Uutiset

Työkoneet

Uusi patentoitu monitoiminostin täyttää turvallisuusvaatimukset

Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenyrityksen TTT-Tarkastuksen toukokuun alussa antamassa lausunnossa korostetaan, että MeramaTecin nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistamisessa on huomioitu ensisijassa käyttöturvallisuus.

MeramaTec Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen kertoo, että monitoiminostin täyttää valtioneuvoston uusimman koneasetuksen turvallisuusvaatimukset ja uutta monitoiminostinta on myyty jo toistakymmentä kappaletta.

Yksi laite kolme toimintoa

Innovatiivinen, pieneen tilaan sopiva ja säädettävä monitoiminostin yhdistää kolme eri laitetta samaan pakettiin: nostokehikon, perinteisen nostopuomin ja aukirullauksen. Nostimen kapasiteetti on 1000–20 000 kg ja vakiopituudet 2–4 metriä. Asiakkaan tarpeista ja toivomuksista riippuen voidaan valmistaa myös muita kokoja.

Nostettavia tuotteita ovat esimerkiksi puutavaraniput, kattopellit, elementtiniput, rakennuslevyniput, trukkilavat, säiliöt, rumpuputket, veneet sekä paperikonetelat ja telalaatikot.

Maakaapelien, voimalinjojen, vesijohtoputkien, kuljetinhihnojen ja muovirullien (turveaumat) levitys ja aukirullaus onnistuvat uudella monitoiminostimella myös vaikeissa maasto-olosuhteissa, myös elementtiasennuksissa uutuus on toiminut hyvin. Jaakko Mäkinen kertookin, että käyttökohteita on jokaisella toimialalla, jossa nostetaan jotakin.

Innovatiiviset tuotteet

MeramaTec on tunnettu innovatiivisesta tuotekehityksestään. Yhtiö on tehnyt asiakaskunnan tarpeiden pohjalta mm. Rolleri-rullankäsittelylaitteet, Rollcut-hylkyrullaleikkurit sekä MR-2000 hydrauliset hihnankiristimet.

Yhtiön tuotepalettiin kuuluvat myös hihna-, ketju-, kola-, lamelli- ja rullakuljettimet sekä siirtovaunut oheislaitteineen. Toimitukseen sisältyy käyttöönottoa ja huoltoa helpottava dokumentointi.

MeramaTecin osaamiseen luottavat monet kansainväliset teollisuusyritykset niin metsä- ja paperiteollisuudessa kuin elintarvike-, rakennus-, metalli- ja lääketeollisuudessakin.

Turvallisuus tärkeää

Suojalaitetarkastaja Martti Turunen teki toukokuun alussa MeramaTec-monitoiminostimen käyttöönottotarkastuksen, jonka perusteella tehdyssä lausunnossa mainitaan:
”Nostoapuvälineiden suunnittelussa ja valmistamisessa on huomioitu ensisijaisesti käyttöturvallisuus. Sen lisäksi siinä on huomioitu käyttöystävällisyys ja käytön helppous.”

”Nostokokeissa käyttämissäni erilaisissa taakoissa, joihin nostoapuvälineet ovat tarkoitetut, ne toimivat erinomaisesti. Esimerkiksi taakan painopisteen sijainti ei vaikeuttanut nostoa, koska pienillä säädöillä saatiin nostoapuvälineet nostamaan taakkaa suoraan painopisteen yläpuolelta.”

”Nostoapuvälineistä oli laadittu hyvät ja helposti ymmärrettävät nosto-ohjeet, sekä huolto- ja tarkastusohjeet. Päivittäistä tarkastusta helpottaa myös se seikka, että näistä välineistä kaikki turvallisuuteen liittyvät osat ja komponentit olivat hyvin näkyvissä.”

”Näiden edellä mainitsemieni seikkojen perusteella voi TTT-Tarkastus, joka on myös SSLT ry:n jäsenliike, suositella näiden nostoapuvälineiden käyttöä.”

Koneasetus määrittelee

–Valtioneuvoston koneasetuksen 400/2008 mukaan nostoapuvälineen valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan tai sen, joka kokoaa valmiista komponenteista nostoapuvälineen, on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä nostoapuvälineeseen CE-merkintä, toteaa Jaakko Mäkinen.

–Koneasetuksen 400/2008 ja standardien mukaan laitteille pitää tehdä riskiarviointi, lujuuslaskenta sekä laatia yksityiskohtaiset huolto-, käyttö-, nosto-ohjeet. Edellä mainitut lainkohdat koskevat myös omaan käyttöön valmistettuja laitteita.

Lujuuslaskennassa on huomioitava koneasetuksen mukainen varmuuskerroin, sekä jokaiselle nostoapuvälineelle on tehtävä koekuormitus varmuuskertoimilla, sekä käyttöönottotarkastus.

Varmuuskerroin ei ole lupa sallitun kuorman ylittämiseen, vaan varmuutta tarvitaan tavallisessakin nostossa nostolaitteen kulumisen ja vanhenemisen aiheuttamaan heikentymiseen, nostossa tapahtuviin nykäyksiin ja epätarkkuuteen taakan painon arvioinnissa.

–Nostoapuvälinevalmistajan on laadittava määräaikaistarkastus ohjelma, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa 403/2008. Tämä korvaa vanhan käyttöpäätöksen 856, joka edellytti tarkastamista vuosittain, mutta uuden asetuksen mukaan ei ole enää riittävä, kertoo Jaakko Mäkinen.

VTT:n tutkimusraportin mukaan vuosina 1990–2000 sattui nostotyössä 91 vakavaa tapaturmaa, joihin oli vaikuttanut merkittävästi nostoon soveltumaton nostoapuväline tai käyttöön liittyvä tekijä. Tapaturmalaitosten liiton (TVL) tilastojen mukaan vuosina 1993–2001 tapahtui eri teollisuuden aloilla yhteensä 2343 tapaturmaa nostoapuvälineillä.
Sosiaali- ja terveysministeriön laskelman mukaan yli 30 vrk kestävän poissaolon aiheuttaman tapaturman kustannukset kansan taloudelle ovat 10.000 euroa/tapaus.

www.meramatec.com

Lue seuraavaksi