Uutiset

Kuljetuskalusto

Eilola nostaa ja Kruunusillat-hanke etenee

Porvoolainen Eilola Logistics on lähes 40 vuoden aikana kasvanut merkittäväksi nostosalan toimijaksi, joka työllistää monipuolisissa tehtävissään 35 alan ammattilaista. Tehokas, joustava ja turvallisuutta korostava yritys tunnetaan osaamistasostaan, ja sen puoleen käännytään työkohteen ollessa erityisen vaativa tehtävien tai sijainnin vuoksi. Valtakunnankin tasolla erittäin merkittävä Kruunusillat-hanke on hyvä esimerkki tämän kaltaisesta projektista, jossa vaaditaan alan parasta osaamista ja laatua niin siinä mukana olevilta yrityksiltä kuin heidän käyttämältään kalustolta. Eilola Logistics varmistaakin projektin sujuvuuden haastavissa Helsingin Hakaniemen oloissa Fassi-nosturin, Scania-kuorma-auton sekä MAX Trailer -lavetin avulla.

Ammattilaisten asialla ollessa vaativatkin projektit sujuvat aikataulujen mukaisesti. Kruunusilta-hankkeen eteenpäin viennistä vilkkaalla Hakaniementorilla ovat vahvasti mukana Eilola Logisticsin Topi Rimpiläinen, Teemu Vilonen ja Ossi Vilenius sekä NRC Group Finlandin Jerry Löytölä.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemeen vuonna 2027, jolloin samalla syntyy uusi merellinen reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tämänkaltaisen, keskellä vilkkainta Suomea suoritettava projekti herättää luonnollisesti valtavasti huomiota kaikkien alueella asuvien tai liikkuvien osalla, ja hankkeessa mukana olevien yrityksiin sekä henkilöihin kohdistuu harvinaisen paljon huomiota. Konepörssille tarjoutuikin mainio tilaisuus katsoa tilannetta myös suorittavan sektorin puolelta, kun Eilola Logisticsin sekä NRC Group Finlandin ammattilaiset valaisivat projektin suorittamista vilkkaassa Hakaniemen kaupunginosassa.

Haastavissa olosuhteissa turvallisuus korostuu

Kruunusillat-allianssin osapuoli NRC Group Finland Oy näyttelee merkittävää roolia kokonaishankkeen onnistumisessa. NRC:n tekninen asiantuntija Jerry Löytölä on ollut projektissa mukana jo vuosia, ja Hakaniemen raitiotieasennuksessa hän toimii tiiviissä yhteistyössä Eilola Logisticsin ammattilaisten kanssa.

Scania takaa Fassi F1150 -nosturille vakaan työalustan ja nostot tapahtuvat hallitun vakaasti kaikissa olosuhteissa. Lähes 32 metrin ulottuvuuden ja vankan nostokyvyn ansiosta siirtojen määrä jää työkohteessa minimiin.

”Kruunusillat-hanke on ollut erittäin mielenkiintoinen, mutta samalla hyvin vaativa projekti ja esimerkiksi Nihdin ja Korkeasaaren yhdistävän Finkensillan rakentaminen laittoi ammattitaitomme koetukselle. Ahtaat olosuhteet, kova liikenne ja myös vaihtelevat tuuliolosuhteet piti huomioida tarkoin, ja olemmekin hyvin tyytyväisiä suoriutumiseemme niin aikataulujen, taloudellisten tekijöiden ja turvallisuuden kannalta. Aktiivisuutemme esimerkiksi turvallisuusnäkökohdissa on onnistunut hienosti ja vakavien tapaturmien määrä on pysynyt nollassa koko hankkeen ajan. Samalla täytyy antaa tunnustusta myös suurelle yleisölle, joka mielenkiinnosta huolimatta on seurannut projektia turvallisen välimatkan päästä”, kiittelee Löytölä.

”Tämän tasoisessa projektissa on myös ensiarvoisen tärkeää löytää oikeat yhteistyökumppanit, joita yhdistää NRC:n kanssa samankaltainen arvomaailma ja asenne urakointiin. Eilola Logistics täyttääkin nämä vaatimukset niin työn laadun, aikataulujen pitävyyden sekä turvallisuuden kannalta. Eilolalla osataan ennakoida tulevien tehtävien aikataulutus ja vaadittavan kaluston määrä sekä laatu, mutta samalla myös välillä väistämättömiin yllätyksiin osataan reagoida ripeästi. Olemmekin kaiken kaikkiaan edellä aikatauluamme, ja Eilolalla onkin merkittävä osuus esimerkiksi raiteiden rakentamisen päiväkohtaisten ennätysten jatkuvaan parantumiseen”, Löytölä lisää.

Eilola tekee mitä lupaa

Eilola Logistics on tunnettu erityisesti asennusnostojen erikoisosaajana, jolta hoituvat alan vaativimmatkin tehtävät esimerkiksi kaupunkien keskustoissa tai ahtaissa tehdasympäristöissä.

Teemu Vilosen osaavissa käsissä Fassi siirtää raskaatkin materiaalit tarkasti paikalleen. Etukäteisvalmistelujen ansiosta siirrettävien kohteiden paikat ovat valmiiksi merkittyjä ja prosessi sujuu hyvässä rytmissä.

”Eilolan strategian mukaisesti panostamme voimakkaasti kokonaispalveluun, joka sisältää koko prosessin suunnittelusta toimenpiteisiin ja vaadittaviin jälkikäsittelyihin. Tämä takaa isojenkin projektien aikataulujen sekä kustannusarvioiden pitävyyden, ja toimintatapamme onnistumisesta kertovat omaa kieltään pitkäaikaiset asiakassuhteet”, kertoo Eilola Logisticsin toimitusjohtaja Topi Rimpiläinen.

”Ymmärrämme myös hyvin, että käytettävän kaluston täytyy soveltua työtehtäviimme tarkoin niin tehokkuuden kuin kokoluokkien osalta, ja panostamme myös kalustohankintojemme yhteistoimivuuteen. Hakaniemessä ahkeroiva Scanian, MAX Trailerin ja Grutech Oy:n maahantuoman Fassin kokonaisuus on hyvä esimerkki, sillä kokoonsa nähden tehokas ja ulottuva yksikkö suoriutuu tehtävistään vaivatta, ja on myös muuntautumiskykynsä ansiosta monikäyttöinen projektitehtävien vaihtuessa”, Rimpiläinen lisää.

Kuljettaja tärkein voimavara

Eilola on tunnettu henkilökuntansa ammattitaidosta ja heistä pidetään myös hyvää huolta, mikä näkyy pitkissä työsuhteissa.

”Karkeasti tiivistettynä kalusto on vain kasa rautaa, jonka hyödyntämiseen vaaditaan osaavaa työvoimaa. Panostamme tarkkoihin rekrytointeihin ja osaavien henkilöiden löydyttyä koulutamme heidät perusteellisesti, mikä takaa tehokkuuden ja turvallisuuden varsinaisten työtehtävien alettua. Kuljettajien mielipidettä kuunnellaan jatkuvasti ja he ovat myös vahvasti mukana uusia kalustohankintoja suoritettaessa”, korostaa Eilolan palvelupäällikkö Ossi Vilenius.

”Kuljettajien näkemys on mukana myös Hakaniemessä käytettävässä yhdistelmässä, mikä näkyy esimerkiksi valaistuksessa, laatikostojen, liukuesteiden ja sidontapisteiden sijainnissa ja määrässä. Tässä vaiheessa täytyy antaa kiitosta myös järvenpääläiselle OK-Konehuollolle, jonka Jukka Lainion osaavissa käsissä kokonaisuus on räätälöity tarkoin vaatimuksiamme vastaavaksi”, lisää Vilenius.

Fassilla homma toimii

Hakaniemessä vaativia nostotoimia suoritti Eilolalla nelisen vuotta työskennellyt Teemu Vilonen.

Nosturin alustan varustelussa on Eilolan toiveet huomioitu tarkoin. Esimerkiksi laatikostojen, valaistuksen ja askelmien sijoitus on räätälöity yksilöllisesti. Kiinnityspisteiden suuri määrä sekä pintojen karhennus antavat lisäturvaa vaativiin tehtäviin.

”Auton, nosturin ja lavetin yhdistelmä on kokoonsa ja tehoonsa nähden ketterä, sillä monilla vastaavilla kokonaisuuksilla perille pääsy ahtaisiin puomien ja aitojen välille olisi tuottanut vaikeuksia. Nosturina Fassi on minulle jo ennestään tuttu nosturimerkki, ja odotukset uutuudelle olivat hyvin korkealla. Fassi F1150 -nosturin 115 tonnimetrin kokoluokka ja 32 metrin maksimiulottuvuus soveltuvat tehtäviimme hyvin ja nostovoimaa on mukavasti vielä maksimiulottuvuuksissa. Nosturin hallintalaitteet ovat selkeät ja tarkkuus riittää myös erityistä huolellisuutta vaativiin tehtäviin, kuten raitiotien rakentamisen moniin kohteisiin. Luonnollisesti myös NRC:n ammattilaisten kanssa etukäteen tehdyt huolelliset työsuunnitelmat helpottavat urakointia ja lisäävät turvallisuutta”, kertoo Vilonen.

”Kruunusilta-hankkeen urakat ovat varmasti vaativimmasta päästä työurani aikana, mutta Eilolan periaatteiden mukaisesti olen saanut tarkan koulutuksen ja ajantasaiset ohjeet projektin suorittamiseen. Eilola onkin työpaikkana mainio, sillä tiedonkulku on nopeaa sekä avointa, ja apua saa ja kehtaakin pyytää aina tarvittaessa. Nämä toimintatavat ovat varmasti vaikuttaneet minun ja muiden Eilolan kuljettajien hyvinvointiin, ja tämä näkyy varmasti myös asiakaskunnalle työn laadukkuutena ja aikataulujen pitävyytenä”, päättää Vilonen.

Lue seuraavaksi