Uutiset

Kuljetuskalusto

Loppukesän rankkasateet kurittivat maantieverkkoa


Artikkelikuva: Sortunut tie


Poikkeuksellisen sateinen elokuu aiheutti monin paikoin vaurioita maanteillä. Rankkasateet, tulvat ja muut sään ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään ilmastonmuutoksen edetessä, mikä haastaa teiden kunnossapitoa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi maan länsiosassa ja Lapissa satoi monin paikoin jopa kaksinkertainen määrä vettä tavanomaiseen elokuuhun nähden. Poikkeuksellisen sateinen loppukesä näkyikin myös maantieverkolla ympäri maan.

Vilkkaalla tieverkolla runsaiden sateiden ja suuren liikennemäärän yhdistelmä aiheutti paikoin muun muassa vaurioita päällysteissä oleviin paikkauksiin, minkä tienkäyttäjät ovat voineet havaita tien kuoppaisuutena.

”Runsaat sateet voivat vaurioittaa nopeasti päällysteitä ja tierakenteita, vaikka olemme tietoisesti panostaneet maanteiden kuivatukseen. Esimerkiksi paikkauksia pystytään korjaamaan pysyvästi vasta, kun tiet ovat täysin kuivia”, kertoo maanteiden hoidon johtava asiantuntija Otto Kärki Väylävirastosta.

Vähäliikenteisemmällä tieverkolla tulvavedet aiheuttivat osassa maata pahempiakin vaurioita: sortumia tai järveltä näyttäneitä kohtia tiellä oli ainakin Varsinais-Suomessa.

”Teitä jouduttiin sulkemaan tai niiden liikennettä rajoittamaan turvallisuussyistä, ja kunnossapidon urakoitsijat ahersivat väyliä takaisin ajokuntoon parhaansa mukaan. Onneksi pahemmilta henkilövahingoilta vältyttiin teiden sortumisten yhteydessä”, toteaa läntisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Katja Levola ELY-keskuksesta.

Infografiikka: Reikä tiessä ja tien kerrokset

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan ja sopeudutaan

Ilmastonmuutoksen etenemisen arvioidaan aiheuttavan tulevina vuosina yhä useammin elokuussa nähtyjä rankkasateita ja niiden seurauksena tulvia.

”Tienpitäjälle tilanne on haasteellinen, kun otetaan huomioon myös nykyinen korjausvelka ja kohonneet kustannukset. Ilmastonmuutokseen sopeutumista vahvistavaa työtä ja toimenpiteitä on Suomessa ja Väylävirastossa kuitenkin tehty jo pitkään”, sanoo maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Valtion hallinnoimille päällystetyille maanteille on määritetty korjausluokka sen mukaan, millainen tien merkitys on. Turvallinen liikkuminen turvataan koko tieverkolla, mutta päällysteiden kunnostustöissä painopisteenä ovat vilkasliikenteiset päätiet. Vähäliikenteisempää tieverkkoa kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan.


Lue seuraavaksi