Uutiset

Työkoneet

YIT myy OX2:lle Suomen suurimman tuulivoimahankkeen

YIT myy OX2:lle kehittämänsä Lestijärven kunnassa sijaitsevan tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet. Hanke käsittää 72 luvitettua tuulivoimalan rakennuspaikkaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 400 MW:n tuotantokapasiteetin sekä uuden 400 kV voimajohdon rakentamisen Lestijärveltä Alajärvelle.

Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään vuonna 2022, kun tietyt sopimuksen ehdot ovat täyttyneet. Kaupalla odotetaan olevan noin 40 miljoonan euron vaikutus YIT:n oikaistuun liikevoittoon. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

YIT:llä on vuoden 2021 alussa kehityksen alla useita tuulivoimahankkeita. YIT on kehittänyt tuulivoimahankkeita jo pitkään ja tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Suomessa.

”Lestijärven hanke on Suomen suurin tuulipuistohanke, jonka kehittämiseen, kuten koko tuulivoimatoimialaan, YIT panostaa vahvasti. Hankkeella on myös taloudelliset ja työllistävät vaikutukset kunnalle”, sanoo YIT:n Infra-segmentin vetäjä Harri Kailasalo.

OX2 on pohjoismainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tukholmassa. OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Euroopassa.  

”Suurin hyöty uusiutuvan energian hankkeista saadaan silloin, kun niitä toteutetaan isossa mittakaavassa. Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rinnalla rakennamme 1300 megawatin sähkönsiirtolinjan, ja voimme tarjota lähelle rakentuvan Halsuan tuulivoimahankkeen kanssa talousalueen yrityksille runsaasti työmahdollisuuksia”, sanoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

(kuvat: Joakim Lagercrantz)

Lue seuraavaksi