Uutiset

Työkoneet

Destia aloittaa Laakson yhteissairaalan infrarakentamisen toteutusvaiheen

Laakson sairaala-alue

HUS-yhtymäkokous on hyväksynyt hankesuunnitelman Laakson yhteissairaalan rakentamisesta. Sen myötä hanke pääsee nyt aloittamaan ensimmäisen toteutusvaiheen rakentamisen. Destialta tähän mennessä tilattu urakkakokonaisuus on arvoltaan yli 40 miljoonaa euroa ja kattaa mm. 180 metriä pitkän Auroranportin betonitunnelin, joka tulee olemaan sairaalan ajoneuvoliikenteen pääsisäänkäynti. Lisäksi tilattu urakka kattaa Destian vastuulla olevat sairaalan päärakennuksen alueen louhinnat, perustukset ja tukimuurit sekä aluetyöt ja putkitukset.

Vuosina 2022–2030 vaiheittain rakennettava Laakson yhteissairaala -hanke on vaativa, suuren mittakaavan rakennusallianssi Helsingin keskustan tuntumassa vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Destia vastaa yhdessä SRV Infran kanssa infrarakentamisesta, jonka ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosille 2022–2025.

Destia on viimeisen vuoden ajan tehnyt valmistelevia töitä, kuten maanpäällisiä ja kunnallisteknisiä töitä, louhinut maanalaisten kalliotilojen suuaukon kohdalla ja tukenut kaivantoa. Auroranportin tunneli rakennetaan haastavissa pohjaolosuhteissa kaupunkialueella, sairaalan vierellä. Syvän tuetun kaivannon rakentaminen, louhiminen olemassa olevien rakenteiden vierellä ja vaativa betonirakentaminen edellyttävät osaamista, ajantasaista tilannekuvaa ja koko toimitusketjun hallintaa.

”Olemme hioneet yhteistoimintamallia, suunnitelmia ja avaintulostavoitteita SRV:n ja muiden osapuolten kanssa valmistelevissa töissä. Meillä on nyt hyvät valmiudet laajentaa työt suurempaan volyymiin tässä yhteiskunnallisesti merkittävässä hankkeessa”, sanoo Destian projektijohtaja Olli Korhonen.

Allianssissa tilaaja on Helsingin kaupungin ja HUSin puoliksi omistama Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala. SRV on hankkeen päätoteuttaja. Infratyöt toteuttaa alaurakka-allianssi, jossa toimivat SRV Infra ja Destia.

Auroranportin tunnelin rakennusaluetta

Lue seuraavaksi