Uutiset

Autot

Ensirekisteröintien kasvu jatkui vahvana huhtikuussa

Huhtikuussa rekisteröitiin 11 044 uutta henkilöautoa, mikä on 17,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Tammi–huhtikuussa henkilöautojen ensirekisteröintien määrä oli 6,9 prosenttia viime vuoden alkua suurempi. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin tammi–huhtikuussa 45 459.

Pakettiautoja rekisteröitiin huhtikuussa 1 440, joka on 11,0 prosenttia viime huhtikuuta enemmän. Uusien pakettiautojen rekisteröinnit olivat tammi-huhtikuussa 2,9 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Yhteensä pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 5 649.

Huhtikuussa rekisteröitiin 330 uutta kuorma-autoa, mikä on 20,0 prosenttia viime huhtikuuta enemmän. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit olivat tammi-huhtikuussa 10,0 prosenttia viime vuotta suuremmat. Pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien kasvu on jatkunut koko alkuvuoden ajan, sen sijaan suuria yli 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 2,2 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin huhtikuussa 26. Linja-autojen kysyntä on ollut aiempia vuosia hiljaisempaa. Tammi-huhtikuussa uusia busseja rekisteröitiin 120, mikä on 13,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Romutuspalkkio on piristänyt autokauppaa ja lisännyt kierrätykseen palautuneiden autojen määrää

Vuoden alussa käynnistynyt romutuspalkkio on lisännyt selvästi uuden auton kauppaa ja kierrätykseen palautuneiden elinkaarensa päässä olevien autojen määrää. Romutuspalkkiolla on tehty huhtikuun loppuun mennessä hieman yli 4 000 uuden auton tilausta ja palkkioon varatuista määrärahoista on käytetty noin 53 prosenttia. Romutuspalkkiolla hankituista autoista noin kaksi kolmasosaa on jo ensirekisteröity.

Romutuspalkkiolla hankituista autoista noin 70 prosenttia on kooltaan pienikokoisia ns. B-segmentin autoja. B-segmentin autojen osuus oli viime vuonna ensirekisteröidyistä autoista noin 17 prosenttia. Mallivalikoiman perusteella romutuspalkkio on ollut hyvä kannuste uuden auton hankintaan erityisesti niille kotitalouksille, joilla on ollut aktiivisessa käytössä romutusikäinen auto. Romutuspalkkion vaikutus näkyy selvästi alkuvuoden ensirekisteröinneissä – tammi-maaliskuussa B-segmentin osuus ensirekisteröinneistä kasvoi noin 19 prosenttiin. Romutuspalkkiolla hankituista autoista yli 5 prosenttia on kaasu- tai sähköautoja.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana romutettiin 16 414 vanhaa henkilöautoa, joka on noin 36 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kierrätykseen palautuneiden autojen määrä oli ollut kasvussa koko viime vuoden, sillä metallien maailmanmarkkinahintojen kasvu on lisännyt romutusten määrää. Romutuspalkkion käynnistyminen näkyy selvänä kasvuna romutustilastoissa.

Romutuspalkkio on suunnattu erityisesti sellaisille kuluttajille, joilla vanha auto on vielä ollut ajossa. Palkkion edellytyksenä on, että romutettava auto on liikennekäytössä. Lisäksi palkkion saajan on pitänyt olla vähintään vuoden ajan romutettavan auton haltija tai omistaja. Romutuspalkkio on alentanut selvästi kierrätykseen palautuneiden autojen ikää. Tammi-maaliskuussa romutettujen autojen keski-ikä oli noin 1,7 vuotta alempi kuin viime vuonna romutettujen autojen keskimääräinen romutusikä.

Lisätietoja

Huhtikuun ensirekisteröintitilastot

Tilastoja kierrätykseen palautuneista autoista

Lisätietoja romutuspalkkiosta

Segmenttitilastot

Lue seuraavaksi