Uutiset

Työkoneet

Tutkimus – metalliala laaja-alaistuu

Metallialalla laaja-alaistuminen liittyy teknologian ja globaalien markkinoiden kehitykseen. Tuore tutkimus selvittää laaja-alaistumisen vaikutuksia metallialalla sekä taide- ja hyvinvointialaa yhdistävissä ammateissa.

Metallialalla laaja-alaistuminen näkyy ammattialojen lisääntymisenä. Toiminta painottuu entistä enemmän tutkimus- ja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä huoltoon ja korjaukseen. Osaaminen vaatii monipuolisuutta, kun tietokoneohjautuvuus yleistyy ja eri alojen kuten mekaniikan, sähkön tai hydrauliikan yhdisteleminen vaatii uutta tietotaitoa. Teknologian kehittymisen myötä myös automatisointi on muuttanut työn sisältöä. Työ painottuu erilaisten automaatiojärjestelmien valvontaan ja manuaalista työtä on vähemmän.

Muutos haastaa uraohjauksen

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ammatinvalinnan ohjauksen roolia, merkitystä ja tulevaisuutta. Työn muuttuessa myös uraohjaus vaatii usein henkilökohtaisia keskusteluja, eikä urapäätöksiä voi keinotekoisesti nopeuttaa. Hätäiset koulutusvalinnat voivat päätyä koulutuksen keskeyttämiseen ja turhautumiseen. Nuorten ja alanvaihtajien tulee saada entistä monipuolisempaa tietoa muutoksista, jotta he voivat löytää oman urapolkunsa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tutkimuksen ”Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys” toteuttivat VTT Arja Haapakorpi ja FT Jussi Onnismaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Lue seuraavaksi