokaiselle kytkeytyvyyspalveluun (Vehon käyttämä termi) liitetyn ajoneuvon liikkeitä voidaan seurata sekä niille voidaan määritellä toimialue (Geofence). Ajoneuvon poistuessa ”sallitulta” alueelta, lähtee tapahtumasta ilmoitus vaikka kalustopäällikölle.
Kaksisuuntaista tiedonvälitystä voidaan hyödyntää myös työmääräysten välittämisessä. Toimistosta lähetetään Pro connectin kautta tieto noudettavasta rahdista paikka- ja aikatietoineen sekä toimitusosoite samoin tiedoin kuljettajan kännykkään. Tieto siirtyy samalla käytössä olevan auton navigaattoriin, jos autossa sellainen on. Kuljettaja on ajovuoroa aloittaessaan kirjautunut kännykkänsä sovelluksen avulla Pro connect -järjestelmään sekä ”kuitannut” itselleen tietyn ajoneuvon. Työmääräyksen saatuaan hän vahvistaa tiedon perille tulon kännykällä ja lähtee ajoon. Ajojärjestelijällä on näin reaaliaikaista tietoa kuka mitäkin autoja parhaillaan ajaa, ja mistä mihin menossa. Ja kun aina sattuu ja tapahtuu matkan varrella, on muutoksista helppo antaa uudet käskytykset Pro connectin kautta. Myös erilaisista ruuhkista, onnettomuuksista ja tietyömaista saadaan välitettyä tietoa järjestelmän kautta. Ja samalla syntyy ilman erillisiä toimenpiteitä myös edellä mainittu ajopäiväkirja.

Selainpohjainen käyttöliittymä
Pilvipalveluna toteutetun Mercedes Pro connect -kytkeytyvyyspalvelun ”toimistopuolen” käyttö tapahtuu pääosin pöytä- tai kannettavalla tietokoneella. Pilvipalvelun hyödyntäminen tapahtuu tietokoneen nettiselaimen avulla, eli koneeseen ei tarvitse ladata mitään erillisiä sovelluksia, ohjelmia tai ajureita. Käyttö onnistuu näin niin pc- kuin Mac-koneilla, myös tableteilla Android-laitteet mukaan lukien.
Tien päällä käyttö tapahtuu kuljettajan älypuhelimella. Kaikki ”käskytys” tapahtuu siis kännykän kautta, mutta lisäinformaatiota voidaan välittää myös käytössä olevan auton järjestelmään, esimerkiksi navigointitiedot.
Pro connect siis yhdistää pilvipalvelun kautta ajojärjestelijän, kuljettajan ja auton helpolla käyttöliittymällä.

Toimistossa raportteja voi tarkastella vaikka isolta näytöltä, kuten Vehon pakettiautojen tuotepäällikkö Henri Ekberg tässä tekee. Ekberg vastaa Mercedes Pro -järjestelmän esittelystä ja koulutuksesta Suomessa. Tarkasteltavien näyttöjen sisällöt ovat räätälöitävissä käyttäjäkohtaisesti. Tässä esillä karttapohja, joka kertoo muun muassa missä tietyt autot juuri tällä hetkellä ovat.

Dataa talteen
Kytkeytyvyyspalvelun kautta välitettävän tiedon lisäksi Pro connect toimii datan keruujärjestelmänä. Nykyautosta saadaan CAN-väylän myötä ulos lähes kaikki mahdollinen tieto asetuksista, vikatiloista, nestetäytöistä, sijainneista jne. Tietoja jalostamalla saadaan selville muun muassa kulutustiedot sekä määrättyä huoltoajankohdat. Autojen tilaa voidaan seurata yksittäin tai ryhmänä. Tietoa on tarjolla paljon, mutta seurattavia parametrejä voidaan valita asiakaskohtaisesti kulloistenkin tarpeiden tai mieltymysten mukaan. Lisäksi jokaiselta ajoneuvolta tulee kalustonhoitajan käyttöliittymään ilmoitus mahdollisista varoituksista. Niidenkin sisältöä voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Moottoriöljyn määrän vähyys kiinnostaa varmasti kaikkia kalustonhoitajia, pissapojannesteen määrän vähyys ei niinkään. Sitäkin on toki mahdollista seurata etänä. Näin kalliiksikin muodostuvia rikkoontumisia voidaan välttää ajankohtaisen tiedon myötä.
Pro connect itsessään voidaan liittää huoltopalveluja tarjoavaan tahoon, jolloin tilaus huollosta lähtee automaattisesti tai kehotus auton huoltoon viemisestä tulee ajojärjestelijältä tai kalustopäälliköltä, jotka seuraavat kaluston tapahtumia Pro connectin kautta. Tieto autojen kunnosta ja tilasta on näin helposti saatavilla, vaikka ne olisivatkin toisaalla.

Monta käyttäjätasoa
Mercedes Pro -järjestelmän käyttöönotto on helppoa. Jo nyt voi luoda itselleen tai yritykselleen MPro-tilin, jolloin palvelujen käyttö on mahdollista lähes heti. Luonti tapahtuu nykyisten moninaisten verkkopalveluiden tapaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakas luo itselleen verkossa tilin, johon liitetään ajoneuvoja alustanumerolla. Sen jälkeen soitto jälleenmyyjälle, joka aktivoi tilin. Aktivointi ei vielä tuo edellä mainittuja palveluita käyttöön, vaan tilinhaltijan (pääkäyttäjän) tulee valita käyttöön eri palveluita. Niitä on tällä hetkellä kahdeksan kappaletta. Palveluita ovat muun muassa huoltopalvelujen hallinta, digitoidut taltioinnit, ajokaluston hallinta, ajotapa-analyysi, navigointi ja auton mobiiliohjaus (etähallinta). Kukin palvelu valitaan käyttöön omana lisenssinä. Lisenssit ovat määräaikaisia ja toistaiseksi ilmaisia. Yhteen autoon voi hankkia maksimissaan kahdeksan lisenssiä. Jokaiseen autoon on ladattava omat lisenssinsä. Ne ovat kuitenkin siirrettävissä toiseen ajoneuvoon autonvaihto- tai kolaritapauksissa. Käytännössä esimerkiksi navigointia on turha ladata autoon, jos sitä ei siinä tarvita. Navigointi tosin edellyttää myös, että autossa on suunnistukseen tarvittava laitteisto. MPro:n myötä yksittäiseen autoon voidaan ladata aina uusimmat tai tietyn tasoiset kartat, ja nimenomaan niin, että lataukset tapahtuvat toimistosta käsin.
Pääkäyttäjän hommat hoituvat tietokoneella (Windows tai Mac). Kaluston lisäämisen ja ylläpidon ohella hän luo käyttäjätunnukset ajojärjestelijöille tai kalustopäälliköille. He puolestaan lisäävät järjestelmään kuljettajia sekä hallitsevat heille kohdistuvaa viestintää MPro-järjestelmän kautta. Kuljettajille voidaan jakaa työtehtäviä järjestelmän kautta, lähettää tieto mistä on auto noudettavissa tai lähettää kuljettajan älypuhelimeen valtuutus tietyn ajoneuvon ovien avaamiseen kännykän välityksellä. Kalustopäällikön työkaluna on niin ikään pc- tai Mac-tietokone. Myös tablettitietokoneella ja älypuhelimella onnistuvat tiettyjen toimintojen teko.
Kuljettajan työkalu tässä Mercedes Pro -järjestelmän viestinnässä on älypuhelin. Sen käyttöä varten tarvitaan oma ohjelma (apps), joka on ladattavissa Android- ja iOS-puhelimiin ilmaiseksi.

Kaikki Vehon maahantuomat uudet Mercedes-Benz Sprinterit sisältävät valmiudet (kommunikaatiomoduulin) Mercedes Pro -järjestelmän käyttöön. Tässä käyttöliittymänä esittely-Sprinterin iso näyttö, mutta järjestelmä toimii tietyin rajoittein myös pienempinäyttöisessä. Navigointijärjestelmällä varustetuissa autoissa kuljettajan kännykkään lähetetyn työmääräyksen rinnalla välittyvät navigointitiedot auton laitteistoon hyödynnettäväksi. Näin kuljettajan ei tarvitse syöttää osoitetietoja erikseen auton navigaattoriin.
SIM-kortilla varustettu kommunikaatiomoduuli on sijoitettu toisaalle auton syövereihin.

Ensiaskeleet
Mercedes Pro -järjestelmän julkaisu on alkanut tänä vuonna ja se tulee jatkossa saamaan lisää toimintoja edellä mainittujen rinnalle. Jo nyt ovat hyödynnettävissä rahoitus- ja huoltopalveluosiot sekä yllä kerrottu Mercedes Pro connect -kytkeytyvyyspalvelu. Siihenkin tulee jatkossa varmasti lisäosia tarpeiden ja ideoiden myötä. Daimler kutsuu Mercedes Pro:ta palvelukokonaisuudeksi. Käyttäjän näkökulmasta katsottuna se tarjoaa työkalun ajoneuvokaluston hallintaan (huollot, korjaukset, katsastukset), välineet auton, kuljettajien ja työnjohdon väliseen viestintään sekä tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmän kaluston ja kuljettajien tekemisiin. Kaikki nämä toiminnot hoituvat pilvipalvelun kautta ilman paperisotaa tai muuta talteen jäämätöntä viestintää. Jo nyt MPro:n avulla syntyy kätevästi ajopäiväkirja sekä monia muita ajoihin liittyviä seurantaraportteja. Myös ajoneuvojen etäohjaukset ja -seurannat ovat jo käytössä.
Suomessa on tällä hetkellä jo parisenkymmentä yritystä, jotka käyttävät Mercedes Pro -järjestelmää. Autoja niiden piirissä on yli 100 ympäri maan.

 

 

Lue seuraavaksi