Uutiset

Työkoneet

Onnistunut rahoitusratkaisu tuo turvaa tulevaisuuteen

Haastavasta taloudellisesti tilanteesta huolimatta kone-, laite- ja autokauppa käyvät maassamme edelleen kohtuullisen hyvin. Arvokkaat investoinnit ovatkin edellytys talouden pyörimiselle, ja samalla niiden toteuttamiseen kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota. Puhtaan käteiskaupan määrä on nykyään matala, ja erilaiset osamaksu-, rahoitus- tai leasingratkaisut kiinnostavat suurinta osaa investointeja tekeviä osapuolia. Pankkien lisäksi maassamme on runsaasti erilaisia rahoitus- ja leasingalalla toimivia yrityksiä, ja sopivimman yksilöllisen ratkaisun löytämiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa.

Varsinkin isompaan kone-, laite- tai autoinvestointiin ryhtyessä omien tarpeiden tarkka analysointi on ensiarvoisen tärkeää. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi hankinnan arvioitu takaisinmaksuaika, mahdollisen omarahoitusosuuden eli käsirahan määrä, mahdollisen vaihtokoneen, laitteen tai auton arvo, korkotaso, jäännösarvon suuruus, hankinnan mahdollinen uudelleen vuokraus tai eteenpäin myynti, maksuohjelman muutosmahdollisuudet kuten lyhennysvapaat sekä oman luottoluokituksen taso. Alan ratkaisuja tarjoavien yritysten ammattitaito on maassamme onneksi korkea, joten apua oikean ratkaisun löytämiseen on helposti saatavilla.

Lähtökohdat kunnossa

Uutta investointia tehtäessä kannattaa ehdottomasti jo etukäteen tarkoin selvittää omat resurssit pitkällä tähtäimellä. Rahoitusta antavat yritykset suorittavat tarkat luottokelpoisuuden arvioinnit, ja esimerkiksi luottoluoki­tuksella ja vakuuksien määrällä on suuri merkitys. Edullisin vaihtoehtohan olisi luonnollisesti käteiskauppa, mutta merkittävissä investoinneissa on luonnollista, että osamaksukauppa tai rahoitus ovat loogisempia vaihtoehtoja useimmissa tapauksissa.

Käsirahan osuus on yleensä vähintään noin 20–30 prosenttia ja usein mahdollisen vaihtokoneen, -auton tai -laitteen arvo riittää kattamaan tämän osuuden. Kannattaa myös muistaa, että osamaksulla hankittu kone, auto tai laite liitetään aina yrityksen omaan taseeseen ja siitä voi tehdä normaalit poistot. Hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää heti toimitushetkellä.

Leasing ja vuokraus varteenotettavia vaihtoehtoja

Maassamme toimii useita luotettavia leasingyhtiöitä, joilta voi saada nopeallakin aikataululla yksilöllisiä rahoitusratkaisuja. Leasingissa sovitaan esimerkiksi vuokrauksen pituus, kuukausierän suuruus, mahdollisen palautuksen ehdot, lunastusmahdollisuudet, jäännösarvon määrittelyperiaate sekä leasingkauden jatkamisen ehdot. Käteis- ja osamaksukaupasta poiketen leasinghankintaa ei kirjata yhtiön taseeseen, vaan maksuerät kirjataan vuokrakuluiksi tuloslaskelmaan. Vuokramaksut ovat verotuksessa alv-vähennyskelpoisia. Varmuutta urakointiinsa kaipaavalle sopiva ratkaisu voi olla puolestaan huoltoleasing, jossa kuukausivuokraan sisältyvät huoltokustannusten ohella yleensä myös äkillisen rikkoutumisen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.

Vuokraustoiminta on puolestaan kohtuullisen riskitön vaihtoehto, kun on tarvetta esimerkiksi lyhytaikaiselle käytölle tai urakan aikataulu ei ole tarkkaan tiedossa. Tällöin vuokrauksella vältetään arvokkaat investoinnit ja samalla saadaan omien asiakkaiden vaatimukset täytettyä sopimusten mukaan. Vuokrattavien koneiden, autojen ja laitteiden valikoima on myös kasvanut vauhdilla, ja vuokraamoiden lisäksi monella maahantuojilla on jo nyt tarjolla hyvinkin monipuolinen valikoima vuokrakalustoa.

Suomen rahoitusratkaisujen tilanteesta tarkin kuva on luonnollisesti alan palveluita tarjoavilla yrityksillä, ja kutsuimme heitä vastaamaan alan ajankohtaiseen tilanteeseen. Seuraavassa kysymykset ja saadut vastaukset.

1.                   Kuinka tärkeää kone/autokaupan rahoittamisessa toimiminen on yrityksellenne?

2.                   Minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja tarjoatte kone/autokauppoja suunnitteleville asiakkaillenne?

3.                   Minkä suuruista käsirahaa prosenteissa edellytätte osamaksurahoituksessa? Käykö vaihtokone/auto yleensä käsirahaksi? Minkä pituisia osamaksukaupassa sopimuskaudet yleensä ovat?

4.                   Mikä on tällä hetkellä vallitseva korkotaso ja onko rahoituksen saaminen hankaloitunut paljon?

5.                   Sama rahoitusleasingin kohdalla. Minkä pituisia leasingsopimuksia yleensä tehdään. Otetaanko leasingin yhteydessä mahdollinen vaihtokone/auto vastaan jollain tavalla?

6.                   Jaetaanko vuokraerät yleensä tasaeriin ja käytetäänkö mahdollisesti ensimmäistä tai viimeistä suurempaa erää? Miten kaupan kohteiden kanssa menetellään, kun sopimuskausi on ohi?

7.                   Mitkä ovat mielestänne osamaksun/rahoitusleasingin edut/haitat toisiinsa nähden? Millä perustein asiakkaan kannattaa tehdä valinta?

8.                   Onko laadittuihin osamaksu-/rahoitusleasingsopimuksiin mahdollista hakea muutoksia sopimuskauden aikana, esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia?

9.                   Onnistuuko käytettyjen kone/autokauppojen rahoitus/leasing? Entäpä yrittäjältä toiselle tehdyt kaupat?

10.                 Miten asiakkaidenne sopimukset jakautuvat tällä hetkellä? Onko esimerkiksi suora rahoitus tai leasing noussut suosiossa?

11.                 Miksi asiakkaan kannattaa valita juuri teidän rahoituspalvelunne?

12.                 Sana vapaa. Onko jotain muuta, mitä haluatte tässä yhteydessä tuoda julki asian tiimoilta? Onko palveluidenne joukossa esimerkiksi jotain, jota tässä kyselyssä ei käsitellä?

AARI RAHOITUS:

Liiketoimintajohtaja Mika Heino

1. Aari Rahoitus Oy on pelkästään raskaan kaluston rahoittamiseen keskittynyt palveluyhtiö, joten luonnollisesti se on tärkeää.

2. Osamaksu ja leasing. Koneliikkeiden kautta hankittavat koneet tai autot, sekä yrittäjien väliset kaupat. Ulkomailta hankittavien kohteiden rahoitukset. Päättyvien sopimusten jatkorahoitukset.

3. Osamaksussa käsiraha alkaen 10 %, mutta pääsääntöisesti käsiraha noin 20 %.

Vaihtokone käy käsirahana (hyvityshinta – rahoitusvelka). Mikäli vaihtokoneen hyvityshinta on erityisen suuri suhteessa vaadittuun käsirahaan, voidaan yritykselle tulouttaa osa vaihtokoneen hinnasta kassaan. Sopimuskaudet yleensä 12–72 kk.

4. Rahoituksen peruskriteerit eivät ole muuttuneet ja myönteiseen luottopäätökseen vaikuttavat edelleen: yrityksen historia, kannattavuus, maksutapa, oma pääoma (varat-velat) ja rahoitettavan pääoman koko suhteessa yrityksen liikevaihtoon. Yrittäjä itse tuntee parhaiten yrityksensä ja sen tärkeimmät vahvuudet (oma sitoutuminen, työntekijät, osaaminen, asiakassuhteet jne.), mutta nämä asiat eivät välttämättä korostu yrityksen tunnusluvuissa/luottoluokituksessa. Tämän takia luottohakemukselle olisi tärkeää saada ”tarina numeroiden takana”, jotta luottopäättäjä osaa katsoa esimerkiksi taloustietoja/tunnuslukuja oikeassa valossa.

Rahoituskorkoon vaikuttaa yleinen korkotilanne(markkina), sekä asiakkaan/kohteen tiedot. Tällä hetkellä suurin osa rahoituskoroista osuu haarukkaan 5–6,5 %.

5. 12–72 kk riippuen asiakkaan käyttöasteesta ja onko rahoitettava kohde uusi vai käytetty. Vaihtokoneen nettohyvitys (hyvityshinta – mahdollinen rahoitusvelka) käy ensimmäisenä eränä tai ensimmäisenä suurempana vuokrana. Mikäli vaihtokoneen hyvityshinta on erityisen suuri suhteessa vaadittuun ensimmäiseen erään tai ensimmäiseen suurempaan vuokraan, voidaan yritykselle tulouttaa osa vaihtokoneen hinnasta kassaan.

6. Rahoituksia tehdään tapauskohtaisesti tasaerin, sekä ensimmäisellä suuremmalla erällä. Leasingissa on lähtökohtaisesti aina viimeinen suurempi erä (jäännösarvo). Asiakas voi lunastaa kohteen tai osoittaa sille ulkopuolisen ostajan.

7. Kysymykseen mitkä ovat edut tai haitat, ei ole yksiselitteistä vastausta. Jokaisen yrityksen tilanne on uniikki ja rahoitusten pitäisi palvella kokonaisuutta: Onko toiminta kasvussa vai vakiintunut? Onko tulossa sukupolvenvaihdos? Onko suunnitteilla yrityskauppa?  Asiakkaan kannattaa rahoitusta suunniteltaessa kertoa avoimesti yrityksen tilanteesta, kohteen oletetusta käyttöiästä, koneella tehtävän työn luonteesta ja tuottavuudesta sekä tulevaisuuden investointitarpeista, jolloin voidaan antaa mielipide, minkä tyyppinen rahoitus asiakkaalle voisi tilanteessa parhaiten sopia. Kokemuksen mukaan yritysten suurimmat päivittäiset haasteet liittyvät kassan hallintaan ja oikeilla rahoitusratkaisuilla on myös tässä asiassa iso rooli.

8. Kyllä on. Lähtökohta joustoihin on luonnollisesti sillä, miten asiakas on hoitanut siihenastiset velvoitteensa, joten tilanteen tullessa eteen, kannattaa asian kanssa olla ajoissa liikkeellä.

9. Kumpaankin kyllä ja rahoitamme myös yrittäjien välistä kauppaa.

10. Tällä hetkellä rahoitukset jakautuvat aika lähelle tasan, mutta jos tarkastellaan asiaa viimeisen viiden vuoden ajalta, niin leasing on kasvattanut osuutta huomattavasti. Rahoitusmuodoissa on vaihtelua myös toimialoittain. Maanrakennuspuolella leasing on jo vakiintunut rahoitusmuoto ja jopa yleisempi kuin osamaksu.  Kuljetuspuolella on oltu perinteisesti osamaksumiehiä, mutta leasingin suosio on noussut uuden yrittäjäpolven myötä ja kasvaa edelleen. Maataloudessa otetaan vasta ensi askeleita leasingin suhteen, mutta varsinkin nyt, kun tiloja on alettu yhtiöittämään, niin leasing on tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. On varmaan luonnollista, että vanhempi sukupolvi tekee asioita pitkälti totuttujen tapojen mukaan, ja nuorempi taas on utelias ja katsoo asioita ehkä vähän avoimemmin.

11. Meiltä saa henkilökohtaista palvelua. Kuuntelemme asiakkaan tarpeen, jonka jälkeen mietimme yhdessä asiakkaan kanssa parhaan ratkaisun, joka palvelee yrityksen kokonaistilannetta nyt ja jatkossa. Asiakasyrityksen tämänhetkinen tilanne saattaa olla sellainen, että rahoitusta ei voida myöntää, mutta kerromme millä asioilla ja askelmerkeillä tilanteen saisi korjattua, jotta investointi onnistuu myöhemmin tulevaisuudessa.

12. Myös rahoitukseen liittyvissä asioissa pätee vanha viisaus: kysyvä ei tieltä eksy. Meille kannattaa soittaa, vaikka investointi olisi vasta suunnitteluvaiheessa, sillä neuvomme mielellämme yrittäjiä kaikissa investointeihin liittyvissä asioissa. Erityisesti uusien yrittäjien voi olla vaikea saada tietoa ihan perusasioista: hyvän tilitoimiston merkitys yrityksen toiminnassa, miten hoitaa taloushallinto, niin ettei yrityksen maksutapatietoihin tule tahattomia merkintöjä, miten luottoluokittajat toimivat ja miten he arvottavat yrityksiä, onko vanhanliiton ”verosuunnittelusta” enemmän haittaa, kuin hyötyä jne.

Puhelin vaan rohkeasti käteen, niin voidaan hämmästellä näitä asioita porukalla…

AR-RAHOITUS:

Toimitusjohtaja Jussi Rasku

1. AR-Rahoitus on nimensä mukaisesti rahoitustoimintaan erikoistunut alan edelläkävijä

2. AR-Rahoitus ja AR-Leasing vaihtoehtojen lisäksi teemme lyhytaikaisia luototuksia asiakkaidemme hetkellisiin tarpeisiin.

3. Meillä omarahoitusosuudet ja vakuudet neuvotellaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

4. Korkotaso on ollut kovassa nousussa, mutta itse emme ole nostaneet rahoitustemme korkoa, tässäkin mennään pitkällä tähtäimellä.

5. Emme tee konekauppaa emmekä ota vaihdokkeja. Toimimme ainoastaan rahoittajana pois lukien ulkomailta asiakkaalle tilauksesta toimitettavat kohteet.

6. Emme ole kangistuneet kaavoihin, vaan kaikki rahoitukseen ja sen takaisinmaksamisen ehdot ovat neuvoteltavissa.

7. Merkittävä ero rahoituksen alussa on alv-osuuden hyödyntäminen koko kauppahinnasta, leasingrahoituksessa se toteutuu vasta kuukausivuokrien yhteydessä.

8. Kaikki on aina neuvoteltavissa

9. AR-Rahoitus voidaan toteuttaa myös yrittäjien väliseen kauppaan eikä myyjällä tarvitse olla kanssamme sopimusta rahoittamisesta. AR-Rahoitus alan edelläkävijänä eroaa tosiaan muista rahoituslaitoksista tuossakin tilanteessa. Myös ulkomailta tuotaviin kohteisiin saa meiltä rahoituspäätöksen etukäteen ennen tuontia.

10. Ei ole ollut nähtävissä mitään selkeitä muutoksia kumpaankaan suuntaan.

11. AR-Rahoitus eroaa muista rahoituslaitoksista helppoutensa ja nopean päätöksen teon ansiosta, emme ole kaavoihin kangistuneita jättiläisiä.

AR-Rahoitus mahdollistaa myös vuosimalliltaan vanhempien arvokkaiden kohteiden rahoittamisen.             

12. AR-Rahoitus voidaan toteuttaa muista rahoituslaitoksista poiketen myös vaikkapa rekisteröimättömiin kilpa-autoihin, iältään tai vuosimalliltaan vanhempiin mutta kuitenkin kalliisiin kohteisiin tai muihin erikoisempiin tarpeisiin. Rahoitamme myös kiinteistöt, hallit, Huvilat, jne.

IKANO BANK:

Myyntijohtaja Joel Liski

1. Kone- ja autokauppa on Ikano Bank Suomen ydinliiketoimintaa. Suurin osa Ikanon rahoituksista on näiltä aloilta ja näistä kohteista, ja koko organisaation osaaminen on erityisen vahvaa näissä.

2. Ikanon jokainen Leasing-rahoitus tehdään yrityksille kolmikannalla: asiakas, myyjäliike ja Ikano. Myyjäliike myy kohteen asiakkaan sijasta Ikanolle, Ikano ostaa kohteen myyjäliikkeeltä asiakkaan puolesta, asiakas ja Ikano astuvat Leasing-sopimukseen, jossa Ikano vuokraa kohteen asiakkaalle ja asiakas saa käyttöoikeuden rahoitettuun kohteeseen Leasing-sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti kuukausierää vastaan. Ikano omistaa kohteen rahoitussopimuskauden ajan.

Ikanon tarjoaman leasingin alla on erilaisia vaihtoehtoja. Perinteisemmän Rahoitusleasingin (jäännösarvovastuu asiakkaalla) lisäksi tuotevalikoimasta löytyy Vuokra (jäännösarvovastuu myyjällä) sekä Käyttöleasing ja Käyttövuokra, joissa rahoitetun kohteen kuukausieriin on sisällytetty ennalta määritettyjä palveluelementtejä, esimerkiksi ylläpito tai vuosihuollot.

3. Ikano ei tarjoa osamaksurahoitusta tällä hetkellä.

4. Ikano tarjoaa rahoituksiin tällä hetkellä SWAP-pohjaista kiinteää korkoa. Viimeisten kuukausien perusteella korkotaso vaikuttaisi saavuttaneen piikkinsä lokakuussa, sillä ohjauskorot ovat olleet pääsääntöisesti laskusuunnassa. Kaiken pohjalla on kuitenkin globaalin talouden massiiviset rattaat ja keskuspankkien linjaukset. Näistä tuntuu onneksi olevan aiempaa enemmän keskustelua mediassa, jolloin jokaisella on parempi mahdollisuus arvioida ja toisaalta myös arvata kehityssuuntaa.

Ikano on pitänyt riskipolitiikkansa stabiilina viimeiset vuodet. Hyväksymistasojen eli asiakkaan rahoituksen saamisen heilahtelut ovat olleet marginaalisia viimeisten viiden vuoden välillä. Hyväksymistasojen osalta vuosi 2023 oli hyvin vuoden 2022 kaltainen, mutta toisaalta nyt alkanut vuosi 2024 on lyhyen otannan perusteella jonkin verran edellä viime vuotta.

5. Ikanon keskimääräinen vuokra-aika on 50 kuukautta, joka heijastelee vahvasti sitä, minkälaisista rahoitetuista kohteista Ikanon tämänhetkinen lainakanta koostuu. Suurin osa rahoitetuista kohteista on karkealla jaottelulla keltaisia koneita ja raskasta kuljetuskalustoa. Asiakkaan toiveiden lisäksi itse rahoitettava kohde ja sen teknistaloudellinen käyttöikä määrittävät vuokra-ajan pituuden.

Ikano hyväksyy myös vaihtokohteet osana rahoituksia. Näissä tapauksissa asiakas myy vaihtokohteen myyjäliikkeelle, jonka maksaman hyvityksen asiakas voi halutessaan käyttää käsirahan tapaan rahoitettavaa määrää ja siten kuukausierää pienentävänä elementtinä.

6. Ikanon Leasingin kuukausierät ovat tasaeriä, pl. jäännösarvo, joka on rahoituksen viimeinen erä, ja jonka on tarkoitus heijastella kohteen arvioitua markkina-arvoa rahoituskauden päättyessä. Ikanon kaikissa leasing-rahoituksissa on jäännösarvo, josta on kuullut käytettävän myös termiä viimeinen suurempi erä. Jäännösarvo määritellään rahoitushakemuksen yhteydessä ja siihen vaikuttaa asiakkaan toiveiden lisäksi myös Ikanon sisäinen politiikka. Kohteiden arvonalenema ja arvioitu arvo voi poiketa toisistaan – esimerkiksi kuorma-auton suhteellinen arvo on viiden vuoden jälkeen lähtökohtaisesti paljon suurempi kuin kannettavan tietokoneen suhteellinen arvo  viiden vuoden jälkeen.

Joissain tapauksissa asiakkaan preferenssiin tai Ikanon luotonmyöntökriteereihin perustuen leasingrahoitukset voivat sisältää myös suuremman ensimmäisen erän, joka käsitellään Ikanon ruotsalaisen rahoitusjärjestelmän johdosta käsirahana. Rahoituksen kolmikantaan (asiakas, myyjäliike ja Ikano) perustuen myyjäliike veloittaa käsirahan asiakkaalta ennen kuin myy kohteen Ikanolle, jolloin myyty kohde ja siten rahoitettava määrä on käytetyn käsirahan verran matalampi ja siten kuukausierä alhaisempi.

Sopimuskauden päätyessä rahoitettavan kohteen kohtalo riippuu käytetystä rahoitussopimustyypistä.

• Rahoitusleasingissa asiakas kantaa jäännösarvovastuun sovitun rahoitussopimuksen ehtoihin perustuen. Asiakkaan tulee esittää Ikanolle kohteen potentiaalinen ostaja (yritys), jonka Ikano hyväksyy tai hylkää. Mikäli ostajaa ei ole tai sitä ei hyväksytä, sopimuskauden päätyessä Ikano lähettää jäännösarvolaskun asiakkaalle.

• Vuokrassa myyjäliike kantaa jäännösarvovastuun sovitun rahoitussopimuksen ehtoihin perustuen. Sopimuskauden päätyessä Ikano lähettää jäännösarvolaskun myyjäliikkeelle.

7. Verkkosivut ovat täynnä listauksia nyanssieroista, mutta näen aiheen enemmän preferenssiasiana. Oleellisimmat pohdittavat asiat ovat:

• Haluaako yritys omistaa kohteen vai ei ja onko todennäköistä, että vastaus on sama sopimuskauden päätyttyä kuin nyt.

• Mikä on yrityksen preferoitu tapa kirjanpidollisesti, taseeseen vai ei.

• Haluaako investointiin liitää palveluelementtejä vai ei.

• Onko yrityksellä mahdollisuutta tarjota lisävakuuksia ja toisaalta haluaako se käyttää lisävakuuksia. Leasingissa ei lähtökohtaisesti tarvitse muita vakuuksia, koska rahoitettava kohde toimii vakuutena. Osamaksun välttämätön ensimmäinen suurempi erä on pääoman sitomista, mutta toisaalta myös kuukausierää alentava tekijä. Saman voi tehdä halutessaan leasingissa.

8. Ikanon Leasing-sopimuksiin on mahdollista hakea maksukevennyksiä.

9. Ikano ei tarjoa tällä hetkellä rahoituksia yrittäjien välisiin kauppoihin.

10. Ikanolla ei ole sisäistä verrokkituotetta, joten vertailua ei voida tehdä. Ikanon leasingrahoitusten määrä on ollut kovassa kasvussa vuodesta 2019 eteenpäin, mikä kertoo, että leasing on nostanut huimasti suosiotaan.

Toisaalta leasingin eräs perimmäisistä tarkoituksista on helppous. Asiakkaan on helppo tehdä kokonaishankinta, joka sisältää itse hankittavan kohteen lisäksi esimerkiksi siihen liitettyjä erinäisiä palveluita kuten ylläpitoa tai kausihuoltoja, vakuutuksen jne. kuukausierää vastaan. Tällöin investointi on helposti ymmärrettävä ja ennalta budjetoitu kokonaisuus. Investointiin liittyviä kontaktipisteitä ja palveluntarjoajia ei ole useita, eikä sotakassaa tarvitse jättää sukan varteen erinäisiä skenaarioita varten. Tätä ajatusta silmällä pitäen olen povannut Käyttöleasingin ja Käyttövuokran (markkinoilla käytetään myös termiä Huoltoleasing) suurempaa kasvua kuin mitä se on vielä ollut.

11. Leasing-rahoittajien tuotteiden ja ehtojen erot ovat Suomessa melko marginaalisia.

Ikanolle on tärkeää, että asiakas ymmärtää mitä on hankkimassa ja millä ehdoilla – toiminnan pitää olla reilua. Esimerkiksi pelkkää kuukausierää tuijottamalla voi kokonaisuudesta jäädä huomiota oleellisia komponentteja, kuten vuokra-aika tai jäännösarvo, jotka ovat itsessään myös kuukausierän suuruuta määrittäviä tekijöitä.

Lisäksi koko hankintaprosessin on oltava mahdollisimman sujuva: asiakkaan pitää tietää missä vaiheessa hakemus- ja sopimusprosessia mennään ja esimerkiksi sopimusdokumentaatio pitää olla helposti allekirjoitettavissa sähköisesti tai asiakkaan niin halutessaan myös fyysisesti.

JÄRVILEASING:

Myyntijohtaja Vesa Eskonheimo

1. Kumpikin liiketoiminta-alue on elintärkeää yrityksellemme.

2. Eri leasingvaihtoehtoja, Muutamia osamaksuja/vuosi (osamaksuja vain poikkeustapauksissa).

3. 10–30 % käsiraha osamaksurahoituksessa. Vaihtokone/auto käy yleensä käsirahaksi. Osamaksukaupan sopimuskaudet ovat yleensä 36–60 kuukautta.

4. 5–7 % korkotaso, rahoituksen saaminen on merkittävästi vaikeutunut.

5. Rahoitusleasingin leasingsopimukset yleensä 24–72 kuukautta. Mahdollinen vaihtokone/auto käy ensimmäiseksi eräksi.

6. Käytetään usein ensimmäistä ja lähes aina viimeistä suurempaa erää. Asiakas lunastaa kohteen, asiakas myy kohteen, kolmas osapuoli lunastaa kohteen, menee jatkovuokrille tai tehdään uusi leasingrahoitus.

7. Osamaksu tulee taseeseen ja siitä voi tehdä täydet poistot ja alvin saa kerralla takaisin sekä kohde käy vakuudesta. Leasingissa yleensä, mikäli ei kuulu IFRS-kirjanpitoon, pidetään taseen ulkopuolisena eränä (vaikuttaa positiivisesti vakavaraisuuteen), leasingvuokrat ovat yleensä kokonaan verotuksessa vähennettävä kulu. Mahdollisuus 100 %:n rahoitukseen, kohde käy vakuudesta. Listaamattomassa Oy:ssä pystyy nostamaan verotehokkaammin osinkoa, helpompi lisätä leasingrahoitukseen erilaisia lisäpalveluita ja alv-vähennys tehdään aina leasingerän yhteydessä. Mikäli tähtää pelkästään omistamiseen ja on käsirahaa, niin silloin osamaksu on hyvä ratkaisu. Mikäli haluaa vaihtaa kohteen säännöllisesti sekä hyödyntää monipuolisen ja verotehokkaan ratkaisun, niin silloin leasing on oiva ratkaisu.

8. Kyllä.

9. Kyllä onnistuu.

10. Käytännössä teemme pelkkää leasingrahoitusta.

11. Suomen suurin ja monipuolisin auto-, kone- ja yksityisleasingrahoitusta tarjoava yhtiö, kaikki saman yhteyshenkilön kautta paikallisesti, joustavasti ja nopeasti

12. Leasingpalvelut käsittävät lähes kaikki kohteet, joita vaan voidaan liisata (irtain omaisuus)

OP YRITYSPANKKI:

Rahoituspäällikkö Henriikka Härkönen

1. OP Ryhmässä rahoitetaan koneinvestointeja sekä osuuspankeissa, että meillä OP Yrityspankissa. Konerahoitukset ovat tärkeä osa OP Yrityspankin yritysluottoja. Lisäksi olemme Suomen johtava autojen osamaksurahoittaja.

2. OP Yrityspankissa on yritysasiakkaille tarjolla konerahoituksiin kohdevakuudellisia rahoituksia: investointirahoitusta/osamaksua ja rahoitusleasingia. Näissä rahoitustuotteissa rahoitettava kohde toimii yleensä rahoituksen ainoana vakuutena, jolloin reaalivakuudet säästyvät muihin tarpeisiin.

3. Pääsääntöisesti käsiraha tai vaihtokonehyvitys kattaa 20–30 % kohteen kauppahinnasta. Vaihtokonehyvitys käy käsirahaksi siinä missä käteinenkin, mutta on tärkeää muistaa huomioida vaihtokoneen arvossa rahoittajalle sen mahdollinen velka. Luottoaika on yleensä 2–6 vuotta.

4. Kiinteät pohjakorot ovat olleet jonkun aikaa pääsääntöisesti vaihtuvia korkoja edullisempia. Esimerkiksi kuuden kuukauden euribor on ollut tammikuun alussa keskimäärin noin 3,9 %, kun taas swap-korot ovat olleet jopa reilusti yli prosentin tätä halvempia. Sopimusten korkoa määrittelee kiinteä pohjakorko, tai vaihtuva viitekorko, johon lisätään marginaali.

5. Tyypillinen leasingin vuokra-aika on 3–6 vuotta. Vaihtokoneesta saatu hyvitys voidaan käyttää uuteen rahoitukseen suurempana 1. eränä.

6. Rahoitusleasingsopimuksella on määritelty kohteen jäännösarvo, josta vuokralle ottaja vastaa. Sopimuksen päättyessä voidaan sopia sopimuksen jatkamisesta, vuokralle ottaja voi myydä kohteen, tai lunastaa sen itselleen. Rahoitusleasingilla rahoitetaan tavanomaisesti 70–100 % koneen kauppahinnasta.

7. Osamaksussa yritys saa kirjanpidollisen omistusoikeuden rahoitettavaan kohteeseen, mikä mahdollistaa sen, että pääsääntöisesti kohteen hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää alv-laskelmassa. Osamaksulla rahoitetusta koneesta voi tehdä normaalit poistot. Myös poistot, korot ja kulut ovat kirjanpidossa vähennyskelpoisia kuluja.

Leasing on suomalaisessa kirjanpidossa taseen ulkopuolinen vastuu ja sopii sellaisten investointien rahoittamiseen, joita ei välttämättä haluta omistaa. Leasingissa vuokraan sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen. Vuokraerät taas ovat kuluja, jotka vähentävät verotettavaa tuloa. Nämä tulosvaikutukset suomalaisessa kirjanpidossa, IFRS-kirjanpidossa vuokrasopimukset kirjataan taseeseen, mikä muuttaa vuokralle ottajan kirjanpitokäytäntöä edellä mainitusta.

Osamaksussa omistusoikeus siirtyy asiakkaalle automaattisesti viimeisen osamaksuerän jälkeen. Rahoitusleasingissa jatkosta sovitaan erikseen rahoittajan kanssa. Osamaksua voidaan käyttää myös koneinvestoinneissa, joihin haetaan investointitukea.

Leasing ja investointirahoitus/osamaksu mahdollistavat investoinnin kulujen jakamisen pidemmälle aikavälille. Myös kirjanpitäjän ammattitaitoa kannattaa hyödyntää, kun pohditte eri rahoitusvaihtoehtoja investointiin.

8. Mahdollisista maksusuunnitelman muutoksista kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä rahoittajaan.

9. Rahoitamme myös käytettyjä koneita. Yrittäjältä toiselle tehtävien kauppojen rahoituksessa kannattaa olla yhteydessä oman alueen OP yritysrahoituksen yhteyshenkilöön.

10. Tällä hetkellä konerahoituksista noin 60 % rahoitetaan investointirahoituksella, kuitenkin leasingin suosio on tasaisessa kasvussa.

11. Yhteistyö asiakkaan, rahoittajan ja konekaupan välillä on tärkeää, jotta koneen rahoitus saadaan hoidettua sujuvasti. Teemme yhteistyötä kaikkien merkittävien koneiden maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa, mikä mahdollistaa vaivattoman rahoituksen hankinnan suoraan myyjäliikkeen kautta. Teetätimme äskettäin kolmannella osapuolella kyselyn rahoittajista myyjäliikekumppaneillemme, ja saimme arvion 46 suosittelua mittaavasta NPS-mittarista. Tulos oli tutkimuksen paras, mikä osoittaa myös myyjäliikkeiden arvostavan palveluitamme.

12. OP Ryhmään kuuluu myös Pohjola Vakuutus, mistä kannattaa kysyä vakuutustarjousta koneille ja kalustolle. Törmäillään kevään tapahtumissa!

SUOMI LEASING:

Eetu Leinonen

1. Kone- ja autokaupan rahoittaminen on meille paljon enemmän kuin vain liiketoimintaa; se on sydämen asia. Sitoutuminen ei pääty vain sopimuksen allekirjoittamiseen, vaan olemme tukemassa asiakasta koko rahoitussopimuksen ajan, tarjoten asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua.

2. Tarjoamme laajan valikoiman kone- ja autokauppoja suunnitteleville asiakkaillemme, ymmärtäen, että jokaisella asiakkaalla on omanlaiset tarpeet ja tavoitteet.

Rahoitusvaihtoehtoihimme kuuluvat:

Leasing: Tämä vaihtoehto sopii asiakkaille, jotka haluavat käyttää uusinta tekniikkaa, ilman suurta alkuinvestointia. Leasing tarjoaa joustavuutta ja mahdollistaa laitteiden vaihdon/lunastuksen sopimuksen päättyessä.

Osamaksu: Tämä on vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat omistaa koneen tai auton heti. Osamaksu mahdollistaa kustannusten jakamisen pidemmälle ajanjaksolle, tekee budjetoinnista ennustettavampaa ja helpottaa kassavirran hallintaa.

Huoltoleasing: Tarjoamme huoltoleasingin uusiin henkilö- ja pakettiautoihin. Pakettiin kuuluu aina huollot ja korjaukset, kesä ja talvirenkaat, kilometrit, sijaisauto ja tiepalvelu. Auton voi vaihtaa uuteen sopimuksen päättyessä.

Käyttöpääoma: Ymmärrämme, että likviditeetti on yritystoiminnalle tärkeää. Tarjoamme käyttöpääomarahoitusta auttamaan asiakasta hallitsemaan päivittäistä liiketoimintaansa tehokkaasti, varmistaen samalla, että heillä on varaa investoida kasvuun ja kehitykseen.

3. Osamaksurahoituksessa käsirahan suuruus vaihtelee tyypillisesti 5–30 % välillä rahoitettavan kohteen arvosta. Tämä määrittely riippuu monista tekijöistä, kuten kohteen tyypistä ja iästä.

Sopimuskausien osalta osamaksukauppojen pituus on yleensä 1–6 vuotta. Sopimuskauden pituus riippuu esimerkiksi kohteen arvosta, sen odotetusta käyttöiästä ja asiakkaan maksukyvystä.

4. Vallitseva korkotaso rahoituspalveluissamme määritellään EKP:n mukaisesti ja marginaalin suuruus on suunniteltu olemaan kohtuullinen, varmistaen, että rahoituspalvelut pysyvät kilpailukykyisinä. Rahoituksen saaminen Suomi Leasing Oy:n kautta ei ole hankaloitunut, vaan pikemminkin helpottunut.

5. Rahoitusleasingin sopimuskaudet ovat 1–6 vuotta. Käsirahan osuutta ei yleensä ole. Usein käytetään vaihtokonetta, joka toimii ensimmäisenä isompana eränä. Tämä on hyvin yleinen käytäntö.

6. Vuokrat ovat tasaeriä, joissa sopimuksen käynnistyessä käytetään vallitsevaa korkotasoa. Kuukausierät ovat aina samansuuruiset koko sopimuskauden. Sopimuskauden lopussa kohteet siirtyvät vuokralle ottajan omaisuudeksi, sopimuksen alussa sovitulla jäännösarvolla.

7. Osamaksun ja rahoitusleasingin välillä valinnan tekeminen riippuu asiakkaan taloudellisista tavoitteista, kassavirran hallinnasta, verotuksesta ja pitkäaikaisista tarpeista.

Rahoitusleasingin edut:

Pienempi alkuinvestointi: Yleensä vaatii vähemmän/ei ollenkaan rahaa etukäteen, mikä voi auttaa likviditeetin säilyttämisessä.

Verohyödyt ja tase: Ei näy velkana taseessa.

Leasingmaksut voidaan vähentää tuloverotuksessa.

Osamaksun edut:

Omistusoikeus: Osamaksulla on mahdollista tehdä suurempia hankintoja.

Taloudellinen ennustettavuus: Maksusuunnitelma on usein kiinteä ja ennakoitavissa, mikä helpottaa budjetointia.

Osamaksun haitat:

Suurempi alkuinvestointi: Yleensä vaatii suuremman käsirahan.

Likviditeetin sitominen: Suuremmat maksuerät voivat sitoa yrityksen käyttöpääomaa.

8. Kyllä, osamaksu- ja rahoitusleasingsopimuksiin on mahdollista hakea muutoksia sopimuskauden aikana. Esimerkiksi lyhennysvapaat kuukaudet ja maksuaikataulun uudelleen järjestely tai sopimuksen uudelleenrahoitus.

9. Kyllä, käytettyjen koneiden osamaksu tai leasing on mahdollista. Samoin yrittäjien väliset kaupat ovat rahoitettavissa. Vanhin rahoitettu kohde on tällä hetkellä Massey Ferguson vm. 1976.

10. Viime vuosina on ollut merkittävää ja jatkuvaa kasvua leasingrahoituksen suosiossa. Tämä trendi ei ole ainoastaan pysyvä ilmiö, vaan myös voimistuu.

Leasingin suosio on kasvanut erityisesti niiden yritysten keskuudessa, jotka haluavat optimoida kassavirtansa ja välttää vanhentuneiden laitteiden omistamisen riskit. Se on tarjonnut ratkaisevan etulyöntiasema.

11. Valitsemalla Suomi Leasingin rahoituspalvelumme, saa enemmän kuin pelkän rahoitusvaihtoehdon – saa kumppanin, joka on sitoutunut auttamaan saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet.

Yrittäjien ymmärtäminen: Koska itse olemme yrittäjiä, tiedämme, kuinka arvokasta on saada joustavaa ja ymmärtävää palvelua. Me ymmärrämme liiketoiminnan ja olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja, jotka todella tukevat liiketoiminnan kasvua ja kehitystä.

Aina tavoitettavissa: Tiedämme, että liiketoiminta ei noudata perinteistä 9–5 aikataulua. Siksi olemme aina tavoitettavissa – oli kyse sitten nopeista päätöksistä tai yksityiskohtaisesta neuvonnasta. Oli tarve mikä tahansa, me olemme vain puhelun tai viestin päässä.

Selkeät ja reilut ehdot: Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Tarjoamme selkeät ja ymmärrettävät sopimusehdot ilman piilokuluja, jotta päätöksiä voi tehdä luottavaisin mielin.

12. Rahoitushakemukset voi lähettää verkkosivumme etusivun lomakkeesta tai suoraan sähköpostilla. Hakemukset käsitellään välittömästi. Voit myös kysyä tarkemmin rahoituksesta puhelimella. Suomi Leasing onkin saanut asiakkailta kiitosta nopeista luottopäätöksistä sekä joustavista maksuehdoista.


Kuvitus: Pauli Maukonen

Lue seuraavaksi