Uutiset

Kuljetuskalusto

Ratikka saapuu Tampereelle – Unimog Road-Railer pitää rataverkoston kunnossa

Tampereella tehdään historiaa ensi vuoden elokuussa, jolloin aloitetaan raitioliikenne Hervannasta Pyynikintorille ja Keskussairaalasta Sorin aukiolle. Rataverkoston pituus on ensimmäisen vaiheen jälkeen 16 kilometriä ja vuonna 2024 valmistuvan kakkosvaiheen jälkeen 23 kilometriä. Rataverkoston kunnossapito on ensiarvoisen tärkeää niin aikataulujen, turvallisuuden kuin matkustusmukavuuden osalta, ja merkittävään asemaan verkoston ylläpidossa nousevat Vehon toimittamat Unimog-erikoisajoneuvot.

Tampereen Raitiotie testaa huoltokalustoa ja kouluttaa henkilökuntaa Veholta vuokratulla Unimog Road-Railerilla ennen varsinaisen ainutlaatuisen Unimog U430 Road-Railerin saapumista ensi vuoden alussa.

Tampereen raitiotiehankkeella on monivaiheinen ja värikäs historia, jonka varrelle mahtuu niin poliittisia kuin teknisiä muutoksia ja yllättäviä käänteitä. Lopullinen päätös rakentamisesta tehtiin marraskuussa 2016 ja työt aloitettiin pikaisesti seuraavan vuoden alkupuolella. Projekti on myös rakentamisen aikana jakanut mielipiteitä ja esimerkiksi verkoston rakentamisesta kärsineiden yritysten, kuten monien kivijalkakauppojen, kohtalo on herättänyt runsaasti keskustelua. Positiivisella puolella on ko-rostettu projektin mittavia työllistämisvaikutuksia ja kokonaisuuden vaikutusta Tampereen vetovoimaisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Nyt projektissa ollaan voiton puolella ja ensi vuodesta lähtien kaupunki voi nauttia sujuvammasta ja puhtaammasta joukkoliikenteestä.

Varikko mahdollistaa perinpohjaisen valmistautumisen

Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttusella on vaativa tehtävä Tampereen raitioliikenteen sujumisen takaamisessa. Huttunen on ollut vahvasti mukana niin kaluston teknisissä määrittelyissä kuin hankintaprojektien toteuttamisessa.

Raitioliikenteen toimivuutta tullaan erityisesti alkuaikoina tarkastelemaan julkisuudessa erittäin tarkoin ja suuriin ongelmiin ei imagonkaan kannalta ole varaa. Rataverkoston sekä konekannan täytyykin toimia moitteitta ja huolto- sekä kunnossapitotoimista täytyy suoriutua mahdollisimman huomaamattomasti. ”Hervannan kaupunginosaan joulukuussa 2019 valmistunut varikko on erittäin merkittävässä osassa verkoston toiminnassa, sillä varikon alueen kolmen kilometrin rataosuus tarjoaa loistavat testaus- ja koulutusmahdollisuudet niin koneiden käyttöön kuin rataverkon ylläpitoon”, kertoo 35 vuotta raitioliikennealalla toiminut Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Ensimmäinen Škoda ForCity Smart Artic X34 -raitiovaunu saapui Tampereelle tämän vuoden toukokuussa ja ensimmäisessä vaiheessa kaupungilla liikkuu kaikkiaan 19 Kajaanin Otanmäessä valmistettua yksikköä. (Kuva Wille Nyyssönen, Raitiotieallianssi)

”Varikon rataosuus ja sen 1,6 kilometrin katettu osuus mahdollistaa itse vaunujen sekä huoltokoneiden testauksen kesä- sekä talviolosuhteissa ja samalla voimme laittaa koneet äärirajoille ilman turvallisuuden vaarantumista. Näin esimerkiksi jarrutuskokeet saadaan suoritettua kuivissa, märissä, lumisissa sekä jäisissä keleissä. Testivaunulla aloitimme koeajot tämän vuoden maaliskuussa ja ensimmäinen Kajaanin Otanmäessä Škoda Transtechin tehtaalla valmistettu ForCity Smart Artic X34 -raitiovaunu saapui Tampereelle toukokuussa. Toinen vaunu toimitetaan meille syyskuun aikana ja kaikkiaan ykkösvaiheessa kiskoilla kulkee 19 kappaletta 37-metrisiä 264 matkustajan vaunua”, tiivistää Huttunen.

Kunnossapito ensiarvoisen tärkeää

Tampereen raitiotien kunnossapidosta vastaavan allianssin NRC Finland ja YIT Suomi hoitavat raitiotien normaalin kunnossapidon lisäksi raitiotien talvikunnossapidon, sähkönsyöttöasemien ja varikon piha-alueiden kunnossapidon sekä kunnossapidon päivystystoiminnan. Yritykset aloittivat raitiovaunujen koekäytön kanssa samanaikaisesti radan kunnossapito- ja huoltokaluston perinpohjaisen testauksen.

NRC:n Santeri Heinonkoski vastaa kunnossapidon sekä palvelutason resurssien riittävyydestä. Heinonkoski on ollut voimakkaasti mukana myös Unimogin lisälaitevalinoissa ja hän vastaa yhteistyön toimivuudesta alihankkijoiden, kuten kuvassa Unimogia kuljettavan Joenmaa Oy:n Marko Dahlbergin kanssa.

”Kunnossapitokalustoon kuuluu erittäin monipuolinen konekanta aina lapioluokasta kiskolla kulkevaan pyöräkuormaajaan ja kaikkeen siltä väliltä. Kaikissa kalustohankinnoissamme korostamme kunnossapidon tehokkuutta, turvallisuutta sekä monipuolisuuden tuomaa korkeaa käyttöastetta vuosiksi eteenpäin. Vaativista tehtävistä suoriutuaksemme hankimmekin tarkkojen selvitysten ja tarjouskilpailujen jälkeen Veho Oy:ltä Unimog-erikoisajoneuvon, jonka huikea monipuolisuus on varmistettu jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella varustelulla. Meille räätälöitävä Unimog-yksikkö saapuu ensi vuoden alkupuolella, mutta jo nyt pääsemme harjoittelemaan monimuotoisia työtehtäviä Veholta vuokratulla Unimogilla”, kertovat Huttunen sekä NRC:n kunnossapitopäällikkö Santeri Heinonkoski.

Ainutlaatuinen varustelu nostaa käyttöastetta

Tampereen raitioteillä pienin kaarresäde on 25 metriä. Unimogin telimallinen kiskopyörästö mahdollistaa jopa 17 metrin kaarresäteessä operoinnin.

Tampereen Raitiotie Oy tähtää toiminnassaan tehokkuuteen ja jo alun perin oli selvää, että työkonehankinnoissa monipuolisuus nousee merkittävään asemaan. ”Huoltokoneiden tarjouskilpailu oli hyvin perusteellinen, mutta Unimogin ylivertaisuus erityisesti monikäyttöisyydessä nousi nopeasti esille. Vehon Risto Eräsen ammattitaidon kautta saimme selville Unimogin tarjoamia ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, joita emme osanneet edes vaatia. Vuodenvaihteen jälkeen meille toimitettavalla Unimogilla hoituvat esimerkiksi vaunujen siirtotyöt, kiskojen hionnat Vossloh HSG-kiskonhiontavaunun avulla, pysäkkien huolto, radan ajojohtimien sähkötyöt henkilötasonostimella, nurmikonhoito, lumen auraus, harjaus sekä linkous, lehtien ja pölyn harjaustyöt, urakiskojen imuharjaus ja ainutlaatuisen Piakon vaihtolavaratkaisun ansiosta myös hätätilanteissa tarvittava pelastus- ja raivauskontti saadaan minuuteissa mukaan”, korostaa Huttunen.

Varikon kolmen kilometrin rataosuus ja sen 1,6 kilometrin katettu osa takaavat kattavien ja monipuolisten testaustoimenpiteiden suorittamisen kaikissa olosuhteissa.

”Luonnollisesti tärkeää on myös Unimogin tehokkuus, mikä takaa ripeät siirtymät. Kiskoajoon vaihtaminen sujuu helposti ja automatiikka vaihtaa samalla esimerkiksi valo- ja äänimerkkijärjestelmät rataliikenteen vaatimuksia vastaavaksi. Ajonopeus kiskoilla on maksimissaan 50 km/h kumpaankin suuntaan ja ohjattavuutta sekä tarkkuutta helpottaa molemminpuolinen ohjausmahdollisuus. Unimogia voidaan hallita myös radio-ohjauksella, kamerajärjestelmät lisäävät turvallisuutta ja suurteho-hydrauliikka takaa työlaitteiden optimaalisen tehokkuuden. Käytännön työtehtävät tulevat luonnollisesti kertomaan paljon tarvittavista lisäominaisuuksista ja Unimogin optiomahdollisuudet tarjoavatkin helpot kehitysmahdollisuudet”, lisää Heinonkoski.

Veho vastaa haasteeseen

Yksityiskohdissaan huikean laaja ja monta alan eri toimijaa sisältävä Unimog-kokonaispaketti saatiin Vehon myyntipäällikkö Risto Eräsen vankalla asiantuntemuksella kasaan ja ainutlaatuinen yksikkö esittäytyy Tampereella ensi vuoden alussa.

Keväällä toimitettavan Unimogin huikea monikäyttöisyys on vaatinut luonnollisesti myös koneen toimittajalta ammattitaitoa, erikoisosaamista ja ennen kaikkea valtavasti työtunteja. Urakan takaa löytyy Vehon myyntipäällikkö Risto Eränen, joka kertoo Unimog-projektin olleen työllistävän ja samalla myös erittäin mielenkiintoisen. ”Prosessi vaati korkeaa ammattitaitoa ja esimerkiksi ratatyökoneita koskevien säännöstöjen sekä teknisien vaatimuksien hallintaa. Vaikka Daimler toimittaakin vuodessa maailmalle noin 150 Unimog-radanhoitoyksikköä, on Tampereelle toteutettava versio oma uniikki yksilönsä esimerkiksi monipuolisen varustelunsa ansiosta”, kertoo Eränen.

”Projekti alkoi Tampereen Raitiotien asiantuntijoiden kertoessa kunnossapidon tehtävistä sekä vasteajoista työtehtävien välillä. Tämän pohjalta alkoi perinpohjainen suunnittelu- ja selvitystyö, jonka teknisten yksityiskohtien tarkkuudesta kertoo tarjouksen kasvaminen monien satojen sivujen mittaiseksi. Sopimuksen solmimisen jälkeen alkoi Unimogin räätälöinti ensin tehtaalla, jossa asennettiin esimerkiksi vakautta lisäävä ja päällirakenteiden vaihtoa nopeuttava hydropneumaattinen jousitusjär-jestelmä. Saksasta kone siirtyi Piako Oy:n ammattilaisten käsiin Naarajärvelle, missä Unimog varustettiin uniikilla vaihtolavajärjestelmällä. Järjestelmä mahdollistaa yhden henkilön suorittamat päällirakenteiden vaihdot nopeasti, mutta samalla turvallisuutta vaarantamatta. Piakolta Unimog palasi Saksaan, jossa kone on tällä hetkellä yksityiskohtaisessa erikoisvarustelussa ja lopullinen luovutus Tampereelle tapahtuu aikataulun mukaisesti”, Eränen lisää.

Vuokralaite työ- ja koulutustehtävissä

Vossloh HSG-City on pohjoismaiden ensimmäinen tämän kokoluokan kiskonhiontalaite. Tampereella kiskoverkosto käydään läpi noin kerran kuukaudessa ja kulumia poistamalla äänitaso sekä matkustusmukavuus paranevat ja turvallisuuden taso säilyy.

Tampereen Raitiotien tilaama Unimog toimitetaan ensi vuoden alussa, mutta jo nyt Unimog-työskentely on Tampereella vauhdissa. ”Saimme Veholta vuokrakoneeksi Unimog Road-Railerin, jota käytetään lähinnä koulutukseen, vaunujen siirtoihin sekä Vossloh HSG-hiontavaunun vetoon. HSG-kiskonhiontavaunun käytön oppiminen onkin hyvin tärkeää, sillä kiskojen hyväkuntoisuus on oleellisen tärkeää niin matkanteon luotettavuuden, turvallisuuden sekä matkustusmukavuuden kannalta. Kymmenen tonnin akselipaino laittaa kiskot kovalle koetukselle ja mahdolliset ongelmat kertautuvat kovassa paineessa nopeasti. Nyt käynnissä oleva perusteellinen testaus- ja koulutustoiminta antaakin meille valmiudet suoriutua meille asetetuista kovista toimintavaatimuksesta kaikissa olosuhteissa raitioliikenteen lopullisesti käynnistyessä ensi vuoden elokuussa”, Huttunen päättää.


Katso video hiontatyöstä:


Tampereen Raitioliikenne:

11/2016: Päätös rakentamisesta

3/2017: Rakennustyöt käynnistyvät

5/2017: Ensimmäiset kiskoasennukset

9/2017: Varikon valmistavat rakennustyöt alkavat

10/2018: Raitiovaunujen ulkomuoto ja väri paljastetaan

12/2018: Raitiovaunujen valmistus alkaa Kajaanissa

4/2019: Liikennöitsijäksi valitaan VR-Yhtymä

9/2019: Ensimmäiset raitiovaunuliikennevalot asennetaan

12/2019: Varikko valmistuu

2/2020: Testivaunu saapuu Saksasta

3/2020: Koeajot alkavat

5/2020: Ensimmäinen Skoda-raitiovaunu saapuu Kajaanista

4/2021: Kaupallinen koeliikenne alkaa

8/2021: Raitiovaunuliikenne alkaa 9.8.


Unimog U430 Road-Railer

Moottorin teho: 220 kW/299 hv

Vääntömomentti: 1200 Nm

Moottorin tilavuus: 7698 cc, kuusisylinterinen

Akseliväli: 4200 mm

Ajonopeus radalla: 50 km/h

Ajonopeus tiestöllä: 90 km/h

Hydrostaattinen voimansiirto

Hydropneumaattinen jousitusjärjestelmä

Automaattinen EAS-vaihteisto

Vario Pilot -ohjausjärjestelmä

Radio-ohjaus

Kiskopyörien automaattinen paineenvalvonta ja säätö

SIFA-järjestelmä (kuolleen miehen kytkin)

Mitas-erikoisrenkaat (soveltuvat kisko- ja maantieajoon)

Laaja työlaitehydrauliikka etu- ja takaulosotolla

Suurtehohydrauliikka

Seitsemän kameran kamerajärjestelmä

Kolme vetokitaa

Hydrauligeneraattori 230/400 V virran tuottoon

Henkilötasonostin

Pelastus- ja raivauskontti

Kappaletavaralava, lumiaura ja lumiharja hydraulisella sivusiirrolla, kuormaava lumilinko, kattava nurmiradan kunnossapitolaitteisto


Škoda ForCity Smart Artic X34

Istumapaikat yhteensä: 104 (kiinteät 64/ kääntöistuimet 40)

Vapaa lattiatila: 50.1 m2

Matkustajakapasiteetti yhteensä: 364

Pituus: 37.3 m

Leveys: 2.65 m

Korkeus: 3.6 m

Taarapaino: 56.8 t

Käyttöjännite: 750 V

Raideleveys: 1 435 mm

Akseliväli: 1 800 mm

Suurin sallittu akselipaino: 10 t

Pienin kaarresäde: 25 m

Suurin nopeus / suurin liikennöintinopeus: 80/70 km/h

Telikäytöt: neljä yksikköä

Vetäviä akseleita: kahdeksan, kaikki akselit vetävät

Ajomoottoriteho: 560 (8 x 70) kWLue myös: VR Track pilotoi Unimogia


Lue seuraavaksi