Uutiset

Työkoneet

Työsuojeluviranomaiset kohdentavat valvontaa koneisiin

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä kolmevuotinen valtakunnallinen rakennuskoneiden kuten kaivukoneiden ja pyöräkuormaajien markkinavalvontahanke. Hankkeen tarkoituksena on ollut varmistaa, että rakennusalalla käytettävät koneet ovat koneasetuksen vaatimusten mukaisia ja turvallisia tarkoitetussa käytössä.

Tänä ja viime vuonna valvontaa on kohdistettu tapaturmatilastojen perusteella riskialttiisiin rakennussirkkeleihin ja käsin kannettaviin konetoimisiin sahoihin ja leikkuulaitteisiin. Tarkastettavia asioita ovat olleet koneen CE-merkintä, koneen käyttöohjeet, koneen muut merkinnät, koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, koneen rakenteellinen turvallisuus ja koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.

Koska liikkuvat ja siirrettävät koneet aiheuttavat myös huomattavan määrän tapaturmia, valvontaa aletaan kohdistamaan tästä syksystä alkaen kaivukoneisiin, pyöräkuormaajiin ja niiden lisälaitteisiin. Edellä mainittujen tarkastettavien asioiden lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomioita muun muassa ohjaamon turvallisuuteen, lisälaitteiden lukituksen varmistamiseen ja muuhun turvallisuuteen.

Valvontaa tullaan tekemään valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin suunnatuilla tarkastuskäynneillä sekä messuilla. Tarkastuksista ilmoitetaan pääosin ennakkoon.  Lue seuraavaksi