Uutiset

Autot

Mercedes-Benz katsoo tulevaisuuteen

  •  
  • adVANce-strategia avaa uusia kasvumalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Täyssähköisen Vision Van -konseptimallin toimintamatka jopa 270 kilometriä.
  • Autossa täysautomaattinen tavaratila ja integroidut drooni-robottilennokit.
  • Mercedes-Benz Vans investoi 500 miljoonaa digitalisaatioon ja robotiikkaan.
  • Uusi liiketoimintayksikkö Saksaan ja Yhdysvaltoihin, mukana jo 200 työntekijää.

Mercedes-Benz Vans valmistautuu konseptillaan digitalisaation, automatiikan ja robotiikan voimistumiseen kuljetussektorilla. Uusi adVANce-strategia avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ottaa huomioon asiakkaiden ja käyttäjien jatkuvasti muuttuvat tarpeet. adVANce tarjoaa yrityksille myös välineet niiden sopeutumiseksi tulevaisuuden trendeihin: kaupungistumiseen, verkkokaupan kasvuun sekä toimimiseen asioiden ja palveluiden internetissä.

Lähivuosina esimerkiksi ruoka- ja käyttötavarasta aikaisempaa suurempi osa ostetaan nettikaupoista, mikä lisää myös yritysten reaaliaikaisia kuljetustarpeita ja -määriä merkittävästi. Toinen kasvava trendi on kaupungistuminen: vuonna 2030 arviolta kaksi kolmannesta maailman väestöstä asuu kaupungeissa, jolloin kuljetukset on kyettävä hoitamaan entistä nopeammin, tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

”Keskitämme huomiotamme pelkästä ajoneuvosta asiakkaidemme kokonaisiin arvoketjuihin ja liiketoimintaympäristöihin. Tarjoamme digitaaliajan kuljetusratkaisun ja sulautamme pakettiauton osaksi älykästä, yhteistoiminnallista tietoketjua”, Mercedes-Benz Vansin johtaja Volker Mornhinweg kuvaa. ”Investoimme tuotekehitykseen lähivuosien aikana 500 miljoonaa euroa. Mercedes-Benz Vans teki vuoden ensimmäisellä puoliskolla parhaan tuloksensa koskaan. Tämä takaa meille erinomaisen perustan, kun suuntaamme nyt systemaattisesti kohti tulevaisuutta”, hän jatkaa.

Täyssähköinen Vision Van -konseptimalli ”viimeisen kilometrin” kuljetuksiin

Osana adVANce-aloitetta Mercedes-Benz Vans esittelee Vision Van -konseptimallin, joka viitoittaa tietä pakettiautojen seuraavalle vuosikymmenelle. Täyssähköisessä pakettiautossa yhdistyvät monet innovatiiviset ratkaisut niin sanotun viimeisen kilometrin kuljetustarpeisiin suurkaupungeissa ja kaupunkimaisissa ympäristöissä. Vision Van on maailman ensimmäinen pakettiauto, joka yhdistää digitaalisesti koko kuljetusketjun aina tilaajasta jakelukeskukseen saakka. Ensimmäisenä pakettiautona koskaan siinä on myös täysin automatisoitu tavaratila sekä integroidut drooni-robottilennokit.

Tilatut tavarat ja paketit voidaan toimittaa perille asiakkaalle saakka paitsi käsin, myös automaattisesti ilmateitse ­– vaikka illalla tai yöllä, tiheästi asutuilla alueilla ja huolimatta siitä, onko vastaanottaja kotona vai ei. Drooneja on kaksi, ja kumpikin niistä voi kuljettaa kaksi kiloa painavan paketin jopa 10 kilometrin säteellä autosta. Kuljetukset hoituvat näin aikaisempaa joustavammin, nopeammin ja usein jo tilauspäivänä. Autossa on 75 kW sähkömoottori, ja akun lataus riittää jakelutavasta riippuen jopa 270 kilometrin ajoihin.

”Älykäs automaatio yhdistää koko toimitusprosessin aina lastauksesta ja kuljetuksesta siihen saakka, kun tilaus on toimitettu asiakkaalle. Tämä helpottaa kuljetusyrittäjän mahdollisuuksia liiketoimintaan ja lyhentää toimitusaikoja lopputilaajalle. Toimitukset ovat täysin päästöttömiä ja hiljaisia, joten niitä voidaan tehdä myös mahdollisten liikennerajoitusten aikana sekä öisin”, Volker Mornhinweg lisää.

adVANce-strategiassa kolme keskeistä kehityskohdetta

Mercedes-Benz Vans keskittyy adVANce-strategiassaan kolmelle keskeiselle kehitysalueelle. Ensimmäinen niistä on pakettiauton yhdistäminen asioiden internetiin (digital@vans). Pääpaino on asiaan kuuluvien sovellusten ja yhteistoiminnallisten ratkaisujen tarjoamisessa. Esimerkkinä tästä on pakettiautoihin tarkoitettu telematiikkayksikkö, joka kerää ja prosessoi kaiken tilausprosessia koskevan datan ja lähettää sen kuljetusten järjestelijälle. Toinen esimerkki on huoltoautojen vaatimien osien ja työkalujen hallinta ja toimittaminen niin, että niissä havaitut puutteet havaitaan automaattisesti ja autot voidaan täydentää täyteen huoltovalmiuteen yön aikana, valmiiksi odottamaan kuljettajan aamulla alkavaa työpäivää.

Toinen kehityskohde on autojen varustelun kehittäminen (solutions@vans). Esimerkkinä tästä on jakelu- ja kuriiriliikenteeseen tarkoitettu automatisoitu tavaratila. Tällä hetkellä jakeluautossa on keskimäärin 180 toimitettavaa pakettia tai lähetystä, ja kuljettajan on järjesteltävä tavaratilaa uudelleen keskimäärin 10 kertaa jakelukierroksen aikana. Jokaiseen kertaan ja ylimääräiseen pysähdykseen kuluu aikaa 3–4 minuuttia. Täysautomaattinen tavaratila toimii yhdellä lastauksella niin, että kuljettaja on koko ajan tietoinen tavaratilan järjestyksestä ja saa oven avatessaan aina käsiinsä juuri kulloiseenkin kohteeseen toimitettavan lähetyksen. Tarvittaessa toimituksiin voidaan käyttää myös lentäviä drooneja.

Kolmas strateginen kehityskohde ovat uudet, kuljetustarpeen mukaan räätälöidyt konseptit tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseksi (mobility@vans). Tulevaisuudessa näin voidaan täydentää julkista liikennettä tarjoamalla matkustajille nopeita, tehokkaita ja yksilöllisiä, jakamistalouteen perustuvia liikkumisratkaisuja toisaalta vilkkaiden huipputuntien ja toisaalta vuorokauden hiljaisimpien tuntien aikana. Verkottuneet teknologiaratkaisut tehostavat vastaavasti myös tavarakuljetuksia. Mercedes-Benz Vans kehittää myös uusia leasing-, vuokra- ja yhteiskäyttömahdollisuuksia, jotka on räätälöity juuri pakettiautoasiakkaiden tarpeisiin.

adVANce-strategiansa tarpeita varten Mercedes-Benz Vans on perustanut uuden Future Transportation Systems yksikön, joka toimii Stuttgartissa, Berliinissä ja Silicon Valleyssa Kaliforniassa. Yksikkö työllistää jo 200 työntekijää. Yhteistyötä tehdään myös automaattiseen liikkumiseen ja robotiikkaan erikoistuneiden start-up-yritysten kanssa. Yksi niistä on yhdysvaltalainen Matternet, joka kehittää automaattisia robottilennokkeja ja niiden vaatimia logistisia järjestelmiä.

Lue seuraavaksi